Zadłużenie zagraniczne Polski

Zadłużenie zagraniczne Polski | Dane roczne USD, EUR, PLN | Dane kwartalne USD, EUR, PLN | Archiwum BPM5 - dane roczne od 1996 r. | Dane kwartalne od 1999 r.

Zadłużenie zagraniczne Polski | Dane roczne USD, EUR, PLN | Dane kwartalne USD, EUR, PLN | Archiwum BPM5 – dane roczne od 1996 r. | Dane kwartalne od 1999 r.

Do pobrania

Dane roczne (USD, EUR & PLN)

Dane kwartalne (USD, EUR & PLN)

Archiwum (BPM5)

Dane roczne od 1996 r. (USD, EUR & PLN)

Dane kwartalne od 1999 r. (USD, EUR & PLN)

Zobacz również