Polityka banków centralnych

NBP śledzi i analizuje zmiany w strategii polityki pieniężnej innych banków centralnych na świecie. W ramach tych analiz przygotowywane są opracowania dotyczące kluczowych aspektów, zmian i wyzwań współczesnej bankowości centralnej. 

NBP śledzi i analizuje zmiany w strategii polityki pieniężnej innych banków centralnych na świecie. W ramach tych analiz przygotowywane są opracowania dotyczące kluczowych aspektów, zmian i wyzwań współczesnej bankowości centralnej. 

Narodowy Bank Polski śledzi i analizuje zmiany w strategii polityki pieniężnej innych banków centralnych na świecie. W ramach tych analiz przygotowywane są opracowania dotyczące kluczowych aspektów, zmian i wyzwań współczesnej bankowości centralnej. Wybrane opracowania dotyczące tej tematyki przedstawione są poniżej.

Alternatywne strategie polityki pieniężnej

Ewolucja strategii celu inflacyjnego w wybranych krajach

Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego: alternatywne mierniki inflacji

Strategia celu dla nominalnego PKB jako alternatywa dla strategii celu inflacyjnego

Zmiany w strategii Banku Japonii w 2012 r.

Zmiany w strategii i polityce komunikacyjnej FED

Rola komunikacji banków centralnych z otoczeniem

Omówienie strategii alternatywnej do strategii Bezpośredniego Celu Inflacyjnego, tj.Price Level Targeting

Zobacz również