Komunikat NBP

NBP informuje, że wymiana hrywny dla uchodźców z Ukrainy realizowana za pośrednictwem PKO Banku Polskiego na podstawie umowy z Narodowym Bankiem Ukrainy, prowadzona jest na terenie całego kraju.

W ciągu trzech dni wymiany hrywny dokonało ponad 13 000 obywateli Ukrainy. Kurs wymiany, ustalony dla tej operacji przez Narodowy Bank Ukrainy, wynosi obecnie 0,14 zł za hrywnę. NBP odsprzeda skupione hrywny Narodowemu Bankowi Ukrainy po tym samym kursie. Żaden z uczestników operacji nie pobiera opłat z tytułu wymiany hrywien na złote.


Повідомлення від НБП

НБП повідомляє, що обмін гривні для біженців з України здійснюється на території всієї країни через «PKO Bank Polski» на підставі договору з Національним банком України. Протягом трьох днів гривню обміняли вже понад 13 000 громадян України. Обмінний курс, встановлений для цієї операції Національним банком України, наразі становить 0,14 польських злотих за 1 гривню. Куплені гривні НБП перепродасть Національному банку України за тим самим курсом. Жоден з учасників операції не сплачує комісії за обмін гривні на злоті.