Otwarte zasoby edukacyjne

Zbiór materiałów edukacyjnych | Broszury | Scenariusze lekcji | Filmy i animacje | Gry | Dodatkowe materiały pomocnicze

Zbiór materiałów edukacyjnych | Broszury | Scenariusze lekcji | Filmy i animacje | Gry | Dodatkowe materiały pomocnicze

Otwarte zasoby edukacyjne NBP to zbiory materiałów edukacyjnych spełniające zasadę powszechności dostępu, braku opłat za korzystanie oraz braku opłat za udostępnianie.

Zobacz również