Raporty o rozwoju systemu finansowego

Raporty opisują regulacje, infrastrukturę i tendencje rozwojowe poszczególnych segmentów krajowego systemu finansowego oraz zawierają porównania z systemami finansowymi.

Raporty opisują regulacje, infrastrukturę i tendencje rozwojowe poszczególnych segmentów krajowego systemu finansowego oraz zawierają porównania z systemami finansowymi.

Raporty „Rozwój systemu finansowego w Polsce” opracowane zostały przez zespół ekspertów z Departamentu Stabilności Finansowej NBP. W kompleksowy sposób opisują one regulacje, infrastrukturę i tendencje rozwojowe poszczególnych segmentów krajowego systemu finansowego oraz – w zależności od dostępnych danych statystycznych – zawierają porównania z systemami finansowymi krajów europejskich. W opracowaniu przedstawiono także prawdopodobne scenariusze dalszego rozwoju instytucji i rynków finansowych w Polsce, a w odniesieniu do wybranych segmentów rynku finansowego zidentyfikowano również bariery w ich rozwoju.

Do pobrania

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2002-2003 r.

 

Raport „Rynek finansowy w Polsce w latach 1998-2001” przedstawia, na podstawie dostępnych źródeł informacji, rozwój poszczególnych segmentów krajowego rynku finansowego w latach 1998-2001. Opracowanie zawiera również elementy oceny funkcjonowania poszczególnych rynków i wskazuje na bariery ograniczające ich rozwój.

Rynek finansowy w Polsce w latach 1998-2001 

Zobacz również