Inflacja bazowa

Miary inflacji bazowej | Szeregi czasowe inflacji bazowej | Metodyka obliczania miar inflacji bazowej

Miary inflacji bazowej | Szeregi czasowe inflacji bazowej | Metodyka obliczania miar inflacji bazowej

Od marca 2009 r. Narodowy Bank Polski oblicza i publikuje cztery miary inflacji bazowej:

  • inflacja po wyłączeniu cen administrowanych,
  • inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych,
  • inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii,
  • 15% średnia obcięta.

Szeregi czasowe miar inflacji bazowej w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym obejmujące okres od 2001 r.

Metodyka obliczania miar inflacji bazowej (stan: marzec 2023 r.)


Prezentacja dotycząca rewizji miar inflacji bazowej przeprowadzonej w 2009 r.

Ostatnia aktualizacja tabeli: 16 stycznia 2024 r. — dane za grudzień 2023 r.

Miesiąc CPI po wyłączeniu cen administrowanych po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych po wyłączeniu cen żywności i energii 15% średnia obcięta
zmiany do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w %)
07-2023 10,8 9,6 13,7 10,6 12,0
08-2023 10,1 8,9 12,7 10,0 11,0
09-2023 8,2 6,8 10,9 8,4 9,3
10-2023 6,6 5,1 9,9 8,0 8,3
11-2023 6,6 5,2 9,2 7,3 7,6
12-2023 6,2 4,8 8,6 6,9 6,9
zmiany do poprzedniego miesiąca (w %)
07-2023 -0,2 -0,3 -0,1 0,2 0,1
08-2023 0,0 0,0 0,1 0,3 0,2
09-2023 -0,4 -0,5 0,0 -0,1 -0,1
10-2023 0,3 0,3 0,6 0,6 0,3
11-2023 0,7 0,8 0,4 0,0 0,2
12-2023 0,1 0,1 0,2 0,3 0,0

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.

Kalendarz publikacji wskaźników inflacji bazowej w 2024 r.

Data publikacji Dane za
18 marca 2024 styczeń i luty 2024
16 kwietnia 2024 marzec 2024
16 maja 2024 kwiecień 2024
17 czerwca 2024 maj 2024
16 lipca 2024 czerwiec 2024
16 sierpnia 2024 lipiec 2024
16 września 2024 sierpień 2024
16 października 2024 wrzesień 2024
18 listopada 2024 październik 2024
16 grudnia 2024 listopad 2024
16 stycznia 2025 grudzień 2024
Dane publikowane są o godz. 14:00, dzień (roboczy) po ogłoszeniu przez GUS wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych.