Banknot obiegowy zmodernizowany o nominale 50 zł

Charakterystyka banknotu o nominale 50 zł I Banknot zmodernizowany I Banknot sprzed modernizacji

Charakterystyka banknotu o nominale 50 zł I Banknot zmodernizowany I Banknot sprzed modernizacji

Zmodernizowany banknot o nominale 50 zł

Banknot o nominale 50 złotych zdobi portret króla Kazimierza III Wielkiego. Z jego prawej strony widnieje ukoronowana litera „K” z monogramu królewskiego z drzwi katedry na Wawelu, a w tle ornament gotycki.

Odwrotną stronę zdobi Orzeł Biały z pieczęci króla Kazimierza III Wielkiego, a poniżej widać berło i jabłko – insygnia królewskie. W tle widnieje panorama Krakowa i Kazimierza z drzeworytu Hartmanna Schedla, podróżnika niemieckiego z końca XV wieku.

Charakterystyczne elementy zmodernizowanego banknotu:

 • wymiary: 132 x 66 mm,
 • znak wodny z cyfrowym oznaczeniem nominału widoczny pod światło na niezadrukowanym polu (1),
 • litera „K” płynnie zmieniająca kolor z zielonego na niebieski (3),
 • korona w owalu, której pełny obraz tworzy się podczas oglądania banknotu pod światło (4),
 • wyczuwalne w dotyku m.in.: oznaczenia nominału, portret władcy, godło RP, podpisy Prezesa i Głównego Skarbnika NBP, oznaczenie dla niewidomych.

Znak wodny

Podczas oglądania banknotu pod światło widać znak wodny przedstawiający wizerunek władcy oraz cyfrowe oznaczenie nominału „50”. Pole znaku wodnego nie jest zadrukowane.

Nitka zabezpieczająca

Podczas oglądania banknotu pod światło widać pionową, ciemną linię z cyfrowym oznaczeniem nominału „50” i skrótem „ZŁ”, widocznymi również w odbiciu lustrzanym. Krój liter mikrotekstu został zmodyfikowany. Nitka zabezpieczająca została umieszczona w strukturze papieru.

Farba zmienna optycznie

Wraz ze zmianą kąta patrzenia kolor stylizowanej litery „K” w koronie płynnie przechodzi z zielonego w niebieski.

Recto-verso (uzupełniający się druk obustronny)

Elementy graficzne znajdujące się na obu stronach banknotu oglądane pod światło uzupełniają się i tworzą pełny obraz – koronę w owalu.

Efekt kątowy

W zależności od kąta patrzenia widać koronę lub cyfry oznaczenia nominału „50”.

Mikrodruki

Drobne napisy wykonane z dużą precyzją techniką druku stalorytniczego lub offsetowego. Najmniejszy tekst na banknocie powinien być wyraźny i czytelny w powiększeniu.

Zabezpieczenia utajone

W promieniach UV widać kwadrat z cyfrowym oznaczeniem nominału „50” i skrótem „ZŁ”, numerację banknotu oraz inne wybrane elementy.


Banknot obiegowy o nominale 50 zł sprzed modernizacjiWymiary: 132 × 66 mm

Papier: biały


Zabezpieczenia:

 • znak wodny: 
  portret króla Kazimierza III Wielkiego
 • nitka zabezpieczająca: 
  w lewej części banknotu z powtarzającym się napisem składającym się z oznaczenia nominału „50 ZŁ” oraz jego odbicia lustrzanego
 • mikrodruk na stronie przedniej: 
  powtarzający się pionowy napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” z prawej strony znaku wodnego; powtarzające się litery „RP” w wyodrębnionej płaszczyźnie w tle liczby „50” w prawej górnej części oraz powtarzający się napis ”RZECZPOSPOLITA POLSKA” nad tą płaszczyzną
 • mikrodruk na stronie odwrotnej: 
  powtarzający się napis „NARODOWY BANK POLSKI” powyżej i poniżej pieczęci z wizerunkiem orła w półkolach rozdzielony liniami oraz powtarzający się napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” nad dolną płaszczyzną z oznaczeniem cyfrowym i słownym nominału
 • zabezpieczenia utajone na stronie przedniej (widoczne w promieniach UV):
  kwadrat z napisem „50 ZŁ” w lewym górnym rogu; farba metalizowana w prawym dolnym rogu w wyodrębnionym polu; fragment giloszowego tła w prawej części banknotu – w kolorze seledynowym. Pionowa numeracja w prawej części – w kolorze pomarańczowym
 • zabezpieczenia utajone na stronie odwrotnej (widoczne w promieniach UV):
  fragmenty szaty graficznej w prawej i lewej górnej części banknotu oraz inicjały „NBP” w prawym dolnym rogu – w kolorze jasnoseledynowym
 • recto–verso (uzupełniający się druk obustronny):
  korony w owalach otoczone nominałami po obu stronach banknotu oglądane w świetle przechodzącym uzupełniają się i tworzą pełny obraz
 • efekt kątowy: 
  na stronie przedniej w prawej dolnej części na wyodrębnionej płaszczyźnie widoczne w zależności od kąta patrzenia korona w owalu lub liczba „50”
 • farba metalizowana: 
  na stronie przedniej kolor szary i jasnoniebieski w wyodrębnionej płaszczyźnie w prawym dolnym rogu
 • farba zmienna optycznie:
  na stronie przedniej – stylizowana litera „K” w koronie z prawej strony portretu, zmieniająca kolor w zależności od kąta patrzenia z różowego na oliwkowo-zielony

Numeracja

Dwie duże litery i siedem cyfr numeracji – w lewej dolnej części w kolorze czarnym w układzie poziomym oraz w prawej części w kolorze czerwonym w układzie pionowym


Kolory zasadnicze: granatowy, niebieski, jasnozielony


Cechy graficzne strony przedniej

W środkowej części portret króla Kazimierza III Wielkiego oraz napis „KAZIMIERZ III WIELKI” w ozdobnym medalionie. Z lewej strony portretu u góry napis „NARODOWY BANK POLSKI”, poniżej wizerunek orła – godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem napis „WARSZAWA 25 MARCA 1994 r.”, poniżej napis „PREZES” i podpis, pod nim napis „GŁÓWNY SKARBNIK” i podpis. W tle napisów i godła stylizowana gotycka rozeta. Z lewej strony, na polu znaku wodnego kompozycja linii giloszowych. W lewym górnym rogu w układzie pionowym liczba „50”, pod nią linia, pod linią napis „PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH”. W lewym dolnym rogu oznaczenie dla niewidomych w kształcie rombu o wypukłych brzegach. Z prawej strony banknotu w górnej i dolnej części wyodrębnione płaszczyzny. W górnej płaszczyźnie liczba „50”, poniżej wizerunek korony w owalu, wokół korony cztery liczby „50”, pod rysunkiem korony monogram – ukoronowana litera „K”. Liczba „50” w lewym górnym rogu, linia pod liczbą, oznaczenie dla niewidomych oraz płaszczyzna w prawej górnej części wypełnione białym ornamentem. Tło banknotu stanowi siatka giloszowa o przecinających się liniach w kolorach niebieskim, jasnofioletowym i beżowym.


Cechy graficzne strony odwrotnej

W środkowej części wizerunek orła z pieczęci majestatycznej Kazimierza III Wielkiego, poniżej insygnia królewskie – jabłko i berło. U góry napis „NARODOWY BANK POLSKI”. Poniżej pieczęci prostokątna płaszczyzna z ornamentu, na niej z lewej strony liczba „50”, z prawej napis „PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH”. Z lewej strony wizerunku orła na ozdobnej wstędze giloszowej wizerunek korony w owalu, wokół korony cztery liczby „50”, pod rysunkiem korony fragment panoramy Kazimierza. Z prawej strony fragment panoramy Krakowa, na jego tle klauzula „BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE”. Poniżej klauzuli kompozycja linii giloszowych układających się w liczby „50”. W prawym górnym rogu liczba „50” wypełniona białym ornamentem, w dolnym rogu – inicjały „NBP”. Na polu znaku wodnego – kompozycja linii giloszowych.

Zobacz również