Ankieta Makroekonomiczna NBP

Ankieta jest adresowana do różnych grup profesjonalnych prognostów, jak również ekspertów organizacji pracowników i pracodawców.

Ankieta jest adresowana do różnych grup profesjonalnych prognostów, jak również ekspertów organizacji pracowników i pracodawców.

Ankieta Makroekonomiczna NBP (NBP Survey of Professional Forecasters) jest adresowana do różnych grup profesjonalnych prognostów, tj. analityków sektora finansowego, przedstawicieli placówek naukowych, jak również ekspertów organizacji pracowników i pracodawców. Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

Do pobrania

Zobacz również