Biuletyn informacyjny NBP

„Biuletyn Informacyjny” to miesięcznik, zawierający podstawowe dane, dotyczące ogólnej charakterystyki wyników gospodarczych i finansowych oraz polityki pieniężnej banku centralnego

„Biuletyn Informacyjny” to miesięcznik, zawierający podstawowe dane, dotyczące ogólnej charakterystyki wyników gospodarczych i finansowych oraz polityki pieniężnej banku centralnego

„Biuletyn Informacyjny” to miesięcznik, zawierający podstawowe dane, dotyczące ogólnej charakterystyki wyników gospodarczych i finansowych oraz polityki pieniężnej banku centralnego. Czasopismo ukazuje się w polskiej i angielskiej wersji językowej. Od 2014 r. dostępne jest wyłącznie w wersji elektronicznej.

Wydawca: Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw

Do pobrania

Biuletyn Informacyjny 6/2022

Biuletyn Informacyjny 5/2022

Archiwum

Zobacz również