Album walut obcych

Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-13

Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-13

Album zawiera podstawowe informacje o znakach pieniężnych wybranych krajów i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wersjach online Albumu, dla każdego kraju zamieszczone zostały adresy do stron internetowych emitentów, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o poszczególnych znakach pieniężnych danej waluty, w tym o terminach wprowadzenia do obiegu, wycofania z obiegu oraz wymiany. Zamieszczone w Albumie wizerunki oraz opisy znaków pieniężnych mogą być pomocne przy ich weryfikacji lecz nie mogą być wyłącznym źródłem informacji i stanowić bazy wiedzy o wyemitowanych, będących prawnymi środkami płatniczymi, wycofanych z obiegu, czy podlegających wymianie znakach pieniężnych.

KrajWersja onlineWersja do wydruku
Australiaotwórzpobierz
Białoruśotwórzpobierz
Bułgariaotwórzpobierz
Daniaotwórzpobierz
Japoniaotwórzpobierz
Kanadaotwórzpobierz
Norwegiaotwórzpobierz
Republika Czeskaotwórzpobierz
Rosjaotwórzpobierz
Rumuniaotwórzpobierz
Stany Zjednoczone Amerykiotwórzpobierz
Szwajcariaotwórzpobierz
Szwecjaotwórzpobierz
Turcjaotwórzpobierz
Unia Gospodarcza i Walutowaotwórzpobierz
Ukrainaotwórzpobierz
Węgryotwórzpobierz
Wielka Brytaniaotwórzpobierz

Zmiany w Albumie


W odniesieniu do każdej waluty Album walut obcych (dalej: Album) jest dostępny:

  1. w wersji online, będącej multimedialną formą prezentacji znaków pieniężnych danej waluty, pozwalającej na łatwe i szybkie poruszanie się po zawartości Albumu
  2. w formacie PDF, przeznaczonej do wydruku.

Wizerunki banknotów i monet przedstawione w Albumie zostały wykorzystane przez Narodowy Bank Polski na podstawie zgód właściwych instytucji emisyjnych oraz prezentowane są stosownie do zasad określonych przez te instytucje. Brak wizerunków banknotów lub monet może być spowodowany brakiem uzyskania zgody emitenta.

W Albumie zamieszczone są wizerunki znaków pieniężnych powszechnego obiegu, będących prawnymi środkami płatniczymi oraz informacje o znakach pieniężnych wycofanych lub wycofywanych z obiegu i podlegających nadal wymianie przez emitenta. Album nie zawiera informacji o monetach kolekcjonerskich.

Informacje o znakach pieniężnych prezentowane są w następującej kolejności:

  • strona tytułowa – w wersji online ułatwia poruszanie się po Albumie dzięki interaktywnym połączeniom;
  • strona informacyjna – wyłącznie w wersji online, zawiera podstawowe dane o walucie wraz z linkami do stron internetowych emitentów oraz krótką instrukcję korzystania z Albumu;
  • jednostka pieniężna i jej podział – z wykazem poszczególnych nominałów banknotów i monet oraz wyszczególnieniem numeracji odpowiednich stron (w niektórych przypadkach również pozycji);
  • wizerunki banknotów będących prawnymi środkami płatniczymi wraz z opisem ich zabezpieczeń i/lub tabele z opisami banknotów będących prawnymi środkami płatniczymi;
  • tabele z informacjami o banknotach wycofanych z obiegu, podlegających wymianie przez emitenta;
  • wizerunki monet będących prawnymi środkami płatniczymi wraz z opisem ich parametrów i/lub tabele z opisami monet będących prawnymi środkami płatniczymi;
  • tabele z informacjami o monetach wycofanych z obiegu, podlegających wymianie przez emitenta.

Symbol A (awers) występujący w tabelach oznacza stronę przednią, symbol R (rewers) oznacza stronę odwrotną banknotu lub monety.

Na wizerunkach banknotów znajdują się napisy, znaki lub perforowania oznaczające w różnych językach: WZÓR. Oznaczenia te występują pojedynczo lub w formie powtórzonej. Banknoty będące w obiegu nie posiadają takich oznaczeń.

W opisach monet, w przypadku monet wielokątnych podana jest średnica okręgu opisanego na monecie.

W kolorystyce wizerunków niektórych banknotów i monet mogą wystąpić niewielkie różnice w odniesieniu do oryginalnych banknotów i monet. Część wizerunków monet jest czarno-biała.


Narodowy Bank Polski nie prowadzi wymiany walut obcych.


Zobacz również