Raporty o stabilności systemu finansowego

Celem raportu o stabilności jest informowanie o czynnikach ryzyka dla stabilności oraz ocenę odporności systemu finansowego na zaburzenia

Celem raportu o stabilności jest informowanie o czynnikach ryzyka dla stabilności oraz ocenę odporności systemu finansowego na zaburzenia

Stabilny system finansowy w istotny sposób wspiera realizację głównych celów banku centralnego – utrzymania stabilnego poziomu cen, a przez to tworzenia podstaw do osiągnięcia długookresowego wzrostu gospodarczego.

Stabilność systemu finansowego jest rozumiana jako stan, w którym system finansowy pełni swoje funkcje w sposób ciągły i efektywny, nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeń o znacznej skali. Zakłócenia w pracy systemu finansowego i zaburzenia efektywności świadczenia usług pośrednictwa finansowego negatywnie wpływają na sytuację przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Dlatego wiodące banki centralne prowadzą analizy i badania w tym zakresie oraz publikują raporty o stabilności. Celem tych działań jest wzmacnianie stabilności systemu finansowego poprzez dostarczanie informacji o czynnikach ryzyka dla stabilności oraz ocenę odporności systemu finansowego na zaburzenia. Upowszechnienie tego rodzaju wiedzy ma sprzyjać utrzymaniu stabilności finansowej, m.in. dzięki lepszemu zrozumieniu skali i zakresu ryzyka w systemie finansowym. W ten sposób zwiększa się prawdopodobieństwo samoistnej korekty zachowań uczestników rynku finansowego podejmujących zbyt duże ryzyko, bez konieczności ingerencji podmiotów publicznych w mechanizmy rynkowe.

Raport o stabilności systemu finansowego jest publikowany w czerwcu oraz w grudniu każdego roku. Taki harmonogram publikacji pozwala na prezentację oceny sytuacji systemu finansowego w najczęściej wykorzystywanym przez analityków ujęciu, tj. w oparciu o dane finansowe na połowę i na koniec roku. Ponadto pozwala to na odpowiednią koordynację opracowania Raportu z harmonogramem publikacji Raportu o inflacji.

Do pobrania

2016

Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2016 r.

Dane liczbowe do wykresów przedstawionych w raporcie

 

Raport o stabilności systemu finansowego. Luty 2016 r.

Dane liczbowe do wykresów przedstawionych w raporcie

Raport o stabilności systemu finansowego. Luty 2016 r. (prezentacja)

Raport o stabilności systemu finansowego. Luty 2016 r.(informacja dla prasy)

2015

Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2015 r.

Dane liczbowe do wykresów przedstawionych w raporcie

Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2015 r. (prezentacja)

Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2015 r.(informacja dla prasy)

 

Raport o stabilności systemu finansowego. Styczeń 2015 r.

Dane liczbowe do wykresów przedstawionych w raporcie

Raport o stabilności systemu finansowego. Styczeń 2015 r. (prezentacja)

Raport o stabilności systemu finansowego. Styczeń 2015 r.(informacja dla prasy)

2014

Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2014 r.

Dane liczbowe do wykresów przedstawionych w raporcie

Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2014 r.(informacja dla prasy)

2013

Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2013 r.

Dane liczbowe do wykresów przedstawionych w raporcie

Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2013 r. (informacja dla prasy)

Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2013 r.

Dane liczbowe do wykresów przedstawionych w raporcie

Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2013 r. (prezentacja)

2012

Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2012 r.

Dane liczbowe do wykresów przedstawionych w raporcie

Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2012 r. (informacja dla prasy)

Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2012 r. (prezentacja)

Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r.

Dane liczbowe do wykresów przedstawionych w raporcie

Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r. (informacja dla prasy)

Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r. (prezentacja)

2011

Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2011 r.

Dane liczbowe do wykresów przedstawionych w raporcie

Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2011 r. (informacja dla prasy)

Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2011 r. (prezentacja)

Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2011 r.

Dane liczbowe do wykresów przedstawionych w raporcie

2010

Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2010 r.

Dane liczbowe do wykresów przedstawionych w raporcie

Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2010 r. (prezentacja)

Raport o stabilności systemu finansowego – lipiec 2010 r.

Dane liczbowe do wykresów przedstawionych w raporcie

Raport o stabilności systemu finansowego – lipiec 2010 r. (prezentacja)

2009

Raport o stabilności systemu finansowego – grudzień 2009 r.

Dane liczbowe do wykresów przedstawionych w raporcie

Raport o stabilności systemu finansowego – grudzień 2009 r. (prezentacja)

Raport o stabilności systemu finansowego – czerwiec 2009 r.

Dane liczbowe do wykresów przedstawionych w raporcie

Raport o stabilności systemu finansowego – czerwiec 2009 r. (prezentacja)

Raport o stabilności systemu finansowego – czerwiec 2009 r.
(prezentacja na Forum Liderów Banków Spółdzielczych w dniu 14 września 2009 r.)

Zobacz również