Communiqué of Narodowy Bank Polski

The exchange of hryvnias for Ukrainian refugees via PKO Bank Polski, as specified in the agreement with the National Bank of Ukraine, is a country-wide operation. Over three days, hryvnias were exchanged by more than 13,000 Ukrainian citizens.

The exchange rate, set for this operation by the National Bank of Ukraine, is PLN 0.14 for one hryvnia. NBP will resell the purchased hryvnias to the National Bank of Ukraine at the same exchange rate. None of the participants involved in the operation charges fees for exchanging the Ukrainian hryvnia for the Polish zloty.


Повідомлення від НБП

НБП повідомляє, що обмін гривні для біженців з України здійснюється на території всієї країни через «PKO Bank Polski» на підставі договору з Національним банком України. Протягом трьох днів гривню обміняли вже понад 13 000 громадян України. Обмінний курс, встановлений для цієї операції Національним банком України, наразі становить 0,14 польських злотих за 1 гривню. Куплені гривні НБП перепродасть Національному банку України за тим самим курсом. Жоден з учасників операції не сплачує комісії за обмін гривні на злоті.