Sytuacja na rynku kredytowym

NBP publikuje co kwartał raport „Sytuacja na rynku kredytowym”. Punktem wyjścia są badania ankietowe przeprowadzane wśród przewodniczących komitetów kredytowych kilkudziesięciu największych banków działających na polskim rynku.

NBP publikuje co kwartał raport „Sytuacja na rynku kredytowym”. Punktem wyjścia są badania ankietowe przeprowadzane wśród przewodniczących komitetów kredytowych kilkudziesięciu największych banków działających na polskim rynku.

Departament Stabilności Finansowej NBP publikuje co kwartał raport „Sytuacja na rynku kredytowym”. Punktem wyjścia są badania ankietowe przeprowadzane wśród przewodniczących komitetów kredytowych kilkudziesięciu największych banków działających na polskim rynku.

Celem ankiety jest określenie kierunku zmian polityki kredytowej, tj. kryteriów i warunków udzielania kredytów, a także zmian popytu na kredyty w polskim systemie bankowym. Kryteria udzielania kredytów są rozumiane jako ustalone przez bank minimalne standardy zdolności kredytowej, jakie musi spełnić kredytobiorca, aby uzyskać kredyt. Warunki udzielania kredytów są to cechy umowy kredytu uzgadniane przez bank i kredytobiorcę, w tym marża odsetkowa, pozaodsetkowe koszty kredytu, maksymalna kwota kredytu, wymagane zabezpieczenia i maksymalny okres kredytowania.

Do pobrania

Dane źródłowe – Procent netto (plik uaktualniany co kwartał)

Dane źródłowe – Wskaźnik rozproszenia (plik uaktualniany co kwartał)

Ankieta 

2011

Sytuacja na rynku kredytowym, IV kwartał 2011 r.

Sytuacja na rynku kredytowym, III kwartał 2011 r.

Sytuacja na rynku kredytowym, II kwartał 2011 r.

Sytuacja na rynku kredytowym, I kwartał 2011 r.

2010

Sytuacja na rynku kredytowym, IV kwartał 2010 r.

Sytuacja na rynku kredytowym, III kwartał 2010 r.

Sytuacja na rynku kredytowym, II kwartał 2010 r.

Sytuacja na rynku kredytowym, I kwartał 2010 r.

2009

Sytuacja na rynku kredytowym, IV kwartał 2009 r.

Sytuacja na rynku kredytowym, III kwartał 2009 r.

Sytuacja na rynku kredytowym, II kwartał 2009 r.

Sytuacja na rynku kredytowym, I kwartał 2009 r.

2008

Sytuacja na rynku kredytowym, IV kwartał 2008 r.

Sytuacja na rynku kredytowym, III kwartał 2008 r.

Sytuacja na rynku kredytowym, II kwartał 2008 r.

Sytuacja na rynku kredytowym, I kwartał 2008 r.

2007

Sytuacja na rynku kredytowym, IV kwartał 2007 r.

Sytuacja na rynku kredytowym, III kwartał 2007 r.

Sytuacja na rynku kredytowym, II kwartał 2007 r.

Sytuacja na rynku kredytowym, I kwartał 2007 r.

2006

Sytuacja na rynku kredytowym, IV kwartał 2006 r.

Sytuacja na rynku kredytowym, III kwartał 2006 r.

Sytuacja na rynku kredytowym, II kwartał 2006 r.

Sytuacja na rynku kredytowym, I kwartał 2006 r.

2005

Sytuacja na rynku kredytowym, IV kwartał 2005 r.

Sytuacja na rynku kredytowym, III kwartał 2005 r.

Sytuacja na rynku kredytowym, II kwartał 2005 r.

Sytuacja na rynku kredytowym, I kwartał 2005 r.

2004

Sytuacja na rynku kredytowym, IV kwartał 2004 r.

Sytuacja na rynku kredytowym, III kwartał 2004 r.

Sytuacja na rynku kredytowym, II kwartał 2004 r.

Sytuacja na rynku kredytowym, I kwartał 2004 r.

Zobacz również