Złote Szkoły NBP

Wszystko o programie Złote Szkoły NBP | Zasady programu | Korzyści | Nagrody

Wszystko o programie Złote Szkoły NBP | Zasady programu | Korzyści | Nagrody

Ogłoszenie wyników IV edycji programu

Gala ogłoszenia wyników IV edycji programu odbędzie się 7 czerwca 2024 r. o g. 12.00. Zapraszamy na transmisję gali.

O programie

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do środowisk szkolnych. Ideą programu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się po świecie finansów.

IV edycja, 2023/2024

Zapraszamy do udziału w IV edycji programu wszystkie szkoły w Polsce – zarówno laureatów ubiegłych edycji, jak również szkoły, które pierwszy raz wezmą udział w programie. Na zgłoszenia czekamy do 11 marca 2024 r.

Uczestnicy programu

W programie uczestniczą nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nauczyciele mogą uczyć dowolnego przedmiotu. Każda szkoła może być zgłoszona do programu raz w danej edycji.

Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej

W szkole, która ubiega się o tytuł „Złotej Szkoły NBP”, zawiązuje się drużyna. Nazywamy ją Drużyną Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Drużyna musi składać się z minimum 2 nauczycieli i od 5 do 10 uczniów. Do drużyn w szkołach podstawowych mogą być zgłoszeni wyłącznie nauczyciele i uczniowie z 7 i 8 klas. Na czele drużyny stoi nauczyciel koordynator, który uzyskał zgodę dyrektora szkoły na udział w programie. Drużyna zdobywa niezbędną wiedzę do wykonania zadań, opracowuje pomysły na ich realizację i przeprowadza zadania programu. Na koniec nauczyciele należący do drużyny wysyłają w terminie do 11 marca 2024 r. relacje z wykonania zadań za pośrednictwem internetowej platformy Złotych Szkół NBP dostępnej pod adresem: zloteszkoly.nbp.pl.

Jak działa program – krok po kroku

Krok 1 – Rejestracja na platformie Złotych Szkół NBP

Stojący na czele drużyny nauczyciel koordynator rejestruje się na platformie Złotych Szkół NBP pod adresem: zloteszkoly.nbp.pl

Krok 2 – Zgłoszenie szkoły

Nauczyciel koordynator zgłasza swoją szkołę do programu. Najszybciej zrobi to, wpisując we wskazane miejsce na platformie REGON szkoły. Następnie dołącza skan zgody dyrektora na udział szkoły w programie.

Krok 3 – Zgłoszenie drużyny

Nauczyciel koordynator zgłasza na platformie pozostałych członków drużyny, czyli jeszcze minimum jednego nauczyciela i od 5 do 10 uczniów (w szkole podstawowej z 7-8 klas). Każdy nauczyciel w drużynie ma indywidualny dostęp do platformy, czyli swój login i hasło.

Krok 4 – Zgłoszenie zadań

Drużyna przygotowuje relacje z przeprowadzonych trzech zadań. Opis należy przygotować według wytycznych, które znajdują się na platformie i w regulaminie. Relacje z zadań należy wysłać do NBP wyłącznie za pośrednictwem platformy do 11 marca 2024 r. Może to zrobić każdy nauczyciel z drużyny.

Rozstrzygnięcie edycji

Zgłoszone zadania są oceniane i nagradzane w podziale na szkoły podstawowe i ponadpodstawowe przez komisję programu. Ogłoszenie zdobywców tytułu „Złota Szkoła NBP” oraz laureatów nagród IV edycji nastąpi 7 czerwca 2024 r.

Temat przewodni IV edycji

„Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna”

Zakres merytoryczny tematu IV edycji

Polski złoty

Jak przebiegał proces ustanowienia waluty w niepodległym państwie polskim? Dlaczego doszło do odrodzenia złotego? Reforma walutowa i powstanie Banku Polskiego S.A. – odpowiednika NBP 100 lat temu. Jak dziś powstają polskie znaki pieniężne od projektu do monety i banknotu. Prawny status złotego. Dlaczego tylko Narodowy Bank Polski może emitować polskie znaki pieniężne? Czym jest system płatniczy i jaką rolę odgrywa w nim NBP?

Czym są pieniądze?

Trzy funkcje pieniądza ‒ pieniądz jako środek wymiany, akumulacji i jednostka obrachunkowa. Droga pieniądza z banku centralnego do portfela, czyli na czym polega cykl obrotu gotówkowego w Polsce? Jakie są cztery filary Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego?

Monety i banknoty powszechnego obiegu oraz kolekcjonerskie

Jakie są zasady użytkowania banknotów i monet w Polsce? Wielcy Polscy Ekonomiści i inne przykłady serii kolekcjonerskich NBP. Polskie monety i banknoty jako dzieła sztuki, zapis czasów i technologiczne osiągnięcie. O zabezpieczeniach i sposobach weryfikacji autentyczności banknotów i monet.

Jak zdobyć tytuł „Złota Szkoła NBP”

Tytuł „Złota Szkoła NBP” otrzymuje każda szkoła, które zdobyła min. 25 punktów za wykonane zadania. NBP przyznaje punkty m.in. za:

 • pomysłowość i oryginalność zadań
 • metody i narzędzia edukacyjne
 • dopasowanie zadań do wieku i percepcji odbiorców
 • jakość i atrakcyjność realizacji
 • zasięg i poziom zaangażowania odbiorców i członków drużyny
 • dbałość o ciekawe formy utrwalenia wiedzy.

Potwierdzeniem uzyskania tytułu „Złota Szkoła NBP” jest certyfikat Narodowego Banku Polskiego, przyznany szkole i członkom Drużyn Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej.

Jakie zadania są do wykonania w IV edycji

Lekcja z ekonomią

Zadanie polega na przeprowadzeniu lekcji szkolnej na temat „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna” w ramach dowolnego przedmiotu. Lekcja powinna mieć interdyscyplinarny charakter, tzn. łączyć tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy. Lekcja może być przeprowadzona raz lub wielokrotnie, przez jednego nauczyciela lub kilku nauczycieli różnych przedmiotów.

Debata szkolna

Zadanie polega na przeprowadzeniu przez uczniów debaty szkolnej poświęconej tematowi „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna”. Można wybrać dowolną formę debaty np. debatę „za i przeciw”, dyskusję moderowaną czy debatę panelową. Debata może być przeprowadzona w szkole lub w dowolnym miejscu raz lub wielokrotnie, dla jednej lub wielu grup uczestników.

Warsztat uczniowski

Zadanie polega na przeprowadzeniu przez uczniów z drużyny zajęć edukacyjnych dla uczestników, które będą popularyzowały temat „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna”. Można przeprowadzić jeden warsztat lub cykl zajęć. Przy przygotowaniu warsztatu uczniowie powinni mieć wsparcie opiekuna merytorycznego, którym może być nauczyciel ze szkoły, z uczelni lub innej palcówki naukowej.

Termin zgłoszeń do IV edycji

Relacje z wykonanych zadań IV edycji należy wysłać do 11 marca 2024 r. wyłącznie za pośrednictwem platformy Złotych Szkół NBP pod adresem: zloteszkoly.nbp.pl

Jakie nagrody można wygrać w IV edycji?

Spośród wszystkich szkół z tytułem „Złotej Szkoły NBP” IV edycji zostaną wybrane szkoły, którym zostaną przyznane następujące nagrody:

 • 100 nagród za najlepiej wykonane wszystkie zadania edycji, w tym 50 nagród dla szkół podstawowych i 50 nagród dla szkół ponadpodstawowych.
 • za I, II, III miejsce w każdej z trzech kategorii zadań: za lekcję z ekonomią, szkolną debatę i warsztat uczniowski, w dwóch oddzielnych pulach: dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Nagroda Specjalna za oryginalność pomysłów na realizację zadań i zaangażowanie w popularyzację wiedzy ekonomicznej związanej z tematem edycji.
 • Nagroda Prezesa NBP za innowacyjną i najbardziej inspirującą realizację zadań programu.

Wysokość nagród

 • 100 nagród po 2000 zł
 • I miejsce – 10 000 zł
 • II miejsce – 8000 zł
 • III miejsce – 6000 zł
 • Wyróżnienie – 4000 zł
 • Nagroda Specjalna – 15 000 zł
 • Nagroda Prezesa NBP – 15 000 zł

Mapa uczestników

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

tel.: 22 185 24 59 lub 22 185 44 41

email: szkoly@nbp.pl

Zobacz również