SEPA | Jednolity Obszar Płatności w Euro

Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA) | Wspólny rynek płatności detalicznych w euro

Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA) | Wspólny rynek płatności detalicznych w euro

SEPA (ang. Single Euro Payments Area) to obszar, w ramach którego obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty mogą dokonywać bezgotówkowych rozliczeń w euro na terenie Europy, zarówno transgranicznie, jak i w granicach państw członkowskich, według takich samych zasad i na takich samych warunkach.

SEPA stwarza możliwość większej konkurencyjności na europejskim rynku płatności w euro oraz ułatwia konsumentom, firmom i administracji publicznej korzystanie z płatności bezgotówkowych w tej walucie.