Edukacja

Działalność edukacyjna NBP | Dofinansowania | Zasoby edukacyjne | Szkolenia | Konkursy | Badania | CP NBP | KSE | Biblioteka NBP | Słownik

Działalność edukacyjna NBP | Dofinansowania | Zasoby edukacyjne | Szkolenia | Konkursy | Badania | CP NBP | KSE | Biblioteka NBP | Słownik

Ważnym elementem misji NBP – jako banku centralnego wspierającego rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej – jest podejmowanie działań służących upowszechnianiu wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, pobudzaniu postaw przedsiębiorczych, kształtowaniu odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, podnoszeniu poziomu znajomości zagadnień ekonomicznych, popularyzowaniu wiedzy na temat ekonomicznego dziedzictwa narodowego oraz promowaniu nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego.

NBP realizuje wskazane cele m. in. poprzez: opracowywanie oraz wspieranie projektów edukacyjnych o tematyce ekonomicznej skierowanych do różnych grup odbiorców, zwłaszcza do środowisk szkolnych i akademickich, liderów opinii społecznej oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem finansowym; wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży studiującej na kierunkach ekonomicznych dzięki programom stypendialnym; rozbudowaną działalność wydawniczą; ogólnodostępną działalność Centrum Pieniądza NBP i Centralnej Biblioteki NBP, jednej z najlepiej zaopatrzonych polskich bibliotek naukowych o profilu ekonomicznym.

Jak działamy?

Ogłaszamy cykliczne konkursy 
Organizujemy szkolenia 
Wspieramy i realizujemy programy edukacyjne
Udostępniamy zasoby edukacyjne
Dzielimy się wiedzą w Centrum Pieniądza NBP
Inicjujemy aktywności w całym kraju
Badamy wiedzę finansową Polaków

Działalność edukacyjna NBP

Zobacz również