Banknot obiegowy zmodernizowany o nominale 200 zł

Charakterystyka banknotu o nominale 200 zł I Banknot zmodernizowany I Banknot sprzed modernizacji

Charakterystyka banknotu o nominale 200 zł I Banknot zmodernizowany I Banknot sprzed modernizacji

Zmodernizowany banknot o nominale 200 zł

Na banknocie o nominale 200 złotych umieszczono portret króla Zygmunta I Starego.

Na stronie odwrotnej znajduje się wizerunek orła przeplecionego literą „S” w sześcioboku z Kaplicy Zygmuntowskiej katedry na Wawelu, w tle wizerunku orła – fragment dziedzińca arkadowego zamku na Wawelu.

Charakterystyczne elementy zmodernizowanego banknotu:

 • wymiary: 144 x 72 mm,
 • znak wodny z cyfrowym oznaczeniem nominału widoczny pod światło na niezadrukowanym polu (1),
 • korona w owalu, której pełny obraz tworzy się podczas oglądania banknotu pod światło (3),
 • tarcza płynnie zmieniająca kolor ze złotego na zielony (4),
 • wyczuwalne w dotyku m.in.: oznaczenia nominału, portret władcy, godło RP, podpisy Prezesa i Głównego Skarbnika NBP, oznaczenie dla niewidomych.

Znak wodny

Podczas oglądania banknotu pod światło widać znak wodny przedstawiający wizerunek władcy oraz cyfrowe oznaczenie nominału „200”. Pole znaku wodnego nie jest zadrukowane.

Nitka zabezpieczająca

Podczas oglądania banknotu pod światło widać pionową, ciemną linię z cyfrowym oznaczeniem nominału „200” i „200 ZŁ”.

Nitka zabezpieczająca (okienkowa)

Fragmenty nitki zabezpieczającej są widoczne na powierzchni strony przedniej banknotu, w całości nitkę widać podczas oglądania pod światło. Podczas poruszania banknotem widoczna jest płynna zmiana barwy ze złotej na zieloną, a wzór szachownicy porusza się w płaszczyznach poziomej i pionowej.

Recto-verso (uzupełniający się druk obustronny)

Elementy graficzne znajdujące się na obu stronach banknotu oglądane pod światło uzupełniają się i tworzą pełny obraz – koronę w owalu.

Farba zmienna optycznie

Kolor tarczy płynnie przechodzi ze złotego w zielony, a wzór szachownicy porusza się w płaszczyznach pionowej i poziomej.

Mikrodruki

Drobne napisy wykonane z dużą precyzją techniką druku stalorytniczego lub offsetowego. Najmniejszy tekst na banknocie powinien być wyraźny i czytelny w powiększeniu.

Farba opalizująca

Opalizujący ornament w kolorze złotym w zależności od kąta patrzenia jest widoczny lub prawie niedostrzegalny.

Złota farba

Na odwrotnej stronie banknotu farbą w kolorze złotym są wydrukowane cyfrowe oznaczenie nominału „200” oraz ozdobny wzór pod nominałem.

Zabezpieczenia utajone

W promieniach UV widać kwadrat z cyfrowym oznaczeniem nominału „200” i skrótem „ZŁ”, numerację banknotu oraz inne wybrane elementy.


Banknot obiegowy o nominale 200 zł sprzed modernizacjiWymiary: 144 × 72 mm

Papier: biały


Zabezpieczenia:

 • znak wodny: 
  portret króla Zygmunta I Starego
 • nitka zabezpieczająca: 
  w lewej części banknotu z powtarzającym się napisem składającym się z oznaczenia nominału „200 ZŁ” oraz jego odbicia lustrzanego
 • mikrodruk na stronie przedniej: 
  powtarzający się pionowy napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” z prawej strony znaku wodnego; powtarzające się litery „RP” na wyodrębnionej płaszczyźnie w tle liczby „200” w prawej górnej części oraz powtarzający się napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” nad tą płaszczyzną
 • mikrodruk na stronie odwrotnej: 
  powtarzający się napis „NARODOWY BANK POLSKI” powyżej i poniżej wizerunku orła w półkolach rozdzielony liniami oraz powtarzający się napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” nad dolną płaszczyzną z oznaczeniem cyfrowym i słownym nominału
 • zabezpieczenia utajone na stronie przedniej (widoczne w promieniach UV):
  kwadrat z napisem „200 ZŁ” w lewym górnym rogu – w kolorze seledynowym; farba metalizowana w prawym dolnym rogu w wyodrębnionym polu oraz fragmenty giloszowego tła w prawej i środkowej części banknotu – w kolorze żółtym; pionowa numeracja w prawej części banknotu – w kolorze pomarańczowym
 • zabezpieczenia utajone na stronie odwrotnej (widoczne w promieniach UV): 
  wstęga giloszowa w górnej części, rysunek korony w owalu, fragmenty kompozycji linii giloszowych układających się w liczby „200”, fragment dolnej wyodrębnionej płaszczyzny oraz część inicjału „NBP” – w kolorze żółtym
 • hologram: 
  na stronie przedniej w kształcie renesansowego kartusza, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są: duży napis „NBP 200” okolony wieńcem oraz powtarzające się małe napisy „NBP 200” – z lewej strony portretu
 • uzupełniające się pod światło (recto-verso):
  korony w owalach otoczone nominałami po obu stronach banknotu oglądane w świetle przechodzącym uzupełniają się i tworzą pełny obraz
 • efekt kątowy: na stronie przedniej w prawej dolnej części na wyodrębnionej płaszczyźnie widoczne w zależności od kąta patrzenia korona w owalu lub liczba „200”
 • farba metalizowana: 
  na stronie przedniej kolor jasnobrązowy i żółty na wyodrębnionej płaszczyźnie w prawym dolnym rogu
 • farba zmienna optycznie:
  na stronie przedniej – wieniec z prawej strony portretu poniżej wizerunku korony, zmieniający kolor w zależności od kąta patrzenia z różowo-fioletowego na oliwkowo–zielony

Numeracja

Dwie duże litery i siedem cyfr numeracji w układzie rosnącym – w lewej dolnej części w kolorze czarnym w układzie poziomym oraz w prawej części w kolorze czerwonym w układzie pionowym.


Kolory zasadnicze:

 • strona przednia – brązowy w kilku odcieniach, jasnożółty, oliwkowy
 • strona odwrotna – brązowy w kilku odcieniach i oliwkowy

Cechy graficzne strony przedniej

W środkowej części portret króla Zygmunta I Starego otoczony z lewej strony fragmentem wieńca przewiązanego wstęgą; z prawej strony portretu napis: „ZYGMUNT I STARY”. Z lewej strony portretu u góry wizerunek orła – godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis „NARODOWY BANK POLSKI”, poniżej hologram, pod hologramem napis „WARSZAWA 25 MARCA 1994 r.”, niżej napis „PREZES” i podpis, pod nim napis „GŁÓWNY SKARBNIK” i podpis. Z lewej strony, na polu znaku wodnego kompozycja linii giloszowych. W lewym górnym rogu w układzie pionowym liczba „200”, pod nią linia, pod linią napis „DWIEŚCIE ZŁOTYCH”. W lewym dolnym rogu oznaczenie dla niewidomych w kształcie trójkąta o wypukłych brzegach.

Z prawej strony banknotu w górnej i dolnej części wyodrębnione płaszczyzny. W górnej płaszczyźnie liczba „200”, poniżej wizerunek korony w owalu, wokół korony cztery liczby „200”, poniżej wizerunek małego wieńca. W tle wizerunku korony oraz małego wieńca fragment dużego wieńca. Dolna płaszczyzna obramowana jest u góry i u dołu białym ornamentem. Liczba „200” w lewym górnym rogu, linia pod liczbą, oznaczenie dla niewidomych oraz płaszczyzna w prawej górnej części wypełnione są białym ornamentem.

Tło banknotu stanowi siatka giloszowa o przecinających się liniach w kolorach jasnożółtym, beżowym, jasnobrązowym, oliwkowym, jasnoróżowym i jasnoszarym.


Cechy graficzne strony odwrotnej

W środkowej części wizerunek orła przeplecionego literą „S” w sześcioboku z Kaplicy Zygmuntowskiej katedry na Wawelu. U góry napis „NARODOWY BANK POLSKI”. Na dole prostokątna płaszczyzna z ornamentu, na niej z lewej strony liczba „200”, z prawej napis: „DWIEŚCIE ZŁOTYCH”. Nad napisem klauzula „BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE”

Z lewej strony wizerunku orła wizerunek korony w owalu, wokół korony cztery liczby „200”, w tle wizerunku orła – wizerunek dziedzińca wawelskiego, powyżej wstęga giloszowa. Z lewej i prawej strony wizerunku dziedzińca oraz w tle górnej części wizerunku orła kompozycja linii giloszowych układająca się w liczby „200”. W prawym górnym rogu liczba „200” wypełniona białym ornamentem, w dolnym rogu inicjały „NBP”.

Pole znaku wodnego oraz marginesy zadrukowane są kompozycją linii giloszowych.

Zobacz również