Konkursy | Edukacja NBP

Informacje na temat aktualnych i zakończonych konkursów realizowanych przez Departament Edukacji i Wydawnictwa NBP | Terminy | Zasady

Informacje na temat aktualnych i zakończonych konkursów realizowanych przez Departament Edukacji i Wydawnictwa NBP | Terminy | Zasady


Informacje o trwających i zakończonych konkursach


Komunikat Biura Prasowego NBP

W związku z trwającym od rana skandalicznym, politycznym atakiem na Narodowy Bank Polski Biuro Prasowe NBP umieszcza przetłumaczony na język polski dokument regulujący kontakty zewnętrzne odpowiednika Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w FED – banku centralnym USA:

Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym

Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Finansów dotyczącej wskaźnika bufora antycyklicznego. Wyniki analizy wskazują, że obecnie obowiązujący wskaźnik tego bufora na poziomie 0% jest adekwatny i nie zachodzą przesłanki do jego zmiany[link]. Przedstawiciel Ministra Finansów zgodził się z rekomendacją i potwierdził brak potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie.

Loading…

Zobacz również