Centralna Biblioteka NBP

Wyszukiwarka w zasobach | Nowości w bibliotece | Godziny otwarcia | Zasady korzystania

Wyszukiwarka w zasobach | Nowości w bibliotece | Godziny otwarcia | Zasady korzystania

Informacja! W związku z obowiązującym w Narodowym Banku Polskim systemem awizacji osób przybywających do Centrali NBP, uprzejmie prosimy Państwa Czytelników o zgłaszanie chęci skorzystania z Czytelni Centralnej Biblioteki Narodowego Banku Polskiego na adres: biblioteka@nbp.pl do godziny 15.30 dnia poprzedzającego wizytę. Centralna Biblioteka NBP potwierdzi drogą mailową do godz. 16.00 możliwość wejścia i przekaże stosowną informację do Biura Przepustek.

Kontakt

Centralna Biblioteka NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

Wypożyczalnia
tel.: (22) 185 13 72
tel.: (22) 185 18 42

Czytelnia
tel.: (22) 185 29 62

biblioteka@nbp.pl

Centralna Biblioteka Narodowego Banku Polskiego jest otwarta w następujących godzinach:

  • poniedziałek–piątek 8.00–16.00

Centralna Biblioteka NBP jest biblioteką naukową o profilu ekonomicznym

Biblioteka posiada jeden z najbogatszych zbiorów z tego zakresu w Polsce. Jako biblioteka bankowa oferuje szeroki wybór literatury z dziedziny bankowości, a także finansów, prawa, zarządzania, marketingu, numizmatyki, bezpieczeństwa, technologii informacyjnych. Są to wydawnictwa polskie i zagraniczne, naukowe i popularnonaukowe. Co miesiąc zasoby Centralnej Biblioteki powiększają się o kolejne nowości, dzięki czemu w ofercie czytelniczej znajdują się wszystkie najważniejsze publikacje o tematyce ekonomicznej dostępne na rynku wydawniczym.

Centralna Biblioteka NBP a tradycje polskich bibliotek bankowych

Centralna Biblioteka NBP rozpoczęła działalność w 1947 r., zaledwie dwa lata po utworzeniu Narodowego Banku Polskiego. Zadania, których realizacji się podjęła, bezpośrednio nawiązują do działalności biblioteki Banku Polskiego (1828-1885) oraz biblioteki Banku Polskiego SA (1924-1939). To przede wszystkim dbałość o wspieranie kształcenia i rozwoju pracowników NBP oraz ich pracy naukowo-badawczej, zapewnianie szerokiego dostępu do literatury dziedzinowej.

Unikalne zbiory

Zbiory Centralnej Biblioteki NBP liczą ponad 156 tys. woluminów książek oraz ponad 1020 tytułów czasopism archiwalnych i bieżących. Najstarszą część tworzą ocalałe fragmenty zbiorów biblioteki Banku Polskiego i Banku Polskiego SA, które trafiły do zbiorów Centralnej Biblioteki NBP tuż po wojnie. Centralna Biblioteka NBP posiada w swoich zbiorach 1439 woluminów cennych materiałów bibliotecznych, obiektów mających szczególne znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturowego.
Najcenniejsza część zbiorów obejmuje 256 woluminów z kolekcji Cymelia. Są to przede wszystkim pozycje XIX-wieczne, a także dwa starodruki z XVIII w.: „Wykład początkowych prawideł ekonomiki politycznej z przystosowaniem przepisów gospodarstwa narodowego do onego wydźwignienia i polepszenia, stosownie do aktualnego stanu, w którym rzeczy zostają” Jana Ferdynanda Naxa z 1790 roku  oraz, wydana tym samym roku, „Planta ułożenia projektu Banku Narodowego do Prześwietney Deputacyi Projektu Ekonomiki Krajowey” Andrzeja Kapostasa. Unikatem w skali krajowej są gromadzone przez bibliotekę monografie, informatory i sprawozdania  dotyczące działalności organizacji międzynarodowych i instytucji finansowych, w tym banków centralnych.
Biblioteka prenumeruje także 137 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych (o tematyce ogólnej i specjalistycznej).

Elektroniczne bazy danych

Centralna Biblioteka NBP udostępnia w czytelni 24 licencjonowane elektroniczne bazy danych, m.in. LEX Banki, IBUK Libra, JSTOR, CEPR, PAP Biznes, a także e-wydania największych polskich tygodników. Zapewniają one dostęp do ważnych publikacji, często niedostępnych w innej formie.

Zobacz również