Kalendarz udostępniania danych

Wykaz udostępnianych danych | Daty publikacji | Podaż pieniądza M3 | Stopy procentowe | WIG | Bilans płatniczy | Aktywa rezerwowe | Pozycja inwestycyjna | Zadłużenie | Kursy walut

Wykaz udostępnianych danych | Daty publikacji | Podaż pieniądza M3 | Stopy procentowe | WIG | Bilans płatniczy | Aktywa rezerwowe | Pozycja inwestycyjna | Zadłużenie | Kursy walut

Tabela 1. Sektor finansowy
W nawiasie podano miesiąc (lub kwartał), którego dotyczy odczyt.

KategorieOstatnia
aktualizacja
Marzec KwiecieńMajCzerwiec
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji03/202322/03/23
(luty)
25/04/23
(marzec)
24/05/23
(kwiecień)
23/06/23
(maj)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji03/202307/03/23
(luty)
07/04/23
(marzec)
05/05/23
(kwiecień)
07/06/23
(maj)
Stopy procentowedzienniedzienniedzienniedziennie

Tabela 2. Sektor zagraniczny
W nawiasie podano miesiąc (lub kwartał), którego dotyczy odczyt.

Kategorie Ostatnia
aktualizacja
MarzecKwiecieńMajCzerwiec
Bilans płatniczy – miesięczny03/202316/03/23
(styczeń)
13/04/23
(luty)
15/05/23
(marzec)
13/06/23
(kwiecień)
Bilans płatniczy – kwartalny03/202331/03/23
(IV kw. 2022)
30/06/23
(I kw. 2023)
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych03/202307/03/23
(luty)
07/04/23
(marzec)
05/05/23
(kwiecień)
07/06/23
(kwiecień)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych03/202321/03/23
(luty)
21/04/23
(marzec)
19/05/23
(kwiecień)
21/06/23
(kwiecień)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna03/202331/03/23
(IV kw. 2022)
30/06/23
(I kw. 2023)
Zadłużenie zagraniczne03/202331/03/23
(IV kw. 2022)
30/06/23
(I kw. 2023)
Kursy walutdzienniedzienniedzienniedziennie

Tabela 3. Ceny
W nawiasie podano miesiąc (lub kwartał), którego dotyczy odczyt

Kategorie Ostatnia
aktualizacja
MarzecKwiecieńMaj Czerwiec
Inflacja bazowa03/202316/03/23
(luty)
17/04/23
(marzec)
16/05/23
(kwiecień)
16/06/23
(maj)

Zobacz również