Szkolenia dla nauczycieli

Warsztaty, webinary organizowane przez NBP to oferta edukacyjna skierowana do nauczycieli wszystkich przedmiotów szkolnych, którzy są zainteresowani edukacją ekonomiczną oraz doradców zawodowych

Warsztaty, webinary organizowane przez NBP to oferta edukacyjna skierowana do nauczycieli wszystkich przedmiotów szkolnych, którzy są zainteresowani edukacją ekonomiczną oraz doradców zawodowych

Szkolenia, warsztaty, webinary to kolejna oferta edukacyjna NBP skierowana do nauczycieli zainteresowanych edukacją ekonomiczną. Szkolenia prowadzą ekonomiści oraz eksperci od nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych.

„Cyfrowy warsztat pracy nauczyciela przedsiębiorczości”, „Metoda projektowa w edukacji przedsiębiorczości i ekonomii”, „Zawody przyszłości”, a także „Rozwój postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych” – to tylko niektóre z tematów dotychczas zorganizowanych szkoleń i warsztatów.

Udział w inicjatywach edukacyjnych organizowanych przez NBP jest bezpłatny i potwierdzony certyfikatem.

Nagrania webinarów. Zachęcamy do korzystania!

Kontakt:
e-mail: nauczyciele@nbp.pl

Zakończone webinaria, szkolenia, warsztaty – Archiwum

Terminy: 16.09.2021 oraz 09.12.2021

Jakie są skuteczne metody gamifikacji w edukacji ekonomicznej? W jaki sposób stosować gry, aby były czymś więcej niż zabawą?

Cele:

W trakcie webinaru prowadzący omówią skuteczne metody grywalizacji (gamifikacji) w edukacji ekonomicznej. Warsztat ma na celu uwrażliwienie uczestników na sposoby stosowania atrakcyjnych narzędzi edukacyjnych zgodnie z zasadami, które wynikają z ostatnich dwudziestu lat badań eksperymentalnych w psychologii kognitywnej.

Efekty:

 1. Lepsze rozumienie roli gier w edukacji ekonomicznej.
 2. Zapoznanie się z przykładami eksperymentów ekonomicznych, które można przeprowadzić w klasie.
 3. Umiejętność odróżniania skutecznych gier dydaktycznych od tych, które są oparte wyłącznie na zabawie.

Termin: 02.12.2021

Jakie zmiany strukturalne związane z transformacją cyfrową zaszły na rynku pracy? Co zmieniło się w sposobie pracy w różnych zawodach na skutek rewolucji technologicznej?

Cele:

W trakcie webinaru prowadzący omówią źródła informacji o zmianach na rynku pracy oraz narzędzia wsparcia doradztwa zawodowego. Przedstawią prognozy dotyczące popytu na pracę, a dokładniej popytu na wiedzę i umiejętności w zmieniającej się rzeczywistości.

Efekty:

 1. Lepsze rozumienie efektów transformacji cyfrowej dla rynku pracy.
 2. Poznanie kompetencji kluczowych w zmieniającej się rzeczywistości.
 3. Poznanie narzędzi edukacyjnych, które skutecznie rozwijają kompetencje zawodowe.

Termin: 25.11.2021

Które narzędzia cyfrowe wspierające edukację są skuteczne? Jak z nich korzystać?

Cele:

Prowadzący wskażą najskuteczniejsze narzędzia edukacji zdalnej i sposoby ich wykorzystania. Rok pandemii upowszechnił innowacje EdTech, jednak tylko część z nich jest zgodna z pryncypiami psychologii kognitywnej.

Efekty:

 1. Poznanie cech dobrych narzędzi w edukacji.
 2. Umiejętność skutecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.
 3. Umiejętność poprawy jakości stosowania wykorzystywanych narzędzi w klasie.

Termin: 18.11.2021

Jak tworzyć testy i quizy formatywne – jedne z najbardziej skutecznych metod w edukacji? Co to jest retrieval practice i jak stosować tę metodę?

Cele:

Prowadzący omówią najskuteczniejsze metody uczenia się, a także wytłumaczą, w jaki sposób implementować je w klasie. W trakcie szkolenia zostaną zademonstrowane narzędzia do tworzenia quizów formatywnych, które są nie tylko bardzo skuteczne, ale także oszczędzają czas nauczyciela.

Efekty:

 1. Umiejętność stosowania retrieval practice, interleaving i spaced practice.
 2. Umiejętność skutecznego implementowania wymienionych metod za pomocą dostępnych, darmowych narzędzi, w taki sposób, aby korzyść edukacyjna była możliwie największa.
 3. Budowa świadomości skutecznych metod metakognitywnych.

Termin: 07.10.2021

Jak wykorzystywać narzędzia diagnostyczne w zakresie identyfikacji predyspozycji? W jaki sposób uświadamiać uczniom indywidualne preferencje dot. przyszłej kariery zawodowej?

Cele:

Prowadzący omówią źródła informacji o rynku pracy oraz narzędzia wspierające doradztwo zawodowe. Przedstawią wybrane narzędzia diagnostyczne dla uczniów oraz omówią sposoby pracy z ich wykorzystaniem.

Efekty:

 1. Lepsze rozumienie roli kompetencji, motywacji i preferencji w wyborach zawodowych.
 2. Poznanie najbardziej skutecznych narzędzi wspomagających.
 3. Umiejętność korzystania ze skutecznych narzędzi wspomagających.
 4. Umiejętność interpretacji wyników badań predyspozycji i na ich podstawie wsparcia uczniów w wyborach zawodowych.

Termin: 09.09.2021

Jak motywować uczniów? W jaki sposób wpływać na wzrost zaangażowania uczniów?

Cele:

Prowadzący „rozprawią się” z popularnymi mitami oraz ukażą rolę motywacji w edukacji i sposoby jej stymulowania. Jako podsumowanie, zbiorą skuteczne i efektywne techniki nauczania, opierając się o wyniki badań naukowych z zakresu psychologii poznawczej, neurobiologii, a także badań metod stosowanych przez najbardziej efektywnych nauczycieli.

Efekty:

 1. Lepsze rozumienie roli motywacji w edukacji.
 2. Umiejętność zarządzania motywacją.
 3. Poznanie podstawowych wniosków z empirycznych badań psychologii poznawczej w obszarze motywacji.
 4. Umiejętność stosowania w praktyce korzystnych i skutecznych dla motywacji uczniów technik nauczania, takich jak quizy formatywne, powtórki w odstępach itp.

Termin: 14.10.2021

Jak pracować z wykorzystaniem mechanizmu kodowania dualnego (dual coding), czyli sposobu, w jaki mózg przetwarza i zapamiętuje informacje?

Cele:

Prowadzący omówią funkcjonowanie mechanizmu kodowania dualnego, a także opowiedzą o tym, jak działa mózg i w jaki sposób przetwarza i zapamiętuje informacje.

Efekty:

 1. Lepsze rozumienie, w jaki sposób mózg ucznia łączy informacje wizualne (schematyczne) i słuchowe (konsekutywne).
 2. Umiejętność skutecznego prowadzenia lekcji z wykorzystaniem myślenia wizualnego i sketchnotingu.
 3. Poznanie podstawowych narzędzi wspomagających kodowanie dualne, które można stosować w klasie.

Terminy: 23.09.2021 oraz 21.10.2021

Które z nowych trendów w edukacji sprawdzają się w efektywnym nauczaniu? Jak skutecznie uczyć krytycznego myślenia?

Cele:

Prowadzący, opierając się o wyniki badań naukowych z zakresu psychologii poznawczej, neurobiologii, a także badań metod stosowanych przez najbardziej efektywnych nauczycieli, przedstawią dowody naukowe na skuteczność poszczególnych technik w edukacji oraz zasady skutecznego nauczania.

Efekty:

 1. Umiejętność odróżniania ideologii i teorii w edukacji od popartych badaniami naukowymi faktów.
 2. Umiejętność stosowania w praktyce wybranych skutecznych metod nauczania i uczenia się.
 3. Lepsze rozumienie istoty krytycznego myślenia i sposobów na jego opanowanie (transfer bliski i daleki).

O warsztacie:

 • Jak nowocześnie i inspirująco pobudzać kreatywność uczniów – wnioski z raportu „Szkoła dla innowatora”.
 • Jak wykorzystywać w edukacji dostępne aplikacje, portale społecznościowe, czy zasoby „w chmurze”.
 • Najważniejsze zasady marketingu mediów społecznościowych – strategie skutecznego działania na Instagramie, Facebooku, w blogosferze.
 • Jak pomagać uczniom w budowaniu własnej marki? Na czym polega TIK? Linki do najciekawszych internetowych narzędzi edukacyjnych.

Prowadzący: Oktawia Gorzeńska – ekspert ds. innowacji i kompetencji cyfrowych w edukacji, mówca motywacyjny, blogerka edukacyjna.

351 nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie, matematyki i doradztwa zawodowego.

Zobacz również