Testy urządzeń

Informacje dla banków oraz podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą gotówki | Kalibracja oraz testy urządzeń do weryfikacji autentyczności banknotów lub sortowania według jakości obiegowej

Informacje dla banków oraz podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą gotówki | Kalibracja oraz testy urządzeń do weryfikacji autentyczności banknotów lub sortowania według jakości obiegowej

Informacje zamieszczone w tej zakładce przeznaczone są dla banków i innych podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą gotówki i dotyczą kalibracji oraz testów urządzeń do weryfikacji autentyczności banknotów lub sortowania według jakości obiegowej.

Informacja dotycząca testów urządzeń do weryfikacji autentyczności banknotów lub sortowania według jakości obiegowej

Typy urządzeń do obsługi banknotów przetestowane z wynikiem pozytywnym z aktualną datą testu – urządzenia obsługiwane przez personel

Typy urządzeń do obsługi banknotów przetestowane z wynikiem pozytywnym z aktualną datą testu – urządzenia obsługiwane przez klienta

Typy urządzeń do obsługi banknotów przetestowane z wynikiem pozytywnym z nieaktualną datą testu – urządzenia obsługiwane przez personel

Typy urządzeń do obsługi banknotów przetestowane z wynikiem pozytywnym z nieaktualną datą testu – urządzenia obsługiwane przez klienta

Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki – tekst ujednolicony z dn. 18 grudnia 2020 r.

Zobacz również