Kontakt

Dane kontaktowe | Informacje odnośnie zasad kontaktu | Ważne odnośniki

Dane kontaktowe | Informacje odnośnie zasad kontaktu | Ważne odnośniki

Narodowy Bank Polski

adres: ul. Świętokrzyska 11/21; 00-919 Warszawa

tel. centr.: 22 185 10 00

faks: 22 185 10 10

e-mail: listy@nbp.pl

adres ePUAP: /NBP/SkrytkaESP

NIP: 525-000-81-98

REGON: 000002223

SWIFT: NBPL PLPW

www.nbp.pl

Uwaga! Przed wysłaniem listu do NBP prosimy zapoznać się z zastrzeżeniami »


Serwis internetowy NBP.pl

Redakcja serwisu: uwagi do strony, aktualizacje treści, zgłoszenia błędów
e-mail: website@nbp.pl


Zobacz również

Zastrzeżenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, listy kierowane do Narodowego Banku Polskiego, w tym wnioski, zapytania i skargi, nie będą rozpatrywane, jeżeli nie będą zawierały następujących danych autora (nadawcy): w przypadku osób fizycznych – imienia i nazwiska, zaś w przypadku osób prawnych – nazwy, a także adresu.

Za pośrednictwem strony internetowej do NBP kierowane są prośby o udostępnienie materiałów niezbędnych przy pisaniu prac dyplomowych przez studentów. Prośby te formułowane są często w sposób ogólny i nie wskazują na konkretne dokumenty, dane lub materiały będące w posiadaniu NBP. Niejednokrotnie prośby te mylnie kierowane są do NBP. W takich przypadkach udzielenie pomocy ze strony NBP nie jest możliwe. Wybór oraz opracowanie materiałów i dokumentów niezbędnych do napisania pracy jest obowiązkiem piszącego i NBP nie może go w tym wyręczać.

W przypadku, gdy napływająca za pośrednictwem poczty elektronicznej korespondencja zawiera prośbę o udostępnienie konkretnego materiału lub dokumentu będącego w posiadaniu NBP oraz kierowana jest zgodnie z wymogami KPA, Narodowy Bank Polski informuje o możliwościach bezpośredniego zapoznania się z nim lub wskazuje sposób jego udostępnienia. Nie dotyczy to jednak dokumentów i danych publikowanych na stronie internetowej NBP, która jest źródłem szybkiej informacji dla użytkowników Internetu. NBP nie udziela również odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez pocztę elektroniczną sformułowane w sposób ogólny lub bez odwołania się do konkretnego dokumentu bądź danych będących w posiadaniu NBP.