Badania i konferencje

NBP aktywnie uczestniczy w badaniach z zakresu stabilności monetarnej i finansowej. Badania prowadzone w Banku publikowane są zarówno w czasopismach wydawanych przez Bank, jak i w prestiżowych czasopismach międzynarodowych

NBP aktywnie uczestniczy w badaniach z zakresu stabilności monetarnej i finansowej. Badania prowadzone w Banku publikowane są zarówno w czasopismach wydawanych przez Bank, jak i w prestiżowych czasopismach międzynarodowych

Zasadnicze cele współczesnych banków centralnych, w tym Narodowego Banku Polskiego, koncentrują się na zapewnieniu stabilności makroekonomicznej – przede wszystkim stabilności cen – oraz stabilności finansowej. Działania banków centralnych, zmierzające do realizacji tych celów, muszą być podbudowane wynikami kompleksowych badań ekonomicznych, wykorzystujących różnorodne podejścia metodyczne i stosujących zróżnicowane narzędzia badawcze.

Narodowy Bank Polski aktywnie uczestniczy w badaniach z zakresu stabilności monetarnej i finansowej. Badania prowadzone w Banku publikowane są zarówno w czasopismach wydawanych przez Bank ( „Publikacje naukowe” ), jak i w prestiżowych czasopismach międzynarodowych ( „Publikacje pracowników NBP” ). Bank organizuje otwarte seminaria ( „Seminaria” ) i konferencje ( „Konferencje”) podczas których ekonomiści NBP i zaproszeni goście prezentują wyniki swoich prac badawczych. Program pobytów badawczych ( „Pobyty badawcze” ) wspiera międzynarodową współpracę pomiędzy ekonomistami NBP i zagranicznych banków centralnych oraz uniwersytetów. Coroczne, otwarte „Warsztaty letnie NBP” ( „NBP Summer Workshop”) służą podtrzymaniu więzi z polskimi ekonomistami pracującymi za granicą.

Miarą jakości badań prowadzonych w bankach centralnych są wysokie pozycje zajmowane przez nie w rankingach instytucji badawczych. Także Narodowy Bank Polski zajmuje jedną z czołowych pozycji w przygotowywanym przez RePEc rankingu krajowych instytucji prowadzących badania ekonomiczne.

Zobacz również