System płatniczy

NBP zapewnia sprawne działanie systemu płatniczego, umożliwiającego szybki bezpieczny przepływ pieniędzy zarówno pomiędzy ludźmi, jak i podmiotami gospodarczymi

NBP zapewnia sprawne działanie systemu płatniczego, umożliwiającego szybki bezpieczny przepływ pieniędzy zarówno pomiędzy ludźmi, jak i podmiotami gospodarczymi

Narodowy Bank Polski zapewnia sprawne działanie systemu płatniczego, umożliwiającego szybki bezpieczny przepływ pieniędzy zarówno pomiędzy ludźmi, jak i podmiotami gospodarczymi.

Zadania Narodowego Banku Polskiego w tym zakresie polegają m.in. na:

  • organizowaniu i prowadzeniu podstawowych rozliczeń pieniężnych,
  • sprawowaniu nadzoru systemowego,
  • działaniach regulacyjnych.

NBP prowadzi systemy płatności o nazwie SORBNET2 (który w 2013 r. zastąpił działający od 1996 r. system SORBNET) oraz TARGET-NBP (który w marcu 2023 r. zastąpił działający od 2008 r. system TARGET2-NBP), obsługujące rachunki bieżące banków odpowiednio w złotych i euro. Opracowuje przepisy dotyczące rozliczeń pieniężnych, wydaje zezwolenia na uruchamianie nowych systemów płatności, ocenia ich pracę, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydaje zalecenia ich usunięcia. Organizuje i nadzoruje także systemy rozrachunku papierów wartościowych. Przedstawia cykliczne raportu o funkcjonowaniu polskiego systemu płatniczego i rozwoju obrotu bezgotówkowego.

Zobacz również