Banknoty obiegowe

Prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są banknoty i monety opiewające na złote i grosze, emitowane przez Narodowy Bank Polski | Nominały | Zasady rozpoznawania autentyczności banknotów

Prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są banknoty i monety opiewające na złote i grosze, emitowane przez Narodowy Bank Polski | Nominały | Zasady rozpoznawania autentyczności banknotów

Zgodnie z art. 31-33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są banknoty i monety opiewające na złote i grosze, emitowane przez Narodowy Bank Polski. Wzory i wartość nominalną banknotów oraz wzory, wartość nominalną, stop, próbę i masę monet oraz wielkość emisji znaków pieniężnych, jak również terminy wprowadzenia ich do obiegu ustala Prezes NBP w drodze zarządzenia.

Narodowy Bank Polski emituje banknoty obiegowe o nominałach:

 • 10 złotych
 • 20 złotych
 • 50 złotych
 • 100 złotych
 • 200 złotych
 • 500 złotych

W dniu 1 stycznia 1995 r. na podstawie zarządzenia Prezesa NBP (M.P. z 1994 r. poz. 575) zostały wprowadzone do obiegu pierwsze banknoty z serii „Władcy polscy” o nominałach 10, 20 i 50 złotych.

W dniu 1 czerwca 1995 r. na podstawie zarządzenia Prezesa NBP (M.P. z 1995 r. poz. 306) wprowadzono kolejne dwa banknoty, o nominałach 100 i 200 złotych.
Od 10 lutego 2017 r. na podstawie zarządzenia Prezesa NBP (M.P. z 2016 r. poz. 1198) w obiegu znajduje się banknot o nominale 500 złotych.

W dniu 7 kwietnia 2014 r. na podstawie zarządzenia Prezesa NBP (M.P. z 2014 r. poz. 240) wprowadzono do obiegu banknoty o nominałach 10, 20, 50 i 100 zł ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami, natomiast w dniu 12 lutego 2016 r. na podstawie zarządzenia Prezesa NBP (M.P. z 2016 r. poz. 90) banknot 200 zł.

Sukcesywnie, od 2017 roku Narodowy Bank Polski wprowadzał do obiegu banknoty pokryte warstwą ochronną podnoszącą trwałość banknotów w obiegu. Banknot o nominale 10 zł wprowadzono do obiegu 27 lutego 2017 r. na podstawie zarządzenia Prezesa NBP (M.P. z 2016 r. poz. 1194), 20 zł – 20 stycznia 2017 r. na podstawie zarządzenia Prezesa NBP (M.P. z 2016 r. poz. 1194), 50 zł – 16 lipca 2018 r. na podstawie zarządzenia Prezesa NBP (M.P. z 2018 r. poz. 656) oraz 100 zł – 31 maja 2019 r. na podstawie zarządzenia Prezesa NBP (M.P. z 2019 r. poz. 437).

W dniu 7 sierpnia 2017 r. na podstawie zarządzenia Prezesa NBP (M.P. z 2017 r. poz. 252) został wprowadzony do obiegu banknot o nominale 500 zł.
W dniu 3 stycznia 2022 r. na podstawie zarządzenia Prezesa NBP (M.P. z 2021 r. poz. 1156) został wprowadzony do obiegu banknot o nominale 200 zł.

Wszystkie banknoty wprowadzone do obiegu od 1 stycznia 1995 r. pozostają prawnym środkiem płatniczym i funkcjonują w obiegu równolegle.

Dowiedz się więcej | Wybierz nominał

Banknoty wprowadzone do obiegu od 1 stycznia 1995 r. 

Podstawowe zasady rozpoznawania autentyczności banknotów

 1. Zapoznaj się z zabezpieczeniami autentycznych banknotów.
 2. Zawsze sprawdzaj otrzymywane banknoty.
 3. Przy ocenie autentyczności banknotu korzystaj z 4 prostych kroków: dotknij, popatrz, przechyl i sprawdź*/.
 4. Sprawdzaj kilka zabezpieczeń.
 5. Zachowaj ostrożność, jeśli banknot jest uszkodzony lub zniszczony.
 6. W razie wątpliwości porównaj go z innym banknotem, co do którego masz pewność, że jest autentyczny.
 7. W razie potrzeby udaj się do najbliższego banku, by sprawdzić autentyczność banknotu.
 8. Pamiętaj, aby nie wprowadzać fałszywych znaków pieniężnych do obiegu.

*/
Dotknij – elementy szaty graficznej wykonane drukiem stalorytniczym wyczuwalne w dotyku m.in.: oznaczenia nominału, portret władcy, godło RP, podpisy Prezesa i Głównego Skarbnika NBP, oznaczenie dla niewidomych,
Popatrz – zabezpieczenia widoczne przy oglądaniu banknotu pod światło tj.: znak wodny, nitka zabezpieczająca, recto-verso (uzupełniający się druk obustronny),
Przechyl – zabezpieczenia widoczne po przechyleniu banknotu tj. efekt kątowy, farba zmienna optycznie, farba opalizująca, farba metalizowana, hologram, złota farba,
Sprawdź – zabezpieczenia wymagające zastosowania dodatkowych urządzeń np. lupy lub lampy emitującej światło ultrafioletowe tj. mikrodruki i zabezpieczenia utajone.

Zobacz również