Szybki monitoring NBP

Celem raportu jest ocena i prognoza koniunktury w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych

Celem raportu jest ocena i prognoza koniunktury w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych

„Szybki Monitoring NBP – analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw” publikowany jest zwyczajowo w drugiej połowie stycznia, kwietnia, lipca i października. Celem raportu jest ocena i prognoza koniunktury w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Raport jest przygotowywany w oparciu o kwartalne badania ankietowe, prowadzone przez NBP od 1997 r. oraz dane finansowe sektora przedsiębiorstw niefinansowych zbierane przez Główny Urząd Statystyczny.

Rok 2012

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kwartale 2012 r. oraz prognoz koniunktury na IV kwartał 2012 r. 

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kwartale 2012 r. oraz prognoz koniunktury na III kwartał 2012 r. 

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kwartale 2012 r. oraz prognoz koniunktury na II kwartał 2012 r. 

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kwartale 2011 r. oraz prognoz koniunktury na I kwartał 2012 r. 

Rok 2011

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kwartale 2011 r. oraz prognoz koniunktury na IV kwartał 2011 r. 

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kwartale 2011 r. oraz prognoz koniunktury na III kwartał 2011 r. 

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kwartale 2011 r. oraz prognoz koniunktury na II kwartał 2011 r. 

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kwartale 2010 r. oraz prognoz koniunktury na I kwartał 2011 r. 

Ankieta roczna dla przedsiębiorstw za 2010 r. 

Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku w świetle danych F-01/I-01 

Rok 2010

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kwartale 2010 r. oraz prognoz koniunktury na IV kwartał 2010 r. 

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kwartale 2010 r. oraz prognoz koniunktury na III kwartał 2010 r. 

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kwartale 2010 r. oraz prognoz koniunktury na II kwartał 2010 r. 

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kwartale 2009 r. oraz prognoz koniunktury na I kwartał 2010 r. 

Rok 2009

Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 r. w świetle danych F-01/I-01

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw z uwzględnieniem stanu koniunktury w III kwartale 2009 r. oraz prognoz na IV kwartał 2009 r. 

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw z uwzględnieniem stanu koniunktury w II kwartale 2009 r. oraz prognoz na III kwartał 2009 r.

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw z uwzględnieniem stanu koniunktury w I kwartale 2009 r. oraz prognoz na II kwartał 2009 r. 

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw z uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kwartale 2008 r. oraz prognoz na I kwartał 2009 r. 

Rok 2008

Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 r. w świetle danych F-01/I-01 

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2008 r. 

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2008 r. 

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kw. 2008 r.

Informacja o kondycji przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2008 r. 

Rok 2007

Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2007 r. w świetle danych F-01/I-01

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2007 r. 

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2007 r. 

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kw. 2007 r. 

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2007 r. 

Rok 2006

Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2006 r. w świetle danych F-01/I-01

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2006 r. 

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2006 r. 

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kw. 2006 r. 

Wstępna informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2006 r. 

 

Rok 2005

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw w 2005 r.ku na podstawie danych F-01 GUS 

Wstępna informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2005 r. 

Wstępna informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2005 r. 

Wstępna informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kw. 2005 r. 

Wstępna informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2005 r. 

Rok 2004

Wstępna informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2004 r. 

Wstępna informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2004 r. 

Wstępna informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kw. 2004 r. 

Wstępna informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2004 r.

Lata 2001-2003

Wstępna informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2003 r. 

Wstępna informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2003 r. 

Sytuacja w sektorze przedsiębiorstw w latach 2003-2004 w świetle wyników ankiety rocznej NBP – synteza (styczeń 2005)

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw w 2003 roku w świetle danych GUS – Synteza (maj 2004

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw w 2002 roku ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk pieniężno-kredytowych (w świetle badań ankietowych i danych GUS) (lipiec 2003

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw w 2002 roku ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk pieniężno-kredytowych (w świetle badań ankietowych i danych GUS) – SYNTEZA (lipiec 2003

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw w 2001 roku ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk pieniężno-kredytowych (w świetle badań ankietowych i danych GUS) 

Zobacz więcej

Dane źródłowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Przedstawicieli Respondentów NBP

Zobacz również