Złote Szkoły NBP

Wszystko o programie Złote Szkoły NBP | Zasady programu | Korzyści | Nagrody

Wszystko o programie Złote Szkoły NBP | Zasady programu | Korzyści | Nagrody


O programie


30 maja 2023 r. podczas gali zostały ogłoszone wyniki III edycji programu Złote Szkoły NBP. Tytuł Złotej Szkoły wywalczyło 267 szkół: 129 szkół podstawowych i 138 szkół ponadpodstawowych. Nagrody pieniężne za najlepiej wykonane zadania III edycji zdobyło 126 szkół.

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do środowisk szkolnych. Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów.


Uczestnicy programu


Do udziału w programie zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych. Nauczyciele mogą uczyć dowolnego przedmiotu. Każda szkoła i każdy nauczyciel mogą być zgłoszeni do programu jeden raz w danej edycji.


Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej


W szkole, która ubiega się o tytuł Złotej Szkoły NBP, zawiązuje się drużyna. Nazywamy ją Drużyną Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Drużyna musi składać się z minimum 2 nauczycieli i minimum 5 a maksimum 10 uczniów. Na czele drużyny stoi nauczyciel koordynator, który ma zgodę dyrektora szkoły na udział w programie. Drużyna zdobywa niezbędną wiedzę do wykonania zadań, opracowuje pomysły na ich realizację i przeprowadza zadania programu. Na koniec nauczyciele należący do drużyny wysyłają relacje z wykonania zadań za pośrednictwem internetowej platformy Złotych Szkół NBP dostępnej pod adresem: zloteszkoly.nbp.pl.


Jak działa program – krok po kroku


Krok 1 – Rejestracja na platformie Złotych Szkół NBP

Stojący na czele drużyny nauczyciel koordynator rejestruje się na platformie Złotych Szkół NBP pod adresem: zloteszkoly.nbp.pl

Krok 2 – Zgłoszenie szkoły

Nauczyciel koordynator zgłasza swoją szkołę do programu. Najszybciej zrobi to, wpisując we wskazane miejsce na platformie REGON szkoły. Następnie dołącza skan zgody dyrektora na udział szkoły w programie.

Krok 3 – Zgłoszenie drużyny

Nauczyciel koordynator zgłasza na platformie pozostałych członków drużyny, czyli jeszcze minimum jednego nauczyciela i od 5 do 10 uczniów. Każdy nauczyciel w drużynie ma indywidualny dostęp do platformy, czyli swój login i hasło.

Krok 4 – Zgłoszenie zadań

Drużyna przygotowuje relację z przeprowadzonych zadań. Opis należy przygotować według wytycznych, które znajdują się na platformie i w regulaminie. Relacje z zadań należy wysłać do NBP w wyznaczonym terminie wyłącznie za pośrednictwem platformy. Może to zrobić każdy nauczyciel z drużyny.


Jak zdobyć tytuł „Złotej Szkoły NBP”?


O tytuł „Złotej Szkoły NBP” ubiegają się szkoły, które zdobyły najwyższą punktację za zrealizowane zadania. Komisja programu ocenia:

 • pomysłowość,
 • metody i narzędzia edukacyjne,
 • dopasowanie zadań do wieku i percepcji odbiorców,
 • jakość i atrakcyjność realizacji,
 • przydatność w praktyce,
 • zasięg i poziom zaangażowania odbiorców.

Na podstawie rankingu szkół NBP określa próg punktowy, który decyduje o przyznaniu szkole tytułu. Potwierdzeniem uzyskania tytułu „Złotej Szkoły NBP” jest certyfikat NBP.


Jakie nagrody można wygrać?


Spośród wszystkich Złotych Szkół NBP danej edycji, zostaną wybrane szkoły, które zrealizowały najlepiej zadania.

NBP przyzna następujące nagrody:

 • 100 nagród za najlepiej wykonane wszystkie zadania edycji, w tym 50 nagród dla szkół podstawowych i 50 nagród dla szkół ponadpodstawowych;
 • za I, II, III miejsce w każdej z trzech kategorii zadań w dwóch oddzielnych pulach: dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 • wyróżnienie w każdej lub wybranych kategoriach zadań.

Nagrody dla dwóch najlepszych Złotych Szkół NBP edycji


Nagroda Specjalna dla Złotej Szkoły NBP, która wyróżni się oryginalnością pomysłów na realizację zadań i zaangażowaniem w popularyzację wiedzy ekonomicznej związanej z tematem przewodnim edycji programu.

Nagroda Prezesa NBP dla Złotej Szkoły NBP za innowacyjną i najbardziej inspirującą realizację zadań programu edycji.

Wysokość nagród w III edycji programu

 • 100 nagród po 2000 zł
 • I miejsce – 10 000 zł
 • II miejsce – 8 000 zł
 • III miejsce – 6 000 zł
 • Wyróżnienie – 4 000 zł
 • Nagroda Specjalna – 15 000 zł
 • Nagroda Prezesa NBP – 15 000 zł

Zadania do wykonania w III edycji


Każda Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, która zgłosiła swoją szkołę do programu, ma do wykonania trzy obowiązkowe zadania:

1. Lekcja z ekonomią

Zadanie polega na przeprowadzeniu lekcji szkolnej na temat przewodni programu podczas dowolnego przedmiotu nauczanego w szkole. Lekcja powinna mieć charakter interdyscyplinarny, tzn. łączyć tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy. Lekcja może być przeprowadzona przez jednego nauczyciela lub kilku nauczycieli różnych przedmiotów. Lekcja może trwać więcej niż jedną godzinę lekcyjną.

2. Szkolna debata

Zadanie polega na organizacji debaty szkolnej poświęconej tematowi przewodniemu programu, z zaangażowaniem jak największej liczby uczestników. Można wybrać dowolną formę debaty, np. debatę „za i przeciw”, dyskusję moderowaną czy debatę panelową. Debata może być przeprowadzona tradycyjnie w szkole lub w innym miejscu. Do jej przeprowadzenia mogą być zaangażowani ekspert/eksperci, którzy powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem z zakresu tematu przewodniego. Ekspertami mogą być np. przedstawiciele instytucji publicznych, uczelni lub innych placówek naukowych.

3. Warsztat uczniowski

Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez uczniów należących do drużyny z pomocą opiekuna merytorycznego warsztatu utrwalającego wiedzę z zakresu tematu przewodniego edycji. Warsztat może odbyć się np. na zasadach lekcji odwróconej, gry symulacyjnej czy studium przypadku. Warsztat może odbyć się w szkole lub w innym miejscu. Opiekunem merytorycznym uczniów przeprowadzających warsztat mogą być nauczyciele ze szkoły, z uczelni lub z innej placówki naukowej.


Termin zgłoszenia zadań


Relacje z wykonanych zadań należy wysłać do Narodowego Banku Polskiego do 27 marca 2023 r. wyłącznie za pośrednictwem platformy Złotych Szkół NBP pod adresem: zloteszkoly.nbp.pl

Zobacz również