Kalendarz udostępniania danych

Wykaz udostępnianych danych | Daty publikacji | Podaż pieniądza M3 | Stopy procentowe | WIG | Bilans płatniczy | Aktywa rezerwowe | Pozycja inwestycyjna | Zadłużenie | Kursy walut

Wykaz udostępnianych danych | Daty publikacji | Podaż pieniądza M3 | Stopy procentowe | WIG | Bilans płatniczy | Aktywa rezerwowe | Pozycja inwestycyjna | Zadłużenie | Kursy walut

Tabela 1. Sektor finansowy
W nawiasie podano miesiąc (lub kwartał), którego dotyczy odczyt.

KategorieOstatnia
aktualizacja
Luty MarzecKwiecieńMaj
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji02/202422/02/24
(styczeń)
22/03/24
(luty)
23/04/24
(marzec)
24/05/24
(kwiecień)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji02/202407/02/24
(styczeń)
07/03/24
(luty)
05/04/24
(marzec)
07/05/24
(kwiecień)
Stopy procentowedzienniedzienniedzienniedziennie

Tabela 2. Sektor zagraniczny
W nawiasie podano miesiąc (lub kwartał), którego dotyczy odczyt.

Kategorie Ostatnia
aktualizacja
LutyMarzecKwiecieńMaj
Bilans płatniczy – miesięczny02/202413/02/24
(grudzień)
15/03/24
(styczeń)
12/04/24
(luty)
14/05/24
(marzec)
Bilans płatniczy – kwartalny02/202429/03/24
(IV kw. 2023)
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych02/202407/02/24
(styczeń)
07/03/24
(luty)
05/04/24
(marzec)
07/05/24
(kwiecień)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych02/202421/02/24
(styczeń)
21/03/24
(luty)
19/04/24
(marzec)
21/05/24
(kwiecień)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna02/202429/03/24
(IV kw. 2023)
Zadłużenie zagraniczne02/202429/03/24
(IV kw. 2023)
Kursy walutdzienniedzienniedzienniedziennie

Tabela 3. Ceny
W nawiasie podano miesiąc (lub kwartał), którego dotyczy odczyt

Kategorie Ostatnia
aktualizacja
LutyMarzecKwiecień Maj
Inflacja bazowa02/202418/03/24
(styczeń & luty)
16/04/24
(marzec)
16/05/24
(kwiecień)

Zobacz również