Informacje dotyczące zmian w wybranych obszarach statystyki NBP

Zmiany w statystyce w 2014 r. | Wdrożenie ESA 2010

Zmiany w statystyce w 2014 r. | Wdrożenie ESA 2010

Informacja o zmianach w statystyce bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w 2014 r.

  • Narodowy Bank Polski w dniu 30 września br. opublikuje dane bilansu płatni-czego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej za II kwartał 2014 r. zestawione na podstawie wytycznych zawartych w podręczniku do bilansu płatniczego BPM6.
  • W tym terminie, w oparciu o BPM6, opublikowane zostaną dane historyczne.

Informacja o zmianach w statystyce bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w 2014 r. 

Pytania dotyczące zmian w prezentacji danych bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej prosimy kierować na adres: BPM6.2014@nbp.pl

Informacja dotycząca wdrożenia ESA 2010 w statystyce monetarnej i finansowej publikowanej
przez Narodowy Bank Polski

  • Narodowy Bank Polski w dniu 30 września br. opublikuje roczne rachunki finansowe zgodne z metodyką ESA 2010: stany – za lata 2003-2013, transakcje – 2004-2013.
  • Kwartalne rachunki finansowe zgodne z ESA 2010 zostaną opublikowane w październiku br.: stany – od IV kwartału 2003 r. do II kwartału 2014 r., transakcje – od I kwartału 2004 r. do II kwartału 2014 r.
  • W statystyce monetarnej zasady ESA 2010 zostaną wdrożone począwszy od danych za grudzień 2014 r.
  • W statystyce funduszy inwestycyjnych zasady ESA 2010 będą stosowane począwszy od danych za IV kwartał 2014 r.

Informacja dotycząca wdrożenia ESA 2010 w statystyce monetarnej i finansowej publikowanej przez Narodowy Bank Polski 

Zobacz również