Centrum Pieniądza NBP

W Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka pomagamy zrozumieć podstawowe zagadnienia oraz skomplikowane procesy ekonomiczne

W Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka pomagamy zrozumieć podstawowe zagadnienia oraz skomplikowane procesy ekonomiczne

W Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka pomagamy zrozumieć podstawowe zagadnienia oraz skomplikowane procesy ekonomiczne. Pokazujemy istotę tego, czym jest pieniądz, jaką przebył drogę i w jaki sposób pomaga nam w codziennym życiu.

Nasze Centrum to swoisty wehikuł czasu, którym można dotrzeć do kluczowych miejsc związanych z historią pieniądza. Dzięki nam można stać się świadkiem narodzin monety i banknotu, pierwszych banków, teorii ekonomicznych, zobaczyć jak powstaje pieniądz, jak działa bankomat i karta kredytowa.

Zapraszamy na wędrówkę po świecie pieniądza!


Historia


Pomysłodawcą Centrum Pieniądza NBP był tragicznie zmarły w katastrofie smoleńskiej prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir S. Skrzypek. Jego ideą było stworzenie placówki edukacyjno-wystawienniczej, popularyzującej wiedzę ekonomiczną przy użyciu najnowocześniejszych technik multimedialnych.

Centrum Pieniądza NBP to wyjątkowo skomplikowana, interdyscyplinarna inwestycja, zrealizowana w bardzo trudnej przestrzeni Narodowego Banku Polskiego. W 2008 roku rozpoczęto pierwsze prace koncepcyjne nad nową placówką. Gromadzono eksponaty, wymieniano doświadczenia z podobnymi placówkami na świecie. Nawiązano współpracę z licznymi ekspertami w dziedzinie ekonomii, historii gospodarczej i historii pieniądza. W kolejnych latach prowadzono prace nad projektem architektonicznym, przygotowywano scenariusz ekspozycji, a następnie przeprowadzono konkurs na wyłonienie wykonawcy Centrum.

W 2011 roku Zarząd NBP podjął decyzję o nadaniu placówce imienia patrona. Od tego momentu nosi ona nazwę Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka.


Misja i cele


Misją Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka jest popularyzowanie wiedzy na temat ekonomii i historii pieniądza. Staramy się prowadzić edukację w sposób atrakcyjny dla odbiorców, przy wykorzystaniu różnorodnych form prezentacji i nowoczesnych technologii.

Celem działalności Centrum Pieniądza NBP jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców i przybliżenie mu zagadnień związanych z rozwojem ekonomii i gospodarki pieniężnej, funkcjami, jakie pieniądz pełnił na przestrzeni dziejów, a także historią powstania i ewolucją systemu bankowego i bankowości centralnej.


Patron


Sławomir S. Skrzypek urodził się w 1963 roku w Katowicach. Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Uzyskał dyplom MBA na University of Wisconsin-La Crosse, a także ukończył kurs Business Management Uniwerystetu Georgetown.

Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w Najwyższej Izbie Kontroli. W latach 2001-2002 był członkiem zarządu PKP, od 2002 roku do 2005 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PKO BP, a we wrześniu 2006 roku objął obowiązki prezesa tego banku. Od maja 2006 roku sprawował funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej TVP. 10 stycznia 2007 roku Sławomir S. Skrzypek został powołany przez Sejm RP na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego.

10 kwietnia 2010 roku zginął w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Osierocił troje dzieci. Został pochowany 19 kwietnia 2010 roku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.


Galeria


Zobacz również