Konferencje NBP

Organizacja konferencji i seminariów ma na celu zwiększenie znaczenia NBP w międzynarodowej debacie ekonomicznej

Organizacja konferencji i seminariów ma na celu zwiększenie znaczenia NBP w międzynarodowej debacie ekonomicznej

Organizacja konferencji i seminariów ma na celu zwiększenie znaczenia Narodowego Banku Polskiego w międzynarodowej debacie ekonomicznej, rozszerzenie współpracy z innymi bankami centralnymi, jak również zacieśnianie współpracy z ważnymi ośrodkami naukowymi i instytucjami międzynarodowymi. NBP aktywnie wypełnia rolę inspiratora debaty publicznej, przy wykorzystaniu różnorodnych środków i metod przekazu, m.in. właśnie poprzez działalność seminaryjno-konferencyjną. Konferencje i seminaria NBP służą podniesieniu poziomu wiedzy ekonomicznej społeczeństwa i uczestników rynków finansowych, szerzeniu i pogłębianiu wiedzy na temat roli i misji banku centralnego w życiu gospodarczym, polityki monetarnej, stabilności finansowej i szeregu innych zagadnień ekonomicznych, pozostających w kompetencjach banku centralnego.

Kompleksową organizacją międzynarodowych konferencji w Narodowym Banku Polskim zajmuje się
Wydział Konferencji Międzynarodowych, który jest częścią Departamentu Zagranicznego.

Kontakt: conference@nbp.pl

Rok 2023

NBU-NBP 2023 Annual Research Conference
Economic Policies during Wartime and Post-War Recovery

22-23 June 2023, Kraków

Call for papers
Paper Submission Deadline: Wednesday, 15 March 2023

The full-scale russian invasion of Ukraine on 24 February 2022 has resulted in huge human losses and massive economic damage. Through its targeted destruction of public infrastructure and private capital, russia has damaged the foundation of Ukraine’s economy still reeling after the COVID19 pandemic. The ensuing internal displacement and emigration further reinforce the loss of productive capacity. Swift action by key policy institutions and international support have limited and partially reversed the negative effects of war. Much work remains to be done to restore the long-term potential of the Ukrainian economy while rebuilding damaged cities and communities.

The 7th Annual Research Conference jointly organized by the National Bank of Ukraine (NBU) and Narodowy Bank Polski (NBP) will focus on the design and implementation of policies to support the economy during the war and to facilitate recovery after the war. Considering a broad range of topics, from monetary policy and financial stability tradeoffs in a period of long and persistent shocks to optimal communication and FX market interventions to interactions of fiscal and monetary authorities, the event will explore various policy designs and their associated long-term costs and benefits

The two-day event, taking place in Kraków (Poland), will feature keynotes, policy panels and presentations of research papers in a blended online/onsite format.

Confirmed keynote speakers are Boris Vujčić, Governor of the Croatian National Bank, and Barry Eichengreen, the George C. Pardee and Helen N. Pardee Professor of Economics and Professor of Political Science at the University of California, Berkeley.

The organizing committee invites submissions in the following areas (non-exhaustive):

 • Post-war development: optimal governance and allocation
 • The optimal fiscal-monetary mix in response to energy and food prices shocks in postpandemic world: short term stability vs. long term growth
 • Growing government debt levels: a threat of fiscal dominance?
 • Monetary policy regimes in a post-war environment: inflation targeting or else?
 • New dimensions of policy: regional and urban regeneration
 • Role of new technologies in rebuilding financial markets
 • Optimal design and macroeconomic consequences of economics sanctions
 • Central bank logistics and operations: ensuring payments in a war theater
 • Monetary and fiscal announcements in a hostile environment
 • Structural changes during the war: effects of emigration and firm relocation
 • Liquidity management and market interventions (focus on FX)
 • War induced energy and food price shocks: regional and global spillovers

Academic committee:

 • Yuriy Gorodnichenko, University of California, Berkeley (chair)
 • Beata Javorcik, EBRD, University of Oxford
 • Oleksiy Kryvtsov, Bank of Canada
 • Krzysztof Makarski, Narodowy Bank Polski
 • Jacek Suda, Narodowy Bank Polski
 • Solomiya Shpak, National Bank of Ukraine
 • Mihnea Constantinescu, National Bank of Ukraine

Paper Submission:
Submit your paper by email to conference@bank.gov.ua, using as email subject ARC2023 NameOfPaper NameFirstAuthor. No submission fee is charged. The deadline for submission is 15 March 2023 (12 pm EET).
Authors of accepted papers will be notified by 31 March 2023.

Rok 2022

Central Europe’s Convergence

Konwergencja Europy Środkowej (Central Europe’s Convergence) była tematyką dziesiątej edycji dorocznych flagowych konferencji międzynarodowych NBP, poświęconych przyszłości gospodarki europejskiej. Konferencja odbyła się 21 października 2022 r. w hotelu Intercontinental w Warszawie.

Narodowy Bank Polski po raz kolejny gościł ekonomistów z wielu krajów europejskich – wysokiej rangi przedstawicieli banków centralnych, międzynarodowych instytucji finansowych i środowisk akademickich. W konferencji wzięło udział ok. 250 uczestników. Tegoroczna edycja poświęcona była dyskusjom o źródłach i perspektywach konwergencji ekonomicznej w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej.

Konferencję otworzyła Pierwsza Wiceprezes NBP, Marta Kightley, a następnie odczytany został specjalny list Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, do uczestników. Główny wykład wprowadzający wygłosił następnie Philippe Aghion, renomowany francuski ekonomista, profesor Collège de France i London School of Economics. W swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na rolę innowacyjności w podnoszeniu konkurencyjności współczesnych gospodarek.

Zasadnicza część konferencji składała się z 3 paneli dyskusyjnych. Pierwszy z nich, którego moderatorem był Robert Holzmann, Prezes Oesterreichische Nationalbank, poświęcony był konwergencji gospodarczej w kontekście europejskim i strukturalnym. Drugi z paneli, moderowany przez Gediminasa Šimkusa, Prezesa Lietuvos bankas, skupiał się na czynnikach wzrostu i konwergencji gospodarek państw Europy Środkowej. Anita Angelovska Bezhoska, Prezesbanku centralnego Macedonii Północnej, była moderatorką ostatniego panelu, zwanego Crystal Ball, tradycyjnie poświęconego spojrzeniu w przyszłość. W panelu tym podjęto próbę określenia czynników determinujących konwergencję w Europie Środkowej w kolejnych latach.

Na koniec konferencji specjalne wystąpienie na temat gospodarki Ukrainy oraz perspektyw jej odbudowy wygłosił Sergiy Nikolaychuk, Wiceprezes Narodowego Banku Ukrainy. Inwazja Rosji na Ukrainę powoduje poważne straty w gospodarce; przewidywany spadek PKB w 2022 r. wynieść może blisko 1/3. Pomimo trudności, sektor finansowy jest stabilny, a Narodowy Bank Ukrainy zapewnia ciągłość działania systemu płatniczego.

Dyskusje panelowe konferencji potwierdziły tezę o znaczącej konwergencji krajów Europy Środkowej w stosunku do krajów Europy Zachodniej, a tym bardziej krajów śródziemnomorskich. Dzięki reformom, rozsądnej polityce gospodarczej prowadzonej przez kraje Europy Środkowej w minionych dekadach, rozwojowi przedsiębiorczości, a także dzięki napływowi inwestycji zagranicznych i korzyściom z integracji europejskiej kraje te znacząco podwyższyły poziom rozwoju. Kryzys energetyczny i inne skutki wojny na terytorium Ukrainy – to zewnętrzne okoliczności tworzące ryzyka dla dalszego rozwoju naszego regionu i całej Europy.

Program konferencji 

Prezentacje:

Zdjęcia

CoFEE CoFEE CoFEE

CoFEE CoFEE CoFEE

Narodowy Bank Polski (NBP) in cooperation with the Bank of Lithuania and the Central Bank Research Association’s Inflation: Drivers & Dynamics Program (CEBRA IDD) is organising a conference to discuss current issues in the area of monetary economics. The topics to be covered during the conference include, but are not limited to:

Macroeconomic implications of new monetary policy strategies

Monetary policy in models with heterogeneous agents

Implications of structural changes for monetary policy

Monetary policy and bounded rationality of economic agents

Distributional effects of conventional and unconventional monetary policy

International spillovers of monetary policy

Monetary-fiscal interactions

Exchange rate regimes and economic adjustment

Inflation in the post-pandemic world

Platformification of finance

Keynote speakers:
Alberto Cavallo (Harvard Business School)
Ricardo Reis (London School of Economics and Political Science)

Conference Programme

 

Presentations

Alberto Cavallo
„Big Data & Covid Inflation”

Andrea Ferrero
“Who Is Afraid of Eurobonds?”

Anna Rogantini Picco
“Who Is Afraid of Eurobonds?”

Anton Nakov
“Optimal Monetary Policy with r * < 0”

Clodomiro Ferreira
The effects of monetary policy through housing and mortgage choices on aggregate demand

Fiorella de Fiore
“Monetary policy challenges during and after the pandemic”

Gernot Muller
“The Exchange Rate Insulation Puzzle”

James Costain
„The term structure of interest rates in a heterogeneous monetary union”

Karin Kinnerud
“The effects of monetary policy through housing and mortgage choices on aggregate demand”

Keith Kuester
“Optimal Monetary Policy with r*< 0”

 

Discussion

Marcin Bielecki
“The term structure of interest rates in a heterogeneous monetary union”

Marco Lombardi
“Fiscal and monetary policy interactions in a low interest rate world”

Marius Jurgilas
“Monetary policy challenges during and after the pandemic”

Michał Brzoza-Brzezina
“Monetary policy in a two-country model with behavioral agents”

Peter Lihn Jørgensen
“Fiscal and Monetary Policy Interactions in a Low Interest Rate World”

Piotr Szpunar
“Domestic or global? Drivers of inflation in Poland in 2022”

Ricardo Reis
“WHICH R*, PUBLIC BONDS OR PRIVATE INVESTMENT? MEASUREMENT AND POLICY IMPLICATIONS”

Serdar Kabaca
“A Preferred Habitat Model of Term Premia, Exchange Rates and Monetary Policy Spillovers”

Walker Ray
“A PREFERRED-HABITAT MODEL OF TERM PREMIA, EXCHANGE RATES, AND MONETARY POLICY SPILLOVERS”

Xing Guo
“Monetary Policy and Redistribution in Open Economies”

Zeno Enders
“Monetary policy in a two-country model with behavioral agents”

Ziran Ding
“Monetary Policy and Redistribution in Open Economies”

 

Papers

Anna Rogantini Picco
“Who Is Afraid of Eurobonds?”

James Costain
“THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES IN A HETEROGENEOUS MONETARY UNION”

Karin Kinnerud
“The effects of monetary policy through housing and mortgage choices on aggregate demand”

Ricardo Reis
“Has monetary policy cared too much about a poor measure of r-star?*”

Xing Guo
“Monetary Policy and Redistribution in Open Economies”

 

W dniu 10 czerwca 2022 r., z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego (NBP), odbyła się w Warszawie pierwsza międzynarodowa konferencja banków centralnych państw należących do Inicjatywy Trójmorza (IT) pt. Monetary Policy in a New European Reality, organizowana pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Celem konferencji było zainicjowanie dyskusji oraz stworzenie forum wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy bankami centralnymi 12 państw regionu1 nt. uwarunkowań prowadzenia polityki pieniężnej w nowej rzeczywistości międzynarodowej naznaczonej pandemią COVID-19 i agresją Rosji na Ukrainę. W konferencji wzięli udział wysokiej rangi przedstawiciele wszystkich banków centralnych państw Inicjatywy (poza Bułgarią), innych państw regionu (Albanii, Gruzji, Islandii, Płn. Macedonii, Mołdawii, Ukrainy, Turcji), a także instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).

Konferencję otworzył Prezes NBP Adam Glapiński, który w swoim wystąpieniu przypomniał szybkie i odważne działania podjęte przez banki centralne (w tym NBP) w reakcji na kryzys pandemiczny, zwracając zarazem uwagę na bieżące wyzwania, które przed nimi stoją. Następnie odczytano wystosowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę list do uczestników konferencji, w którym Prezydent RP wskazał na konieczność dalszego wzmacniania solidarności państw „wolnego świata” oraz zasadność wymiany opinii banków centralnych nt. ich roli we współczesnym świecie.

Wykład wprowadzający do dyskusji podczas zasadniczej części konferencji wygłosił Zastępca Dyrektora Wykonawczego MFW Kenji Okamura, podkreślając postęp gospodarczy Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnim okresie, szybką reakcję banków centralnych na kryzys pandemiczny, bieżące zagrożenie wysoką inflacją i spadające tempo wzrostu gospodarczego. Gościem specjalnym konferencji był Prezes Narodowego Banku Ukrainy (NBU) Kyrylo Shevchenko, który wyraził podziękowania za wsparcie Polski i NBP dla Ukrainy i NBU, a także zwrócił uwagę na konieczność prowadzenia w obecnych realiach spójnych działań przez wszystkie instytucje finansowe oraz podejmowania szybkich i odważnych decyzji.

Zasadnicza część konferencji składała się z trzech paneli tematycznych. Pierwszy z nich, prowadzony przez Pierwszego Zastępcę Prezesa NBP Martę Kightley, poświęcono polityce pieniężnej w czasie pandemii COVID-19. Drugi, prowadzony przez Przewodniczącego Zarządu Banku Litwy Gediminasa Šimkusa, dotyczył ewolucji strukturalnych podstaw polityki pieniężnej. Tematem ostatniego z paneli, prowadzonego przez Gubernatora Narodowego Banku Chorwacji Borisa Vujčicia, były wyzwania i perspektywy dla polityki pieniężnej w kontekście agresji Rosji na Ukrainę.

Zorganizowana przez NBP pierwsza konferencja banków centralnych państw Inicjatywy Trójmorza, wpisuje się w szerszą tendencję stopniowego rozszerzania dialogu i współpracy krajów regionu na nowe obszary. Należy ją uznać za udaną próbę stworzenia forum dialogu i potencjalnej współpracy państw Europy Środkowej w obszarze polityki pieniężnej i bankowości centralnej oraz szansę na uzupełnienie architektury współpracy w ramach IT w tym obszarze.

1 Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.

Pierwsza konferencja dla banków centralnych krajów Inicjatywy Trójmorza (3SI) Pierwsza konferencja dla banków centralnych krajów Inicjatywy Trójmorza (3SI) Pierwsza konferencja dla banków centralnych krajów Inicjatywy Trójmorza (3SI)

Pierwsza konferencja dla banków centralnych krajów Inicjatywy Trójmorza (3SI) Pierwsza konferencja dla banków centralnych krajów Inicjatywy Trójmorza (3SI)

Rok 2021

Narodowy Bank Polski (NBP) and SGH Warsaw School of Economics are organizing an online conference to discuss current issues in the field of real estate analysis from the central bank’s point of view. The development of residential real estate prices as well as commercial real estate prices and real estate financing will be covered. The conference is aimed at researchers who work in academia, private firms and central banks.

The topics to be covered during the conference include, but are not limited to:

 • Real estate finance and its impact on financial stability;
 • Modelling of real estate cycles (demand and supply), with the focus on regional markets and the feedback between real estate construction and economic growth;
 • The development of property prices, their modelling and analysis;
 • A new approach to real estate analysis in light of the Covid pandemic (i.e. urban economics and regional studies, spatial analysis, sociological and behavioural aspects in the real estate decision-making process, filtration, the ripple effect, gentrification, etc.).

Should you have any questions, please do not hesitate to contact Ms Marta Kierylak at conference@nbp.pl.

Organizing/scientific committee:

 • Narodowy Bank Polski
  • Jacek Łaszek
  • Hanna Augustyniak
  • Krzysztof Olszewski
  • Joanna Waszczuk
  • Marzena Zaczek
 • SGH Warsaw School of Economics
  Collegium of Business Administration

  • Roman Sobiecki
  • Gabriel Główka
  • Małgorzata Poniatowska-Jaksch

Programme

Presentations

Christophe André, Housing prices during the Covid-19 pandemic: insights from Sweden

Vera Baye, Investment incentives of rent controls and gentrification –Evidence from German micro data

Francisca Herranz-Baez, The effects of government spending on residential investment

Chong Dae Kim, Predicting housing sale prices in Germany by application of machine learning models

John Muellbauer, Housing, Monetary Transmission and the Financial Accelerator: the Importance of Institutional Differences

Johannes Schuffels, Estimating regional house price levels:Methodology and results from a pilot project with Spain

Zmiany strukturalne w gospodarkach krajów Europy Środkowej podczas i po pandemii COVID

1 października 2021 r. odbyła się 3 konferencja Narodowego Banku Polskiego i Magyar Nemzeti Bank (MNB) pn. Zmiany strukturalne w gospodarkach krajów Europy Środkowej podczas i po pandemii COVID.

W konferencji wzięli udział wysokiej rangi przedstawiciele międzynarodowych instytucji finansowych, zagranicznych banków centralnych, wiodących ośrodków naukowych, korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej i banków komercyjnych. Wydarzenie miało charakter hybrydowy – część osób uczestniczyła w nim stacjonarnie, pozostali zaś mieli możliwość śledzenia transmisji na żywo, za pośrednictwem Internetu. Konferencję otworzyli Prof. Adam Glapiński, Prezes NBP, oraz György Matolcsy, Prezes MNB. Przemówienie inauguracyjne wygłosił Mathias Cormann, Sekretarz Generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Głównym celem tegorocznej konferencji było omówienie zmian strukturalnych w Europie Środkowej jakie zaszły w następstwie pandemii. Uczestnicy pierwszego z paneli dyskusyjnych, którego moderatorem był András Balatoni, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych MNB, przedstawili prognozy eksperckie dotyczące zmian w gospodarce po pandemii COVID, zaś uczestnicy drugiego panelu, moderowanego przez Jacka Kotłowskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP, wskazali kluczowe czynniki, od których zależą prognozy gospodarcze dla Europy Środkowej na przyszłość. Paneliści skupili się szczególnie na szansach osiągnięcia zrównoważonego średniookresowego wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej oraz na jego potencjalnych zagrożeniach.

Do pobrania:

28-30 czerwca 2021 r.

Trzy dni, dwudziestu prelegentów reprezentujących najważniejsze światowe uczelnie i instytucje, ponad stu uczestników – to krótki bilans 9. Letnich Warsztatów Narodowego Banku Polskiego, które po raz kolejny zaoferowały badaczom i ekonomistom kreatywną przestrzeń do wymiany idei i prezentacji wyników badań.

W dniach 28-30 czerwca 2021 r., tym razem w formie online, NBP po raz dziewiąty połączył ekspertów makroekonomii i finansów. Uczestnicy tegorocznych Letnich Warsztatów – to polscy pracownicy naukowi prestiżowych uczelni zagranicznych, m.in. Uniwersytetu Oksfordzkiego, londyńskiego King’s College, uniwersytetów w Mannheim, Bristolu, Houston i Rotterdamie, jak również wiodących instytucji finansowych, takich jak Europejski Bank Centralny, Bank of England, J.P. Morgan, Barclays International.

9. Letnie Warsztaty Narodowego Banku Polskiego poruszały istotne tematy z zakresu makroekonomii i finansów, których znaczenie dla polityki pieniężnej jest nie do przecenienia. Dyskusje obejmowały zagadnienia od rynków finansowych, polityki podatkowej i regulacji kapitałowych poprzez oczekiwania związane z inflacją, rynki pracy, wynagrodzenia aż po kredyty studenckie. Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy połączyć wiodących polskich ekonomistów i zaoferować im forum wymiany idei i doświadczeń.

Do pobrania:

Program warsztatów 

Prezentacje/Papers 

 

W dniach 10-11 czerwca 2021 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa The Policy Toolkit for a World in Flux. Była to 6. edycja dorocznej konferencji Narodowego Banku Ukrainy z cyklu Annual Research Conference (ARC), której współorganizatorem był Narodowy Bank Polski.

Organizację przedsięwzięcia wsparły także Międzynarodowy Fundusz Walutowy z Rządem Kanady oraz Kyiv School of Economics. W konferencji wzięło udział ponad 220 zarejestrowanych (czynnych) uczestników z 33 krajów, w tym przedstawiciele banków centralnych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz wybitni eksperci i naukowcy z czołowych światowych uniwersytetów. Zapis online obejrzało ponad 500 osób1.

Tematyka konferencji dotyczyła skuteczności polityki gospodarczej we współczesnym świecie. Referaty obejmowały zarówno problemy dostosowania polityki pieniężnej, jak i fiskalnej do zmieniających się uwarunkowań gospodarczych. Omówiono między innymi zagadnienia komunikacji polityki pieniężnej przez banki centralne, wpływu zadłużenia sektora publicznego na wzrost gospodarczy, skuteczności nowych strategii polityki pieniężnej, wpływu międzynarodowych przepływów kapitału na małe, otwarte gospodarki, roli zmian klimatycznych w determinowaniu uwarunkowań makroekonomicznych oraz skuteczności polityki fiskalnej jako narzędzia stabilizującego gospodarkę.

Przemówienia otwierające konferencję zostały wygłoszone przez: Kyrylo Shevchenko, Prezesa NBU oraz Martę Kightley, Wiceprezesa NBP. W roli keynote speakerów wystąpili Alan Blinder z Uniwersytetu Princeton oraz Mikhail Golosov z Uniwersytetu Chicagowskiego. W sesjach konferencji udział wzięli przedstawiciele Departamentu Badań i Innowacji Finansowych NBP: Ireneusz Dąbrowski, Krzysztof Makarski, Ewa Stanisławska, Jacek Suda i Małgorzata Walerych.

1 Liczba odsłon na podstawie danych z youtube z dnia 18 czerwca 2021 r. Zapis video konferencji dostępny także na stronie internetowej NBU.

Program konferencji

Pełne nagranie z konferencji oraz prezentacje są dostępne pod linkiem:
https://events.bank.gov.ua/arc2021/en.xhtml


10-11 June 2021,
Online Format

Today’s increasing complex economic and social challenges are reflected in the delicate balancing acts required to tackle structural issues of national scope against pressures from global factors. The 6th Annual Research Conference organized by the National Bank of Ukraine (NBU) and co-organized by Narodowy Bank Polski (NBP) will focus on reviewing the effectiveness of traditional policy making strategies and tools and evaluation of possible alternatives in both monetary and fiscal areas.

The two-day conference will feature keynotes, policy panels and presentations of research papers in online format. Confirmed keynote speakers are Alan Blinder, Princeton University and Mikhail Golosov, University of Chicago.

Opening remarks will be delivered by Kyrylo Shevchenko, Governor of the National Bank of Ukraine and Marta Kightley, NBP Vice President, First Deputy President.

In the conference sessions the following representatives of NBP will take part: Ireneusz Dąbrowski, Krzysztof Makarski, Ewa Stanisławska, Jacek Suda and Małgorzata Walerych.

Further information about the conference can be found in the conference programme and at the NBU website: Research Conference (bank.gov.ua)

Programme


Call for papers
Paper Submission Deadline: Sunday 14 March 2021

Today’s increasing complex economic and social challenges are reflected in the delicate balancing acts required to tackle structural issues of national scope against pressures from global factors. The 6th annual research conference jointly organized by the National Bank of Ukraine (NBU) and Narodowy Bank Polski (NBP) will focus on reviewing the effectiveness of traditional policy making strategies and tools and evaluation of possible alternatives in both monetary and fiscal areas.

The organizing committee invites submissions in the following areas (non-exhaustive)

 • The effectiveness of monetary policy tools and strategies
 • Interactions between macroprudential, monetary and fiscal policies
 • Post-pandemic growth in the time of high indebtedness
 • New questions or new policy objectives in need of dedicated tools?
 • Climate change, inequality, and limits of the central bank mandate

Academic committee:

 • Yuriy Gorodnichenko, University of California, Berkeley (chair)
 • Oleksiy Kryvtsov, Bank of Canada
 • Michał Brzoza-Brzezina, Narodowy Bank Polski
 • Krzysztof Makarski, Narodowy Bank Polski
 • Solomiya Shpak, National Bank of Ukraine
 • Mihnea Constantinescu, National Bank of Ukraine

Paper Submission:
Submit your paper by email to conference@bank.gov.ua, using as email subject ARC2021 NameOfPaper NameFirstAuthor. No submission fee is charged. The deadline for submission is 14 March 2021 (12 pm EET).
Authors of accepted papers will be notified by 21 April 2021.

W 2020 roku pandemia COVID-19 odcisnęła głębokie piętno na gospodarkach całego świata, zmuszając banki centralne i rządy do podejmowania stanowczych decyzji w zakresie polityki pieniężnej i fiskalnej. Debata na temat polityki pieniężnej w Europie Środkowej i Wschodniej w reakcji na COVID-19, przeprowadzona przez stowarzyszenie OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum) w formule wirtualnego panelu dyskusyjnego, skupiała się na metodach wspierania gospodarki wypracowanych przez niektóre państwa Europy Środkowej i Wschodniej. Wiceprezesi banków centralnych Polski i Czech, a także dyrektor wykonawczy Departamentu Polityki Pieniężnej i Zarządzania Rezerwami Dewizowymi banku centralnego Węgier omówili działania podjęte przez każdą z tych instytucji w celu złagodzenia gospodarczych skutków pandemii.

Paneliści:

 • Marta Kightley, Wiceprezes, Pierwszy Zastępca Prezesa, Narodowy Bank Polski
 • Marek Mora, Wiceprezes, Česká Národní Banka
 • Ádám Banai, Dyrektor Wykonawczy Departamentu Polityki Pieniężnej i Zarządzania Rezerwami Dewizowymi, Magyar Nemzeti Bank

 

 

20 stycznia 2021 r. Narodowy Bank Polski we współpracy z Bankiem Światowym (BŚ), zorganizował prezentację kolejnej edycji raportu z cyklu Global Economic Prospects, która w tym roku odbyła się w formie zdalnej. Uczestnicy mieli możliwość zarówno aktywnego udziału w konferencji poprzez zadawanie pytań, jak i śledzenia transmisji na żywo. Konferencję otworzyła Marta Gajęcka – Członek Zarządu NBP. Prezentacji dokonała główna autorka raportu, Franziska Ohnsorge – Development Economics Prospects Group Manager z BŚ.

Prelegenci prezentacji docenili działania podjęte przez NBP w walce z kryzysem wywołanym przez COVID-19. Ponadto, zdaniem F. Ohnsorge: Ogromny impuls dla gospodarki, jaki zapewniły polskie władze, w tym również działania w ramach polityki pieniężnej, poprawiły perspektywy rozwojowe Polski. W przeciwnym razie, skutki kryzysu byłyby znacznie gorsze.

Global Economic Prospects to jedna z flagowych publikacji BŚ zawierająca cykliczną ocenę stanu gospodarki światowej i prognozę wzrostu na najbliższe lata. Według autorów tegorocznego raportu, globalna gospodarka wydaje się wynurzać z jednej z najgłębszych recesji wywołanej pandemią COVID-19, jednak prognozy na 2021 r. obarczone są dużym poziomem niepewności. Analitycy BŚ przewidują, że rosnący dług publiczny oraz dług prywatny mogą utrudnić powrót gospodarki światowej na ścieżkę szybkiego wzrostu, a tym samym może nas czekać dekada powolnego wzrostu. Osiągnięcie wyższego tempa wzrostu gospodarczego uzależnione będzie od wprowadzenia w życie szeregu reform sprzyjających przede wszystkim zwiększeniu nakładów inwestycyjnych oraz zapewnieniu zrównoważonego rozwoju. Zmiany są przy tym konieczne w wielu kluczowych dziedzinach takich jak ochrona zdrowia, zabezpieczenia społeczne, edukacja, gospodarka cyfrowa, czy zwiększenie odporności infrastruktury na zmiany klimatyczne. Sukces reform w tych obszarach pomoże zniwelować długofalowe skutki pandemii i ograniczyć skalę ubóstwa na świecie.

Po prezentacji raportu odbyła się dyskusja panelowa, której moderatorem był Paweł Samecki – Doradca Prezesa NBP, a udział wzięli w niej Franziska Ohnsorge, Jacek Kotłowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP oraz Marek Rozkrut – główny ekonomista EY Polska.

Do pobrania:

 

Rok 2020

24–25 września 2020 r. odbyła się w trybie online konferencja naukowa Adjustments in and to an Uncertain World.

Była to 3. wspólna konferencja Banku Litwy oraz Narodowego Banku Polskiego zorganizowana we współpracy ze stowarzyszeniami Central Bank Research Association (CEBRA) oraz Centre for Economic Policy Research (CEPR). W przedsięwzięciu wzięło udział około 120 zarejestrowanych (czynnych) uczestników, w tym przedstawiciele banków centralnych, międzynarodowych instytucji finansowych oraz świata nauki, a zapis online obejrzało do 29 grudnia 2020 r. ponad 550 osób.

Tematyka konferencji dotyczyła wpływu niepewności na wybrane obszary aktywności ekonomicznej oraz politykę gospodarczą. Prelegenci wskazali niepewność jako ważne źródło cykli koniunkturalnych, pokazali kanały jej oddziaływania na handel międzynarodowy, inwestycje w badania i rozwój oraz na długookresowy wzrost gospodarczy. Omówione zostały ekonomiczne aspekty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Brexit) oraz jego wpływ na procesy gospodarcze w Wielkiej Brytanii.

Kolejna edycja konferencji współorganizowanej przez Narodowy Bank Polski i Bank Litwy odbędzie się w 2022 r. w Warszawie.

Program konferencji

 

W dniach 28 – 29 maja 2020 r. odbyła się konferencja Labor market and its implications for the monetary policy. Była to 5. edycja dorocznej konferencji Narodowego Banku Ukrainy (NBU), której współorganizatorem był Narodowy Bank Polski (NBP).

Organizację przedsięwzięcia wsparły także Międzynarodowy Fundusz Walutowy z Rządem Kanady oraz Kyiv School of Economics. W konferencji wzięło udział około 300 zarejestrowanych (czynnych) uczestników z 32 krajów, w tym przedstawiciele banków centralnych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz wybitni eksperci i naukowcy z czołowych światowych uniwersytetów. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną konferencja miała formę zdalną.

Tematyka konferencji dotyczyła jednego z najważniejszych strukturalnych uwarunkowań polityki pieniężnej, jakim jest mechanizm funkcjonowania rynku pracy i związana z nim sytuacja materialna gospodarstw domowych. Omówiono zagadnienia dotyczące obserwowanych obecnie strukturalnych zmian zachodzących na rynku pracy, związanych ze starzeniem się społeczeństw, migracjami oraz rosnącymi nierównościami majątkowymi i dochodowymi. W tym kontekście podkreślono szczególne znaczenie interakcji pomiędzy polityką pieniężną i nierównościami wśród gospodarstw domowych oraz rolę banku centralnego w stabilizacji cyklicznych wahań gospodarki.

Program konferencji

 

13 stycznia 2020 r. w siedzibie Narodowego Banku Polskiego (NBP) w Warszawie została zaprezentowana kolejna edycja raportu Banku Światowego (BŚ) z cyklu Global Economic Prospects. Prezentacji dokonała główna autorka raportu, Franziska Ohnsorge – Development Economics Prospects Group Manager z BŚ.

W prezentacji wzięło udział ponad 90 osób, w tym przedstawiciele BŚ, administracji publicznej, banków komercyjnych oraz uczelni wyższych, krajowych i międzynarodowych.

Flagowy raport BŚ poświęcony jest analizie kondycji gospodarki światowej i prognozie wzrostu na najbliższe lata. Analitycy Banku przewidują, że w 2020 r. globalny PKB zwiększy się o 2,5%, w 2021 r. o 2,6%, zaś w 2022 o 2,7%. Niepokojący jest szybki wzrost zadłużenia gospodarek wschodzących i krajów rozwijających się, co zwiększa ich podatność na negatywne skutki potencjalnych kryzysów finansowych. Problemem tych krajów jest także spowolnienie tempa wzrostu produktywności.

Po prezentacji odbył się panel dyskusyjny moderowany przez Filipa Kochana – p.o. Dyrektora Regionalnego BŚ na Polskę i kraje bałtyckie, w którym udział wzięli: Franziska Ohnsorge, Kevin Daly – Co-head of CEEMEA Economics z Goldman Sachs oraz Anna Kosior – Naczelnik z Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP. Dyskusja skoncentrowała się na kwestiach stanowiących treść raportu BŚ, w tym na rosnącym zadłużeniu, niezadowalającym poziomie inwestycji i produktywności oraz napięciach w handlu międzynarodowym. Zwrócono uwagę, że problemem dla podmiotów gospodarczych nie jest sam poziom ceł, ale niepewność co do ich wysokości w przyszłości. Niepokojący jest też wzrost zadłużenia przy spadku produktywności, co jednak raczej nie doprowadzi do kolejnego kryzysu gospodarczego. Sporo uwagi poświęcono gospodarce Polski, która – zgodnie z analizami BŚ – ma w 2020 r. rozwijać się w tempie 3,6%, w 2021 r. – 3,3%, zaś w 2022 r. – 3,1%. Jako przyczyny korzystnej sytuacji ekonomicznej Polski wskazywano poluzowanie polityki fiskalnej oraz transfery środków unijnych.

Program konferencji

January 2020 Global Economic Prospects

Rok 2019

4 December 2019
Narodowy Bank Polski and SGH Warsaw School of Economics Conference

5–6 December 2019
Narodowy Bank Polski Workshop

Conference programme, 4 December 2019

Workshop programme, 5-6 December 2019

Narodowy Bank Polski (NBP) and SGH Warsaw School of Economics are organizing a Conference followed by an NBP international workshop to discuss current issues in the field of real estate analysis from the central bank’s point of view. The development of residential real estate prices as well as commercial real estate prices and real estate financing will be covered during the workshop. The workshop is aimed at researchers who work in academia, private firms and central banks.

The topics to be covered during the workshop include, but are not limited to:

 • Real estate finance and its impact on financial stability;
 • Modelling of real estate cycles (demand and supply), with the focus on regional markets and the feedback between real estate construction and economic growth;
 • The development of property prices, their modelling and analysis;
 • A new approach to real estate analysis (i.e. urban economics and regional studies, spatial analysis, sociological and behavioural aspects in the real estate decision-making process, filtration, the ripple effect, gentrification, etc.).

The book published after the 2017 edition of the workshop can be found here: http://administracja.sgh.waw.pl

Organizing/scientific committee:

 • Narodowy Bank Polski
  • Jacek Łaszek
  • Hanna Augustyniak
  • Krzysztof Olszewski
  • Joanna Waszczuk
  • Marzena Zaczek
 • SGH Warsaw School of Economics
  Institute of Markets and Competition, Collegium of Business Administration

  • Roman Sobiecki

 

Presentations

Irfan Ahmed
The structures of real estate and financial sectors with induced income circular flow – An Intercontinental study

Jörg Dötsch
Housing Wealth in Hungary: From Subsidised Stability to Inherited Tensions?

Fatine Filali Adib, Zakaria Firano
Hedonic Brownian motion index for Morocco

Piotr Kasprzak
The fourth industrial revolution and the real estate

Chong Dae Kim
Evaluation and analysis of the value of German real estate following the financial crisis of 2007

Stefan Kofner
Outlines of a communitarian housing and urban development policy

Thomas Knetsch
Compilation of commercial property price indices for Germany tailored for policy use

Jacek Łaszek
Cycles on real estate markets – the reflections of an analyst

Xuxin Mao
Forecasting the UK Housing Markets with Artificial-Intelligence-Based Big Data Analytics

George Matysiak
Price Convergence in the Housing Market: Panel Analysis of Polish Regional Cities

Krzysztof Olszewski
The link between the commercial real estate market and the economy

Katarzyna Przybylska
Social Rental Agency in Warsaw – a programme increasing access to affordable housing, run by Habitat for Humanity Poland

Jakub Rybacki
ECB policy consistency – loss of independence and the real estate bubble?

Maciej Ryczkowski
Money, Credit and House Prices from the Wavelet Perspective

Jean-Pierre Schaefer
Financial forecast 2017-2057 for the French social housing sector, hopes and uncertainties…

Fernando Tusell
Housing price indices for small areas

Michael Voigtländer
A user cost analysis for the European office market

Magdalena Załęczna, Agata Antczak-Stępniak
Developers’ contribution in social housing – a lesson to be learned

25-26 November 2019
Narodowy Bank Polski (NBP) Warsaw, Poland

The workshop will provide an opportunity to share the latest practical solutions in forecasting used by central banks and other institutions and to discuss relevant research developments. Modelling and forecasting of inflation, growth and related higher-frequency indicators, including exchange rates, are within the scope of the workshop. The 2019 Workshop includes special sessions on forecasting of energy markets, organized in co-operation with Professor Rafał Weron, Wrocław University of Science and Technology.

Specific topics include, but are not limited to the following:

 • Prediction using large data sets or models with time-varying parameters
 • Analysis of economic uncertainty
 • Univariate and multivariate density forecasts: evaluation, combination, communication
 • Applications of unobserved component models, mixture models, non-linear or non-Gaussian models
 • Incorporating short time-series and experts’ knowledge into forecasts

Our intention is to provide a sound theoretical background for discussing up-to-date applied forecasting experiences. The workshop is targeted at analysts employed at forecasting units of central banks and forecasting institutions as well as academics interested in the field. The scientific programme will include contributed talks and poster presentations.

Keynote speakers:

 • Monica Billio (Ca’ Foscari, Venice)
 • Rafał Weron (Wrocław University of Science and Technology)

Should you have any questions, please contact: forecasting@nbp.pl

Programme

Monetary Policies in the New European Setting

Dziewiąta edycja dorocznej flagowej konferencji międzynarodowej NBP, poświęcona przyszłości gospodarki europejskiej, odbyła się 25 października 2019 r. w hotelu Sheraton w Warszawie pod hasłem: Monetary Policies in the New European Setting.

Narodowy Bank Polski po raz kolejny gościł ekonomistów z niemal całego świata – wysokiej rangi przedstawicieli banków centralnych, międzynarodowych instytucji finansowych i środowisk akademickich. Tegoroczne spotkanie pod hasłem Monetary Policies in the New European Setting było poświęcone współczesnym wyzwaniom stojącym przed instytucjami odpowiedzialnymi za prowadzenie polityki monetarnej w krajach Europy Środkowej i poza nią, w tym ocenie wpływu czynników takich jak „rozjazd” polityk monetarnych amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC), a także słabnący, zwłaszcza w Europie Zachodniej, wzrost globalny. Dyskusja była nakierowana również na próbę oceny, jakiego rodzaju polityka monetarna byłaby najbardziej odpowiednia dla naszego regionu (tj. dla krajów UE pozostających przy walutach narodowych, jak Polska, Czechy i Węgry) z punktu widzenia ich specyfiki regionalnej i wyników gospodarczych.

Konferencja składała się z 4 paneli dyskusyjnych. Pierwsze dwa panele poświęcone były omówieniu wpływów na politykę monetarną naszego regionu płynących odpowiednio, z polityki Fedu i EBC. W trzecim panelu dyskutanci skoncentrowali się na wymianie doświadczeń w zakresie prowadzenia polityki pieniężnej w krajach EU spoza strefy euro. Z kolei ostatni panel, zwany Crystal Ball, tradycyjnie poświęcony spojrzeniu w przyszłość, stanowił próbę przewidzenia, co dla polityki monetarnej mogą oznaczać takie czynniki jak nowy układ sił w UE (rozdrobnienie PE po wyborach, nowy skład KE i mianowanie nowych szefów KE i EBC w 2019 r., a także Brexit) oraz jakie są perspektywy dla konwergencji naszego regionu z krajami Europy Zachodniej.

W tym roku zaproszenie do udziału w konferencji w roli moderatorów sesji przyjęli: Mark Sobel – amerykański przewodniczący OMFIF, a także trzech wysokich rangą przedstawicieli banków centralnych – Madis Müller – prezes Eesti Pank, Martin Flodén – wiceprezes Sveriges Riksbank oraz Barnabás Virág – dyrektor ds. polityki pieniężnej w Magyar Nemzeti Bank.

Konferencję otworzył Prezes NBP, Adam Glapiński, który odnosząc się do jej tytułu i programu, podkreślił m.in., że kraje pozostające przy walutach narodowych, które prowadzą politykę pieniężną dostosowaną do własnej specyfiki, notują bardzo dobre wyniki gospodarcze.

Prezydent RP Andrzej Duda przekazał powitanie uczestników konferencji w specjalnym liście, wskazując na istotną rolę banków centralnych w niwelowaniu niepewności w polityce pieniężnej w Europie i na świecie. Życzenia owocnych obrad przekazał także Premier Rządu RP Mateusz Morawiecki, który w skierowanym do uczestników konferencji liście uwypuklił m.in. konieczność utrzymywania delikatnej równowagi między polityką pieniężną a fiskalną.

Kraje dysponujące własną walutą mogą łatwiej dostosować swoje polityki pieniężne do aktualnych wyzwań w kontekście „New European Setting”. Ponieważ wyzwania te dotyczą całej Unii, od tego, jak sobie z nimi poradzimy zależy gospodarcza przyszłość wszystkich krajów UE. Z całą pewnością tegoroczna CoFEE przybliżyła uczestników do lepszego rozumienia tych zagadnień.

Session I

Global dimension: Effects of the changing US monetary policy on the emerging market economies, especially in Central Europe:

Session II

European dimension: The implications of stop-and-go in the ECB’s quantitative easing for the eurozone and Central Europe:

Session III

Regional dimension: There is life beyond eurozone, isn’t there?:

“Crystal Ball” Panel

What does the new European political setting mean for the Central European economies?:

 

Narodowy Bank Polski,
Warsaw, 8-12 July 2019

The 8th NBP Summer Workshop is an annual event that brings together Polish economists affiliated with both domestic and foreign institutions. Its aims are to provide space for exchange of ideas and to lay foundations for future cooperation.

Speakers present their original work and discuss issues related to macroeconomics and finance. The seminar is an event where discussion is lively and no questions are too difficult to be asked.

Download:

Programme committee:

 • Michał Brzoza-Brzezina
 • Marcin Kolasa
 • Krzysztof Makarski
 • Jan Werner

Narodowy Bank Polski,
Towarzystwo Ekonomistów Polskich,
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Wrocław, 12 kwietnia 2019 r.

Konferencja odbędzie się w sali 2D, im. Witolda Świdy, budynek D, w godzinach 9:00-18:05
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,
Uniwersytet Wrocławski,
ul. Uniwersytecka 7-10.

Od czasu globalnego kryzysu w latach 2008-2009 kraje rozwinięte i rozwijające się notują niższe tempo wzrostu produktywności pracy i kapitału w porównaniu do lat wcześniejszych. Polityka makroekonomiczna, w tym odpowiednie reformy strukturalne, mające na celu zwiększenie tempa wzrostu produktywności stanowią jedno z kluczowych wyzwań dla współczesnej polityki gospodarczej.

Celem konferencji jest stworzenie możliwości przedyskutowania zagadnień dotyczących produktywności gospodarki, jej uwarunkowań i determinant, zarówno w kontekście gospodarki polskiej, jak i w szerszej perspektywie Europy i świata.

Wśród prelegentów znajdzie się m.in. Beata Javorcik profesor na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Oksfordzkiego, research fellow w: Centre for Economic Policy Research, CESifo, Nottingham Centre for Research on Globalisation and Economic Policy, oraz członek Royal Economic Society. W swoich badaniach naukowych skupia się na zagadnieniach handlu międzynarodowego oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Rada Programowa konferencji

Przewodnicząca:
prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz – TEP, SGH

Sekretarz:
Jan Baran – NBP, UW

Członkowie:

 • Dr hab. Henryk Ćwikliński – TEP, UG
 • Dr hab. Bogna Gawrońska-Nowak –TEP, Uczelnia Łazarskiego
 • Dr hab. Jakub Growiec – NBP, SGH
 • Prof. dr hab. Urszula Grzelońska – TEP, INE PAN
 • Dr hab. Jan Hagemejer – NBP, UW
 • Dr hab. Ryszard Kokoszczyński – Członek Zarządu NBP, UW
 • Dr hab. Marcin Kolasa – NBP, SGH
 • Dr hab. Jacek Kotłowski – NBP, SGH
 • Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki – TEP, UWr
 • Dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak – TEP, UE w Poznaniu
 • Dr hab. Rafał Matera – UŁ
 • Dr Jakub Mućk – NBP, SGH
 • Dr Wiktor Wojciechowski – TEP, SGH

Komitet organizacyjny

 • Anna Juranek – NBP
 • Dr Alicja Sielska – UWr
 • Dr Katarzyna Wasiak – NBP

 

Zaproszenie do wydruku

 

Challenges in Understanding the Monetary Transmission Mechanism

Narodowy Bank Polski
Warsaw, 21-22 March 2019

The conference covers a broad range of themes related to challenges and advancements in understanding the monetary transmission mechanism. It seeks to bring together recent contributions in this area of research, including studies with strong theoretical basis as well as empirical papers.

Specific examples of relevant topics include:

 • The role of uncertainty, asymmetries, globalisation, country characteristics, zero lower-bound and housing on the transmission mechanism of monetary policy.
 • The effects of unconventional monetary policy.
 • New approaches to identification of the monetary transmission mechanism.
 • The role of heterogeneity for the transmission of monetary policy.
 • Recent inflation dynamics and monetary policy.
 • Demographic trends and the monetary transmission mechanism.
 • Granular and big data in the analysis of the monetary transmission mechanism.

Olivier Coibion (University of Texas an NBER), Jordi Gali (CREI, CEPR and NBER), Ricardo Reis (London School of Economics, CEPR and NBER) are confirmed invited speakers.

The conference is organised by Narodowy Bank Polski and the Euro Area Business Cycle Network.

Conference programme

Conference materials:

 • Brent Bundick, Trenton Herriford, A. Lee Smith:
  Forward Guidance, Monetary Policy Uncertainty & the Term Premium
  paperpresentation
 • Jagjit Chadha, Luisa Corrado, Jack Meaning, Tobias Schuler:
  The Money Multiplier in the Financial Crisis: a Quantitative Evaluation
  poster
 • Tomasz Chmielewski, Tomasz Łyziak, Ewa Stanisławska:
  Risk taking channel – does it operate in the Polish banking sector?
  paperpresentation
 • Olivier Coibion, Yuriy Gorodnichenko, Saten Kumar, Mathieu Pedemonte:
  Inflation Expectations – A Policy Tool?
  presentation
 • Davide Debortoli, Jordi Galí, Luca Gambetti:
  On the Empirical (Ir)Relevance of the Zero Lower Bound Constraint
  presentation
 • Michael Ehrmann, Gaetano Gaballo, Peter Hoffmann, Georg Strasser:
  Can more public information raise uncertainty? The international evidence on forward guidance
  paperpresentation
 • Adam Elbourne, Kan Ji:
  Do zero and sign restricted SVARs identify unconventional monetary policy shocks in the euro area?
  poster
 • Stefano Eusepi, Marc Giannoni, Bruce Preston:
  On the Limits of Monetary Policy
  paperpresentation
 • Ester Faia, Vincenzo Pezone:
  Monetary Policy and the Cost of Wage Rigidity: Evidence from the Stock Market
  poster
 • Stephen Hansen, Michael McMahon, Matthew Tong:
  The Long-Run Information Effect of Central Bank Communication
  presentation
 • Thomas Hasenzagl, Filippo Pellegrino, Lucrezia Reichlin, Giovanni Ricco:
  A Model of the Fed’s View on Inflation
  presentation
 • Andrzej Kocięcki:
  Time Varying Structural Vector Autoregressions: Some New Perspective
  poster
 • Paweł Kopiec:
  Monetary-Fiscal Interactions and Household Heterogeneity: an Analytical Characterization
  poster
 • Michele Lenza, Jirka Slacalek:
  How Does Monetary Policy Affect Income and Wealth Inequality? Evidence from Quantitative Easing in the Euro Area
  paperpresentation,
 • Jesper Lindé, Mathias Trabandt:
  Resolving the Missing Deflation Puzzle
  presentation
 • Matthias Meier, Timo Reinelt:
  The Misallocation Channel of Monetary Policy
  poster
 • Alberto Polo:
  Imperfect Pass-through to Deposit Rates and Monetary Policy Transmission
  poster
 • Ricardo Reis:
  The People Versus the Markets: Long-run Inflation and Monetary Policy
  presentation

Challenges of Interactions between Macroprudential and other Policies

Narodowy Bank Polski,
Warsaw, 15 February 2019

The topic of the conference covers issues related to interactions between monetary, fiscal, and macroprudential policies. Invited speakers will present different points of view from policy dimension to academic insight. The conference is organised by Narodowy Bank Polski in Cooperation with SUERF – The European Money and Finance Forum www.suerf.org

Conference topics include:

 • Moving forward with macroprudential frameworks
 • Interactions between macroprudential and other policies: different points of view
 • Macroprudential policy and DSGE modelling
 • Optimal Bank Capital – theory and practice

Confirmed invited speakers:
Stijn Claessens (BIS), Philipp Hartmann (ECB), Henrik Braconier (Finaninspektionen Sweden), Michala Marcussen (Société Générale), Kalin Nikolov (ECB), Dimitris Papageorgiou (Bank of Greece), Dobromił Serwa (NBP), Javier Suarez (CEMFI), Moritz Schularick (University of Bonn), Skander van der Heuvel (Federal Reserve Board).

Organization: conference@nbp.pl

Scientific Coordination: Ryszard Kokoszczyński, Member of the Board NBP, SUERF

Programme

Rok 2018

NBP Workshop on Forecasting

26-27 November 2018
Narodowy Bank Polski (NBP) Warsaw, Poland

The workshop will provide an opportunity to share the latest practical solutions in forecasting used by central banks and other institutions and to discuss relevant research developments. Modelling and forecasting of inflation, growth and related higher-frequency indicators, including exchange rates, are within the scope of the workshop. Empirical and theoretical submissions are welcome. Specific topics include, but are not limited to the following:

 • Prediction using large data sets or models with time-varying parameters
 • Analysis of economic uncertainty
 • Univariate and multivariate density forecasts: evaluation, combination, communication
 • Applications of unobserved component models, mixture models, non-linear or non-Gaussian models
 • Incorporating short time-series and experts’ knowledge into forecasts

 

Our intention is to provide a sound theoretical background for discussing up-to-date applied forecasting experiences. The workshop is targeted at analysts employed at forecasting units of central banks and forecasting institutions as well as academics interested in the field. The scientific programme will include contributed talks and poster presentations.

Invited speakers:

 • Yin-Wong Cheung (City University of Hong Kong)
 • Marco Del Negro (Federal Reserve Bank of New York)
 • Massimiliano Marcellino (Bocconi University, EABCN, IGIER & CEPR)

 

Submission of papers:

An extended abstract or a full paper (preferred) should be sent to forecasting@nbp.pl no later than 30 September 2018. The authors of accepted papers will be notified by 17 October 2018. The registration deadline for authors is 26 October 2018.

Practical information:

There is no registration fee. Coffee breaks and lunches will be provided by the organizers. NBP offers accommodation and reimbursement of economy class travel costs (up to a certain limit) for presenters of the accepted papers representing academic institutions.

Important dates:

 • 30 September 2018 – paper submission deadline, online registration opens
 • 17 October 2018 – notification to authors
 • 26 October 2018 – author registration deadline
 • 26-27 November 2018 – the workshop takes place

 

Should you have any questions, please contact: forecasting@nbp.pl

Programme

Papers and presentations 

The Mystery of Low Productivity Growth in Europe

Warszawa, 26 października 2018

Ósma edycja dorocznej międzynarodowej konferencji NBP, poświęcona przyszłości gospodarki europejskiej, odbyła się 26 października 2018 r. w hotelu Sheraton w Warszawie pod hasłem: The Mystery of Low Productivity Growth in Europe.

Narodowy Bank Polski po raz kolejny gościł ekonomistów z niemal całego świata – przedstawicieli banków centralnych, międzynarodowych instytucji finansowych i środowisk akademickich. Tegoroczne spotkanie pod hasłem The Mystery of Low Productivity Growth in Europe było poświęcone czynnikom wpływającym na produktywność, jej pomiarom, konsekwencjom spowolnienia wzrostu produktywności oraz poszukiwaniu rozwiązań problemów wynikających z malejącego wzrostu wydajności pracy, szczególnie w regionie Europy Środkowej. W tym roku zaproszenie do udziału w konferencji w roli moderatorów poszczególnych sesji przyjęło czterech prezesów europejskich banków centralnych: Ewald Nowotny – Prezes Oesterreichische Nationalbank, Gaston Reinesch – Prezes Banque centrale du Luxembourg, Jiří Rusnok – Prezes Česká národní banka oraz Lars Rohde – Prezes Danmarks Nationalbank.

Konferencję otworzył Prezes NBP, Adam Glapiński, który odnosząc się do jej tytułu i programu, poruszył kilka kwestii dotyczących „tajemnicy” obecnego niskiego tempa wzrostu produktywności. Prezes NBP podkreślił m.in., że trudno jest wyjaśnić, jakie są źródła niskiej dynamiki produktywności w świecie pełnym innowacji. W szczególności nie jest wciąż w pełni zrozumiałe – co determinuje słabnące tempo TFP (total factor productivity) – zwana przez Mosesa Abramovitza „miarą naszej ignorancji”.

Zakładając jednak, że potrafimy prawidłowo mierzyć dynamikę produktywności, jej niski wzrost obserwuje się od wielu dekad, zwłaszcza w europejskich rozwiniętych gospodarkach. Wydaje się także, że ostatni kryzys miał wpływ na skalę zjawiska, zarówno w gospodarkach rozwiniętych jak i rozwijających się. W Europie Środkowej wzrost produktywności spadł po kryzysie ze średniego poziomu ok. 5% do poziomu ok. 2%. Jest to niepokojące z punktu widzenia procesu konwergencji krajów regionu z bardziej rozwiniętymi gospodarkami zachodnioeuropejskimi.

Prezydent RP Andrzej Duda przekazał powitanie uczestników konferencji w specjalnym liście, wskazując na znaczenie tego forum wymiany doświadczeń dla podkreślenia roli Europy Środkowej, w tym Polski, w gospodarce europejskiej. Życzenia owocnych obrad przekazał także Premier Rządu RP Mateusz Morawiecki, który w skierowanym do uczestników konferencji liście uwypuklił wyzwania związane ze spadkiem produktywności oraz zaznaczył potrzebę poznania przyczyn i znalezienia rozwiązań obecnego spowolnienia gospodarczego w Europie.

Specjalne przemówienie otwierające obrady wygłosił profesor Wellesley College, Daniel Sichel. W swoim wystąpieniu starał się zdefiniować przyczyny niskiej produktywności. Wśród czynników, które jego zdaniem mogą powodować niski poziomu TFP, wymienił zarówno te po stronie podażowej (związane m.in. ze słabnącym wpływem nowych osiągnięć w technologii cyfrowej na tempo wzrostu gospodarczego oraz słabnącą konkurencję między firmami, spowodowaną pojawieniem się tzw. firm supergwiazd, jak np. Amazon czy Google, z którymi małe przedsiębiorstwa w praktyce nie są w stanie rywalizować), jak i po stronie popytowej (wynikające m.in. ze zjawiska długofalowej stagnacji). Dla zwiększenia przyszłego poziomu produktywności istotne, według profesora Sichela, mają być rozwój technologii, jej rozpowszechnienie, jak i utrzymanie stabilnej polityki, zachęcającej przedsiębiorstwa do podejmowania nowych inwestycji.

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie z konferencji:

Narodowy Bank Polski (NBP) in cooperation with the Bank of Lithuania, the Central Bank Research Association’s International Trade and Macroeconomics Program (CEBRA ITM) and the Centre for Economic Policy Research (CEPR) is organizing a conference to discuss current issues in the area of international spillovers. The topics to be covered during the conference include, but are not limited to:

 • Monetary and macroprudential policy spillovers
 • Fiscal policy spillovers
 • Real spillovers
 • Financial spillovers
 • Spillovers and cross-border policy coordination
 • Spillovers and the role of exchange ratesPolitical economy spillovers from Brexit and other political shocks

Confirmed speakers include:

 • Philippe Bacchetta (HEC Lausanne, Swiss Finance Institute and CEPR)
 • Claudia Buch (Deutsche Bundesbank)
 • Michael Devereux (University of British Columbia, NBER and CEPR)
 • Linda Goldberg (Federal Reserve Bank of New York and NBER)
 • Isabelle Mejean (CREST, Ecole Polytechnique, Université Paris-Saclay and CEPR)

Conference programme

Conference articles

Conference presentations

11-15 June 2018

The 7th NBP Summer Workshop is an annual event that brings together Polish economists affiliated with both domestic and foreign institutions. Its aims are to provide space for exchange of ideas and to lay foundations for future cooperation.

Speakers present their original work and discuss issues related to macroeconomics and finance. The seminar is an event where discussion is lively and no questions are too difficult to be asked.

Download:

Information on participation:

 • Participation in the workshop is free of charge.
 • The workshop will be held in English. Interpretation into Polish will not be provided.

Workshop venue

The workshop will take place at the premises of Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska11/21, Warszawa, room 129 F.

Programme committee:

 • Michał Brzoza-Brzezina
 • Marcin Kolasa
 • Krzysztof Makarski
 • Jan Werner

Rok 2017

21 November 2017
Narodowy Bank Polski and SGH Warsaw School of Economics Conference

22–23 November 2017
Narodowy Bank Polski Workshop

Narodowy Bank Polski (NBP) and SGH Warsaw School of Economics are organizing a Conference followed by an NBP international workshop to discuss current issues in the field of real estate analysis from the central bank’s point of view. The development of residential real estate prices as well as commercial real estate prices and real estate financing will be covered during the workshop. The workshop is aimed at researchers who work in academia, private firms and central banks. The topics to be covered during the workshop include, but are not limited to:

 • Real estate finance and its impact on financial stability
 • Modelling of real estate cycles (demand and supply), with the focus on regional markets and the feedback between real estate construction and economic growth
 • The development of property prices, their modelling and analysis
 • A new approach to real estate analysis (i.e. urban economics and regional studies, spatial analysis, sociological and behavioural aspects in the real estate decision-making process, etc.)
 • Programme

 

The papers from the 2015 edition of the workshop can be found here:

Submission:

To have a paper considered for inclusion in the workshop, please submit it by 22 October 2017. Accepted papers will be published in the NBP Working Papers Series. Selected papers can be considered for publication in a peer reviewed book that will be published after the conference. The book will be published in cooperation with the Warsaw School of Economics. If you wish to publish your paper as a chapter in the book, please indicate this during the submission. We want to publish the book promptly after the workshop, therefore potential authors should submit an extended abstract of their paper by 22 October 2017, and the final chapter by 21 November 2017.

Accommodation:

Narodowy Bank Polski will provide accomodation at the NBP training centre in Zalesie Górne near Warsaw and transportation from and to Warsaw Chopin Airport.

Important dates:

 • 22 October 2017 – extended abstract submission deadline for the book
 • 22 October 2017 – paper submission deadline (those interested in having a chapter in the book should submit the final version of the paper by then)
 • 25 October 2017 – author notification
 • 23 October 2017 – registration open
 • 10 November 2017 – registration closed
 • 21 November 2017 – conference/workshop at SGH Warsaw School of Economics
 • 22–23 November 2017 – workshop at the NBP training centre in Zalesie Górne near Warsaw

 

 

Organizing/scientific committee:

 • Narodowy Bank Polski
  • Jacek Łaszek
  • Hanna Augustyniak
  • Krzysztof Olszewski
  • Joanna Waszczuk
  • Marta Widłak
 • SGH Warsaw School of Economics
  Institute of Markets and Competition, Collegium of Business Administration

  • Roman Sobiecki

Venues:

21 November 2017
SGH Warsaw School of Economics, Building C, 128 Al. Niepodległości, Warsaw

22–23 November 2017
Narodowy Bank Polski training centre in Zalesie Górne, near Warsaw

 

Papers to download

Banu Elena, Irina Mihai
Identifying the real estate cycle. Are housing prices enough?

Irfan Ahmed, Claudio Socci, Rosita Pretaroli, Francesca Severini, Francesca Severini, Qaiser Rafique Yasser
Unconventional monetary policy and commercial real estate sector: A financial social accounting matrix for Italy

André Christophe, Thomas Chalaux
Real estate booms, recessions and financial crisises

Babic Domagoj
People’s QE: Monetary policy in eurozone and heterogeneous e ect on housing costs

Bańbuła Piotr
Early warning models of banking crises applicable to non-crisis countries

Humanicki Marcin
Foreign direct investment in commercial real estate: Poland vs OECD countries

Jakubik Jarosław
Monetary policy, economy and real estate market

Kasprzak Piotr
Moral hazard of indebted households as a potential threat to macroeconomic stability-­- observations from the Spanish real estate bubble

Matysiak George
Assessing the accuracy of Automated Valuation Models (AVMs)

Radulescu Andrei
The housing prices in Romania – recent developments

Reichenbachas Thomas
Down the rabbit-hole: Does monetary policy impact differ during the housing bubbles?

Rubaszek Michał
Reforming housing rental market in a life-cycle model

Šumskis Vaidotas, Virgilijus Rutkauskas, Darius Kulikauskas
Financial soundness of lithuanian households and the stability of the financial sector

Vágó Nikolett, Ádám Banai
The effect of house prices on bank risks: empirical evidence from Hungary

Wagner Karin, Christian Beer
How has the housing expenditure burden of Austrian households evolved?

Wydra Michał
Mortgage Insurance its effectiveness in risk lowering – international comparison and recommendations / best practices for Poland

Ye Jin Heo
Population Aging and Housing Prices : New Definitions for Old Age

Zakaria Firano, Filali Adib Fatine
Speculative bubbles in real estate market detection and cycles

Żywiecka Hanna
Hedonic analysis of office and retail rents in the three major cities in Poland

NBP Workshop on Forecasting

20-21 November 2017
Narodowy Bank Polski (NBP) Warsaw, Poland

The workshop will provide an opportunity to share the latest practical solutions in forecasting used by central banks and other institutions and to discuss relevant research developments. Modelling and forecasting of growth, inflation and related higher-frequency indicators are within the scope of the workshop. Empirical and theoretical submissions are welcome. Specific topics include, but are not limited to the following:

 • Prediction using large data sets or models with time-varying parameters
 • Univariate and multivariate density forecasts: evaluation, combination, presentation
 • Applications of unobserved component models, mixture models, non-linear or non-Gaussian models
 • Incorporating short time-series and experts’ knowledge into forecasts
 • Dealing with data features in nowcasting: mixed frequencies, ragged edges, real time data, missing observations

Our intention is to provide a sound theoretical background for discussing up-to-date applied forecasting experiences. The workshop is targeted at analysts employed at forecasting units of central banks and forecasting institutions as well as academics interested in the field. The scientific programme will include contributed talks and poster presentations.

 

Keynote speakers:

 • Gary Koop (University of Strathclyde)
 • John Maheu (McMaster University)

 

Submission of papers:

An extended abstract or a full paper (preferred) should be sent to forecasting@nbp.pl no later than 30 September 2017. The authors of accepted papers will be notified by 16 October 2017. The registration deadline for authors is 26 October 2017.

Practical information:

There is no registration fee. Coffee breaks and lunches will be provided by the organizers. NBP offers accommodation and reimbursement of economy class travel costs (up to a certain limit) for presenters of the accepted papers representing academic institutions.

Important dates:

 • 30 September 2017 – paper submission deadline, online registration opens
 • 16 October 2017 – notification to authors
 • 26 October 2017 – author registration deadline
 • 20-21 November 2017 – the workshop takes place

Contact:

Should you have any questions, please contact: forecasting@nbp.pl

Programme

NBP Workshop on Forecasting

20-21 November 2017
Narodowy Bank Polski (NBP) Warsaw, Poland

The workshop will provide an opportunity to share the latest practical solutions in forecasting used by central banks and other institutions and to discuss relevant research developments. Modelling and forecasting of growth, inflation and related higher-frequency indicators are within the scope of the workshop. Empirical and theoretical submissions are welcome. Specific topics include, but are not limited to the following:

 • Prediction using large data sets or models with time-varying parameters
 • Univariate and multivariate density forecasts: evaluation, combination, presentation
 • Applications of unobserved component models, mixture models, non-linear or non-Gaussian models
 • Incorporating short time-series and experts’ knowledge into forecasts
 • Dealing with data features in nowcasting: mixed frequencies, ragged edges, real time data, missing observations

Our intention is to provide a sound theoretical background for discussing up-to-date applied forecasting experiences. The workshop is targeted at analysts employed at forecasting units of central banks and forecasting institutions as well as academics interested in the field. The scientific programme will include contributed talks and poster presentations.

 

Keynote speakers:

 • Gary Koop (University of Strathclyde)
 • John Maheu (McMaster University)

 

Submission of papers:

An extended abstract or a full paper (preferred) should be sent to forecasting@nbp.pl no later than 30 September 2017. The authors of accepted papers will be notified by 16 October 2017. The registration deadline for authors is 26 October 2017.

Practical information:

There is no registration fee. Coffee breaks and lunches will be provided by the organizers. NBP offers accommodation and reimbursement of economy class travel costs (up to a certain limit) for presenters of the accepted papers representing academic institutions.

Registration:

In order to attend the workshops please complete the online form at: Registration Form

Important dates:

 • 30 September 2017 – paper submission deadline, online registration opens
 • 16 October 2017 – notification to authors
 • 26 October 2017 – author registration deadline
 • 20-21 November 2017 – the workshop takes place

 

Contact:

Should you have any questions, please contact: forecasting@nbp.pl

Supplementary materials:

 

 

The Evolving Role of Central Europe in the European Economy

Warszawa, 20 października 2017

Państwa Europy Środkowo-Wschodniej w procesie konwergencji ekonomicznej, rola integracji europejskiej w procesie restrukturyzacji gospodarek regionu, niekonwencjonalna polityka monetarna, źródła wzrostu gospodarczego w regionie, koniec unijnej perspektywy finansowej na lata 2014–2020 – te zagadnienia poruszono w trakcie dorocznej konferencji międzynarodowej Narodowego Banku Polskiego z cyklu NBP Conference on the Future of the European Economy, która odbyła się 20 października 2017 r. w Warszawie.

Narodowy Bank Polski już po raz siódmy gościł ekonomistów niemal z całego świata – przedstawicieli banków centralnych, międzynarodowych instytucji finansowych i środowisk akademickich. Podczas tegorocznego spotkania pod hasłem The Evolving Role of Central Europe in the European Economy, dyskusje odbyły się w czterech panelach, do których zaproszenie przyjęli przedstawiciele m.in. Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a także Bruegel i OMFIF. Obrady poświęcone były wyzwaniom stojącym przed krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które od ponad ćwierćwiecza funkcjonują jako gospodarki rynkowe.

Konferencję otworzył Prezes NBP, Adam Glapiński, który wskazując Polskę jako przykład sukcesu transformacji, zachęcił uczestników do dyskusji na temat wyzwań stojących przed gospodarkami regionu. Za wyzwania wymagające szczególnej uwagi uznał zapewnienie źródeł długoterminowego wzrostu, finansowanie inwestycji po roku 2020 oraz konsekwencje odwrotu od polityki luzowania ilościowego. Wyraził przy tym oczekiwanie (jak zaznaczył, oczekiwanie obarczone ryzykiem), że powrót EBC do bardziej standardowej polityki pieniężnej będzie miał raczej ograniczony wpływ na odpływ kapitału i zmienność kursów walut w regionie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powitał uczestników obrad w specjalnym liście, wskazując na znaczenie tego forum wymiany doświadczeń dla podkreślenia roli Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, w gospodarce europejskiej. Życzenia owocnych obrad przekazał także Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Specjalne przemówienie otwierające obrady wygłosił dyrektor europejskiego think tanku Bruegel, Guntram B. Wolff. Jego zdaniem, choć wydaje się, że Europa, po latach kryzysu, powróciła na ścieżkę zrównoważonego wzrostu gospodarczego i stopniowego ograniczania poziomu bezrobocia, to istotnym wyzwaniem dla regionu pozostaje kwestia konwergencji. Jedną z głównych nauk płynących z kryzysu, zdaniem prelegenta, jest to, że konwergencja realna jest tak samo istotna jak konwergencja nominalna, a naruszenie stabilności instytucjonalnej w państwie członkowskim może mieć negatywne skutki ekonomiczne. G. B. Wolff podkreślił, że kraje członkowskie UE, które planują wejść do strefy euro powinny wcześniej zadbać o odpowiednie przygotowanie pod względem politycznym, ekonomicznym i instytucjonalnym. Przed uzyskaniem członkostwa w unii walutowej kraje aspirujące do niej powinny też rozważyć przystąpienie do unii bankowej.

Podczas sesji I. The Rise and Reintegration of Central Europe dokonano oceny procesu konwergencji gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej z gospodarkami Europy Zachodniej, jaki dokonywał się w ostatnich dekadach, a także omówiono rolę integracji europejskiej w restrukturyzacji i modernizacji regionu. Podczas panelu podkreślano, że transformacja krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest sukcesem, do którego przyczynił się m.in. liberalne reformy gospodarcze, dostęp do wspólnego rynku UE i funduszy europejskich. Jednocześnie, status quo nie jest zadawalający i należy zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z poszukiwaniem nowych źródeł wzrostu gospodarczego. Przyszły rozwój regionu zależy m.in. od jakości instytucji, wiarygodności rządów i praworządności. Przeszkodą dla rozwoju mogą być ruchy populistyczne.

W ramach sesji II. Unconventional Monetary Policy – a Risk to Central Europe’s Sustainable Growth? omówiono wpływ niekonwencjonalnej polityki pieniężnej prowadzonej przez EBC na przepływy kapitału w Europie Środkowo-Wschodniej oraz poddano analizie wynikające z niej wyzwania dla stabilnego wzrostu w tym regionie. W ocenie uczestników panelu efekty uboczne luzowania ilościowego (quantitative easing, QE), które przyczyniło się do znacznego obniżenia stóp procentowych w krajach strefy euro i zagwarantowania płynności tamtejszemu sektorowi bankowemu, okazały się, jak dotąd, umiarkowane w krajach niemających wspólnej waluty europejskiej. Choć poziom inflacji w krajach spoza strefy euro pozostaje niski, to, zdaniem prelegentów, na jego poziom w przeważającym stopniu mają wpływ raczej niskie ceny surowców na rynkach globalnych aniżeli program QE. Ponadto, choć pierwotnie przewidywano, że wskutek prowadzonej przez EBC niekonwencjonalnej polityki pieniężnej kraje spoza strefy euro doświadczą znacznych napływów kapitału, zjawiska tego nie odnotowano w żadnym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej za wyjątkiem Czech.

Podczas sesji III. Sources of Growth in the Future uwagę słuchaczy przykuły kwestie potencjalnych źródeł wzrostu regionu w średnio- i długookresowej perspektywie, w tym budowania strukturalnej konkurencyjności oraz konkurencyjności opartej na innowacyjnych produktach i technologiach. W najbliższych latach kraje Europy Środkowo-Wschodniej muszą sprostać nowym wyzwaniom, aby utrzymać obecne tempo wzrostu gospodarczego. Uczestnicy panelu zauważyli, że nowych „motorów wzrostu” należy upatrywać m.in. w międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw z regionu, rozwijających się technologiach przemysłowych, poprawie efektywności przedsiębiorstw, czy świadczonych na wysokim poziomie usługach. Z kolei trendy demograficzne i ograniczenia związane z dostępnością wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy zostały uznane za główne zagrożenia dla wzrostu w regionie. Podkreślono także, że istotną rolę w poszukiwaniu nowych czynników wspierających wzrost gospodarczy mogą odegrać władze publiczne poprzez właściwe kształtowanie środowiska biznesowego.

Zamykający konferencję panel „Crystal Ball” pt. Beyond the End of EU Financial Perspective 2014–2020 był próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób przyszłe zmiany w budżecie unijnym oraz polityce strukturalnej i spójności będą wpływać na szanse rozwoju i modernizacji tych państw regionu, które do tej pory cieszyły się statusem największych beneficjentów funduszy europejskich. Uznano, iż kraje Europy Środkowo-Wschodniej staną przed wyzwaniem wynikającym z prawdopodobnej modyfikacji struktury, wielkości oraz charakteru wsparcia w nowej perspektywie finansowej. Zdaniem uczestników ostatniego panelu, w konsekwencji można oczekiwać ograniczenia działań o naturze dystrybucyjnej na rzecz dążenia do większego udziału inwestycji w źródłach wzrostu gospodarczego.

Pliki do pobrania:

 

CoFEE 2017: The Evolving Role of Central Europe in the European Economy

 

Obserwator FinansowyPolska Agencja PrasowaTVP Info

6th NBP Summer Workshop

3–7 July 2017

NBP Summer Workshop is an annual event that brings together Polish economists affiliated with both domestic and foreign institutions, working in the fields of macroeconomics and finance. Its aims are to provide space for the exchange of ideas and to lay the foundations for future cooperation. It is a place where the discussion is lively and tough questions are asked.

Download:

Information on participation:

 • Participation in the workshop is free of charge
 • The workshop will be held in English (interpretation into Polish will not be provided)

Workshop venue

The workshop will take place at the NBP Head Office (ul. Świętokrzyska 11/21, Warsaw).

Programme committee:

 • Michał Brzoza-Brzezina
 • Marcin Kolasa
 • Krzysztof Makarski
 • Jan Werner

Organizing committee:

Karolina Adamczyk
Phone: +48 22 185 44 10
Mobile: +48 605 162 713

Paweł Kopiec
Phone: +48 22 185 14 32

Maria Magdoń
Phone: +48 22 185 18 13
Mobile: +48 721 220 255

Justyna Lalik
Phone: +48 22 185 24 36
Mobile: +48 783 970 239

e-mail: workshop@nbp.pl

Wsparcie finansowe dla polskich inwestycji – prezentacja raportu EBI

Polska jest jednym z największych beneficjentów akcji kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) – to jeden z wniosków raportu EBI pt. Investment and Investment Finance – the Polish story, zaprezentowanego 27 lutego 2017 r. w Centrali NBP.

Konferencję otworzył członek zarządu NBP Ryszard Kokoszczyński. Następnie wprowadzenie do tematu konferencji wygłosił wiceprezes EBI Vazil Hudák, który podkreślił, że Polska, reprezentowana we władzach EBI przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego, pełniącego od 2016 r. funkcję przewodniczącego Rady Gubernatorów EBI, zajmuje obecnie 6. miejsce wśród krajów UE pod względem wartości inwestycji EBI. W 2016 r. EBI przyznał polskim podmiotom łącznie 4,44 mld euro kredytów.

Współautorka raportu, dyrektor Departamentu Ekonomicznego EBI Debora Revoltella, przedstawiła główne cechy aktualnego krajobrazu inwestycyjnego UE, który charakteryzują duże różnice pomiędzy państwami oraz sektorami. W połowie 2016 r. inwestycje w najmniej dotkniętych przez kryzys krajach „starej Unii” osiągnęły poziom sprzed kryzysu. W większości nowych krajów członkowskich był on o 9 proc. niższy niż przed kryzysem.

W Polsce bardzo duże znaczenie dla inwestycji mają fundusze unijne, z czym związane jest także zaangażowanie sektora publicznego. Rola sektora prywatnego rośnie od 2014 r. Od kryzysu w 2008 r. dynamika inwestycji w Polsce utrzymywała się na wyższym niż średnia UE poziomie. Obniżenie poziomu inwestycji w 2016 r. było typowe dla kraju w trakcie zmiany rządu, na co nałożył się koniec jednej perspektywy finansowej UE i prace związane z rozpoczęciem kolejnego okresu finansowania.

Debora Revoltella przedstawiła także wyniki przeprowadzonej przez EBI ankiety na temat dynamiki inwestycji i priorytetów w tym zakresie wśród 12 000 europejskich firm, w tym prawie 500 polskich przedsiębiorstw. Z ankiety EBI wynika, że większość polskich firm inwestuje głównie w sprzęt i infrastrukturę. Wśród strukturalnych słabości polskich inwestycji EBI wymienia niski poziom inwestycji w badania i rozwój, technologie z niską emisją CO2 oraz innowacje (które większość polskich firm importuje). Jako główne przeszkody w podejmowaniu decyzji o inwestycjach polskie firmy wskazały niepewność dotyczącą otoczenia biznesowego, a także trudności w pozyskaniu pracowników z odpowiednimi kompetencjami. Na dalszych miejscach wymieniono regulacje rynku, koszty energii i dostęp do finansowania. W ocenie przedstawicieli EBI, odpowiedzią na obecny stan inwestycji w Polsce jest rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz planowane inwestycje.

Po prezentacji raportu odbyła się dyskusja panelowa poświęcona dynamice inwestycji w Polsce, moderowana przez Árona Gerebena, starszego ekonomistę EBI. W dyskusji udział wzięli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński, regionalny przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Europie Środkowo-Wschodniej Bas B. Bakker oraz ekspert ekonomiczny w Instytucie Ekonomicznym NBP Łukasz Postek. Jerzy Kwieciński podkreślił, że inwestycje są jednym z priorytetów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Rząd traktuje sprawy gospodarcze oraz otoczenie biznesowe, w jakim funkcjonują polskie firmy, priorytetowo. Przypomniał w tym kontekście prace nad „Konstytucją Biznesu” oraz pakietem „100 zmian dla firm”. Polska jest jednym z państw członkowskich UE, które aktywnie włączyły się w realizację tzw. planu Junckera (Plan inwestycji dla Europy) i rząd intensywnie współpracuje w zakresie inwestycji zarówno z EBI, jak i EBOR. Łukasz Postek wskazał na wyniki badań ankietowych przedsiębiorstw prowadzanych przez NBP, z których wynika, że firmy nie odczuwają trudności w dostępie do kredytu bankowego na inwestycje. Przedstawiciel NBP podkreślił potrzebę dobrze przemyślanych inwestycji w sektor energetyczny, wskazując przy tym na problemy z rentownością górnictwa, a także na aktualny dzisiaj kontekst złej jakości powietrza w Polsce. Uczestnicy panelu zgodzili się, że czynniki mające wpływ na niepewność otoczenia biznesowego mają zarówno charakter globalny (w tym m.in. Brexit, nowe priorytety gospodarcze administracji USA), jak i lokalny (w tym m.in. zmiany podatkowe i regulacyjne), ale trudno przypisać im relatywną wagę. Bas B. Bakker zauważył, że inwestorzy w Europie są bardziej konserwatywni i mniej skłonni do finansowania innowacyjnych rozwiązań niż inwestorzy amerykańscy. Odnosząc się do sytuacji w Polsce zwrócił również uwagę na niewielki poziom inwestycji sektora prywatnego, chociaż, jak zauważył, stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału rośnie. Wśród przyczyn niskiej skłonności do inwestowania przez polskich przedsiębiorców wskazał m.in. na słaby wzrost na rynkach eksportowych, mniejszy napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wciąż względnie niski poziom kapitału na mieszkańca oraz utrzymującą się niepewność na rynkach globalnych. Zmianę sytuacji w jego ocenie może przynieść poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i niwelowanie luk infrastrukturalnych. Przedstawiciel MFW wskazał, że niezależnie od tego, jak ocenia się działania rządu (w tym Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju), poprawy wymaga proces komunikowania o nich rynkom finansowym, przedsiębiorcom i społeczeństwu.

Ostatnim punktem programu było przedstawienie działalności Grupy EBI w Polsce przez Romualdo Massę Bernucciego, zastępcę dyrektora generalnego EBI odpowiedzialnego za operacje w krajach regionu Morza Bałtyckiego i Europy Północnej. Przedstawił on najważniejsze polskie projekty zrealizowane w 2016 r. dzięki wsparciu EBI. W 2016 r. zaangażowanie EBI wyniosło prawie 4,5 mld euro (w tym w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych – EFIS), przy czym największe było w sektorze transportu i komunikacji (38%), następnie przemysłu, usług i rolnictwa (27%) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (24%). Przedstawiciel EBI wskazał, że projekty realizowane w 2016 r. w ramach EFIS były bardzo dobrej jakości, w tym wykorzystywały pionierskie (w skali unijnej) rozwiązania finansowe (np. emisja hybrid bond przez Tauron). Łącznie, w ramach EFIS zatwierdzono 19 polskich projektów.

W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele administracji publicznej, krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych, korpusu dyplomatycznego oraz NBP.

Pełna wersja raportu EBI dostępna jest pod adresem:
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/investment-and-investment-finance-in-europe-2016.htm

Rok 2016

NBP Workshop on Forecasting

21-22 November 2016
Narodowy Bank Polski (Warsaw, Poland)

The workshop will provide an opportunity to share the latest practical solutions in forecasting used by central banks and other institutions and to discuss relevant research developments. Modelling and forecasting of growth, inflation and related higher-frequency indicators are within the scope of the workshop. Empirical and theoretical submissions are welcome. Specific topics include, but are not limited to the following:

 • Univariate and multivariate density forecasts: evaluation, combination, presentation
 • Applications of unobserved component models, mixture models, non-linear or non-Gaussian models
 • Modelling of structural instabilities and time varying relationships, the use of shrinkage methods
 • Incorporating short time-series and experts’ knowledge into forecasts
 • Dealing with data features in nowcasting: mixed frequencies, ragged edges, real time data, missing observations

Our intention is to provide a sound theoretical background for discussing up-to-date applied forecasting experiences. The workshop is targeted at analysts employed at forecasting units of central banks and forecasting institutions as well as academics interested in the field. The scientific programme will include contributed talks and poster presentations.

 

Keynote speakers:

 • Sylvia Frűhwirth-Schnatter (Wirtschaftsuniversität Wien)
 • Domenico Giannone (Federal Reserve Bank of New York)
 • Barbara Rossi (Universitat Pompeu Fabra, ICREA, Barcelona GSE and CREI)

 

Submission of papers:

An extended abstract or a full paper (preferred) should be sent to forecasting@nbp.pl no later than 20 September 2016. The authors of accepted papers will be notified by 5 October 2016. The registration deadline for authors is 26 October 2016.

Practical information:

There is no registration fee. Coffee breaks and lunches will be provided by the organizers. NBP offers accommodation and reimbursement of economy class travel costs (up to a certain limit) for presenters of the accepted papers representing academic institutions.

Registration:

In order to attend the workshops please complete the online form at: Registration Form by 16 November 2016 at the latest.

Important dates:

 • 20 September 2016 – paper submission deadline, online registration opens
 • 5 October 2016 – notification to authors
 • 26 October 2016 – author registration deadline
 • 21-22 November 2016 – the workshop takes place

Contact:

Should you have any questions, please contact: forecasting@nbp.pl

 

Programme

Domenico Giannone, paper

Domenico Giannone, presentation

James Mitchell, paper

James Mitchell, presentation

Raisa Bassellier, paper

Raisa Bassellier, presentation

Yunjong Eo, paper

Angela Bitto, paper

Joan Paredes, paper

Central Europe’s Growth Perspectives in a “New Normal” World

Warsaw, 14 October 2016

The operation of enterprises in Central Europe under the so-called global value chains, methods to stimulate innovation, the challenges resulting from the low inflation environment – these were some of the issues addressed by the 6th annual “NBP Conference on the Future of the European Economy”, held in Warsaw on 14 October 2016.

It was the sixth time that Warsaw has hosted economists from all over the world, including representatives of central banks, international financial institutions and academia. The central theme of this year’s event was “Central Europe’s Growth Perspectives in the ‘New Normal’ World.” The speakers offered a comprehensive review of this theme, warranting an answer to the question whether Central Europe is facing the risk of perpetuating its “second-class” economic status, and what measures should be taken by governments in the region to overcome the constraints on growth arising from the “new normal” state of the global economy, characterised by weaker economic growth and declining productivity growth.

The conference was opened by Professor Adam Glapiński, President of NBP. Mr Andrzej Duda, President of the Republic of Poland, addressed the conference participants and organisers via a special letter. Special contributions were delivered by Mr Mateusz Morawiecki, Deputy Prime Minister, Minister for Development and Finance, and Mr Werner Hoyer, President of the European Investment Bank.

The Conference consisted of four discussion panels. The discussion during Session I Banking sector and capital flows, in which representatives of Banca Națională a României, Deutsche Bundesbank, the European Commission, the European Investment Bank and the International Monetary Fund took part, focused on the reasons why, paradoxically, the processes that are supposed to strengthen the condition of the banking sector are not revitalising the economy, and also identified what could be done to remedy this.

Representatives of the European Central Bank, Katholieke Universiteit Leuven, Oesterreichische Nationalbank and The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw) participated in Session II Real economy: global value added chains and innovativeness, which was devoted to various aspects of the functioning of Central European enterprises in the so-called global value chains, including the policies and measures needed to kick-start innovation necessary to boost the competitiveness of Central European economies in comparison to other regions.

During Session III Central banks: unable to counteract lowflation? the focal point of the debate of the speakers, which included former and current representatives of the Bank of England, Bank of Japan, Magyar Nemzeti Bank and Narodowy Bank Polski, was the phenomenon of low inflation (lowflation) observed in Central Europe. The speakers analysed its reasons and assessed the usefulness of monetary policy tools applied in the advanced economies for the countries of Central Europe.

Speakers representing Columbia University, the European Bank for Reconstruction and Development, Narodna banka na Republika Makedonija and the World Bank participated in the last session – the “Crystal Ball” Panel, which like the previous editions of the conference, was an attempt to identify the major economic challenges faced by the region, which is characterized by relatively robust economic growth as compared to other EU countries, but also slow convergence, unfavourable demographic changes and the need for greater reliance on domestic savings.

During the discussions it was emphasised that the phenomena of lowflation and low interest rates were of a local, rather than global, nature. The speakers agreed that in the present conditions the traditional monetary policy measures could still be efficient. It was argued that an extra stimulus for growth in the region could be provided by further liberalisation of the services market and the removal of the remaining barriers in the EU services market. Furthermore, the discussants pointed out that the effects of globalisation that are beneficial for society should be distributed more evenly among its citizens.

Download:

International Trade and Macroeconomic Interdependence
in the Age of Global Value Chains

Hosted by the Bank of Lithuania
Vilnius, 15–16 September 2016

Background
This conference, organised by the Bank of Lithuania, Narodowy Bank Polski, CEPR, and CEBRA’s International Trade and Macroeconomics Program, will focus on recent transformations of international trade and macroeconomic interdependence induced by the growth of global value chains (GVCs).

Topics We welcome submissions of empirical and theoretical papers. Topics of interest include (but are not restricted to):

 • Measurement of GVCs
 • GVCs and macroeconomic Interdependence
 • Real integration and inflation
 • Participation in GVCs and economic performance
 • GVCs and services
 • Trade and macroeconomic policy implications of GVCs

 

Keynote Speakers
Richard Baldwin (The Graduate Institute, Geneva, and CEPR)
Fabio Ghironi (University of Washington, Seattle, CEBRA, and CEPR)

Organising Committee
Michal Brzoza-Brzezina (Narodowy Bank Polski)
Mihnea Constantinescu (Bank of Lithuania)
Fabio Ghironi (University of Washington, Seattle, CEBRA, and CEPR)
Jan Hagemejer (Narodowy Bank Polski)
Gianmarco Ottaviano (London School of Economics, CEBRA, and CEPR)

Funding
Accommodation expenses will be covered for participants on the Program. Participants are encouraged
to fund their travel expenses from other sources as only limited funding is available. Where financial
support is offered, this will be in accordance with CEPR’s expense guidelines.

5th NBP Summer Workshop

20–24 June 2016

NBP Summer Workshop is an annual event that brings together Polish economists affiliated with both domestic and foreign institutions. Its aims are to provide space for the exchange of ideas and to lay the foundations for future cooperation.

The participants present their original work and discuss issues related to macroeconomics and finance. It is a place where the discussion is lively and tough questions are asked.

Programme

Information on participation:

 • Participation in the workshop is free of charge
 • The workshop will be held in English (interpretation into Polish will not be provided)

Workshop venue

The workshop will take place at the NBP Head Office (11/21 Świętokrzyska Street in Warsaw).

Programme committee:

 • Michał Brzoza-Brzezina
 • Marcin Kolasa
 • Krzysztof Makarski
 • Jan Werner

Organizing committee:

Anna Czechowicz
Phone: +48 22 185 13 68
Mobile: +48 605 162 645

Aleksandra Brylska
Phone: +48 22 185 44 94
Mobile: +48 609 791 353

Małgorzata Skibińska
Phone: +48 22 185 44 82

Agata Walasik
Phone: +48 22 185 12 95
Mobile: +48 512 621 081

e-mail: workshop@nbp.pl

Zobacz również