Krakowski Salon Ekonomiczny NBP

Poznaj Krakowski Salon Ekonomiczny | Krótka historia | Link do strony KSE

Poznaj Krakowski Salon Ekonomiczny | Krótka historia | Link do strony KSE


O Krakowskim Salonie Ekonomicznym NBP


Krakowski Salon Ekonomiczny to nowa placówka edukacyjna Narodowego Banku Polskiego. Mieści się na parterze zabytkowego gmachu przy ul. Basztowej 20 w Krakowie, w siedzibie Oddziału Okręgowego NBP. Prezentuje nie tylko historię pieniądza na ziemiach polskich, ale jest także forum wymiany myśli i krzewienia wiedzy ekonomicznej.


Historia


Gdy na początku XXI wieku Narodowy Bank Polski uruchomił program edukacji ekonomicznej, krakowski oddział banku, wykorzystując potencjał Krakowa i Małopolski, rozpoczął aktywne działania edukacyjne, których celem stało się przybliżenie społeczeństwu zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz promocja przedsiębiorczości.

W 2018 r. prezes NBP prof. Adam Glapiński podjął decyzję o wzmocnieniu potencjału edukacyjnego Narodowego Banku Polskiego poprzez utworzenie stałej ekspozycji edukacyjnej w Oddziale Okręgowym NBP w Krakowie. W ciągu dwóch lat opracowano koncepcję wystawy poświęconej historii pieniądza na ziemiach polskich oraz przebudowano i zaadaptowano pomieszczenia do funkcji edukacyjno-konferencyjnych. Efektem tych działań jest Krakowski Salon Ekonomiczny, którego bezpłatna i ogólnodostępna oferta jest kierowana do wszystkich zainteresowanych.


Misja


Zdjęcie z wypowiedzią prof. Adama Glapińskiego z okazji otwarcia KSE

Historia królewskiego miasta Krakowa jest jednym z fundamentów naszej państwowości, a o krako­wskiej siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego możemy z pewnością powiedzieć, że tu bije bankowe serce Polski – mówi prof. Adam Glapiński, prezes NBP.

Krakowski Salon Ekonomiczny NBP jest miejscem spotkań przedsiębiorców, naukowców, ludzi kultury. Forum wymiany myśli i krzewienia wiedzy ekonomicznej, zarówno naukowej, jak i powszechnej, niezbędnej każdemu Polakowi – dorosłym, młodzieży i dzieciom. Stanowi kontynuację wielowiekowej spuścizny dialogu oraz centrum, w którym kultywuje się historię, edukuje i tworzy przyszłość.


Edukacja


Działalność edukacyjna Krakowskiego Salonu Ekonomicznego wpisuje się w program edukacji ekonomicznej NBP. Naszym celem jest przybliżenie społeczeństwu nie tylko zasad funkcjonowania i roli banku centralnego, ale również przekazanie szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej.

W Krakowskim Salonie Ekonomicznym są organizowane cykliczne konferencje naukowe z udziałem autorytetów z zakresu ekonomii, gospodarki, numizmatyki i bankowości. Główny kanon lekcji dla dzieci i młodzieży obejmuje pięć zasadniczych tematów, dostosowanych do grupy wiekowej i miejsca ekspozycji. Tematy dotyczą m.in. historii pieniądza od początków istnienia państwa polskiego do czasów współczesnych oraz funkcji Narodowego Banku Polskiego jako centralnego banku państwa.

Uczniowie, którzy w ramach zorganizowanych wycieczek szkolnych, odwiedzą naszą ekspozycję otrzymają na pamiątkę wydruk monety wykonanej w technologii 3D.

Zobacz również