Inflacja bazowa

Miary inflacji bazowej | Szeregi czasowe inflacji bazowej | Metodyka obliczania miar inflacji bazowej

Miary inflacji bazowej | Szeregi czasowe inflacji bazowej | Metodyka obliczania miar inflacji bazowej

Od marca 2009 r. Narodowy Bank Polski oblicza i publikuje cztery miary inflacji bazowej:

  • inflacja po wyłączeniu cen administrowanych,
  • inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych,
  • inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii,
  • 15% średnia obcięta.

Szeregi czasowe miar inflacji bazowej w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym obejmujące okres od 2001 r.

Metodyka obliczania miar inflacji bazowej (stan: marzec 2023 r.)


Prezentacja dotycząca rewizji miar inflacji bazowej przeprowadzonej w 2009 r.

Ostatnia aktualizacja tabeli: 16 maja 2023 r. — dane za kwiecień 2023 r.

Miesiąc CPI po wyłączeniu cen administrowanych po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych po wyłączeniu cen żywności i energii 15% średnia obcięta
zmiany do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w %)
11-2022 17,5 18,1 15,0 11,4 14,5
12-2022 16,6 17,1 15,0 11,5 14,4
01-2023 16,6 16,3 14,4 11,7 15,2
02-2023 18,4 18,1 15,5 12,0 17,0
03-2023 16,1 15,7 16,0 12,3 15,5
04-2023 14,7 14,0 15,3 12,2 14,3
zmiany do poprzedniego miesiąca (w %)
11-2022 0,7 0,7 1,1 0,7 0,7
12-2022 0,1 0,1 0,7 0,6 0,5
01-2023 2,5 1,0 2,7 0,9 1,4
02-2023 1,2 1,3 1,5 1,3 1,1
03-2023 1,1 1,3 1,5 1,3 1,0
04-2023 0,7 0,7 0,8 1,2 0,7

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.

Kalendarz publikacji wskaźników inflacji bazowej w 2023 r.

Data publikacji Dane za
16 maja 2023 kwiecień 2023
16 czerwca 2023 maj 2023
17 lipca 2023 czerwiec 2023
16 sierpnia 2023 lipiec 2023
18 września 2023 sierpień 2023
16 października 2023 wrzesień 2023
16 listopada 2023 październik 2023
18 grudnia 2023 listopad 2023
16 stycznia 2024 grudzień 2023
Dane publikowane są o godz. 14:00, dzień (roboczy) po ogłoszeniu przez GUS wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych.