IV edycja Programu „Złote Szkoły NBP” rozstrzygnięta

Nagrodę Prezesa NBP zdobyła Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej. Nagrodę Specjalną otrzymało II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie. Przyznano łącznie 126 nagród i wyróżnień.

Narodowy Bank Polski poinformował, że zakończyła się IV edycja programu edukacyjnego „Złote Szkoły NBP”, przebiegającego pod hasłem „Polski złoty w obiegu  od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna”, nawiązującym do jubileuszu 100-lecia utworzenia Banku Polskiego SA i wprowadzenia złotego do obiegu. Wyniki IV edycji programu ogłoszono 7 czerwca 2024 r. podczas gali w Warszawie.

Dwie najważniejsze nagrody programu: Nagrodę Prezesa NBP i Nagrodę Specjalną wręczyła zwycięzcom wiceprezes NBP Marta Kightley.

Złote Szkoły NBP to program edukacyjny Narodowego Banku Polskiego skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program wystartował w 2021 r. Jego ideą jest przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się po świecie finansów. Dzięki programowi powstaje ogólnopolska sieć Złotych Szkół NBP, które aspirują do roli liderów edukacji ekonomicznej w swoich środowiskach.

Do IV edycji programu zgłosiło się 398 szkół. Szkoły ubiegające się o tytuł i nagrody przeprowadziły ponad 8200 lekcji z ekonomią, debat szkolnych i warsztatów uczniowskich na temat „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna”, w których wzięło udział ponad 270 tys. uczestników.

W IV edycji tytuł „Złotej Szkoły NBP” został przyznany 285 szkołom. Po czterech edycjach programu w całej Polsce są 684 Złote Szkoły NBP.

Nagrody i wyróżnienia za najlepiej przeprowadzone zadania IV edycji programu zdobyło łącznie 126 szkół. Przyznano:

  • 24 nagrody za: I miejsce (10 000 zł), II miejsce (8000 zł), III miejsce (6000 zł) i po jednym wyróżnieniu (4000 zł) za najlepszą lekcję z ekonomią, debatę szkolną i warsztat uczniowski.
  • 100 nagród po 2000 zł ‒ za najlepiej wykonane trzy zadania edycji: po 50 nagród dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  • Dwie główne nagrody edycji: Nagroda Specjalna i Nagroda Prezesa NBP w wysokości po 15 000 zł.

Dwie najważniejsze nagrody IV edycji – dla dwóch najlepszych szkół – zdobyły:

  • Nagrodę Prezesa NBP za innowacyjne i najbardziej inspirujące przeprowadzenie zadań IV edycji programu – Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej;
  • Nagrodę Specjalną za oryginalność i zaangażowanie w popularyzację wiedzy ekonomicznej – II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie.

Lista szkół, które w IV edycji zdobyły tytuł „Złotej Szkoły NBP” oraz lista laureatów nagród i wyróżnień znajdują się pod adresem: www.nbp.pl/zloteszkoly.