Statystyka bilansu płatniczego

Informacja o zmianach w statystyce bilansu płatniczego | Informacja na temat rewizji bilansu płatniczego w latach 2004-2019 | Informacje o zmianach w statystyce bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w latach 2004-2021