Testy urządzeń

Informacje dla banków oraz podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą gotówki | Kalibracja oraz testy urządzeń do weryfikacji autentyczności banknotów lub sortowania według jakości obiegowej

Informacje dla banków oraz podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą gotówki | Kalibracja oraz testy urządzeń do weryfikacji autentyczności banknotów lub sortowania według jakości obiegowej

Informacje zamieszczone w tej zakładce przeznaczone są dla banków i innych podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą gotówki i dotyczą kalibracji oraz testów urządzeń do weryfikacji autentyczności banknotów lub sortowania według jakości obiegowej.

Typy urządzeń do obsługi banknotów przetestowane z wynikiem pozytywnym z aktualną datą testu – urządzenia obsługiwane przez personel

Typy urządzeń do obsługi banknotów przetestowane z wynikiem pozytywnym z aktualną datą testu – urządzenia obsługiwane przez klienta

Typy urządzeń do obsługi banknotów przetestowane z wynikiem pozytywnym z nieaktualną datą testu – urządzenia obsługiwane przez personel

Typy urządzeń do obsługi banknotów przetestowane z wynikiem pozytywnym z nieaktualną datą testu – urządzenia obsługiwane przez klienta

Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki – tekst ujednolicony z dn. 18 grudnia 2020 r.

Zobacz również