Banknot obiegowy zmodernizowany o nominale 20 zł

Charakterystyka banknotu o nominale 20 zł I Banknot zmodernizowany I Banknot sprzed modernizacji

Charakterystyka banknotu o nominale 20 zł I Banknot zmodernizowany I Banknot sprzed modernizacji

Zmodernizowany banknot o nominale 20 zł

Na banknocie o nominale 20 złotych widnieje portret króla Bolesława I Chrobrego. Z jego lewej strony znajduje się portal romański, zaś z prawej korona młodego dębu z Drzwi Gnieźnieńskich ze sceny wystawienia zwłok św. Wojciecha.

Stronę odwrotną zdobi srebrny denar Bolesława I Chrobrego z sylwetką ptaka i napisem PRINCES POLONIE. Z lewej strony umieszczono wizerunek rotundy św. Mikołaja w Cieszynie, a z prawej – lwa rozpiętego na wici roślinnej z obramowania Drzwi Gnieźnieńskich.

Charakterystyczne elementy zmodernizowanego banknotu:

 • wymiary: 126 x 63 mm,
 • znak wodny z cyfrowym oznaczeniem nominału widoczny pod światło na niezadrukowanym polu (1),
 • pas opalizujący w kolorze liliowym (3),
 • korona w owalu, której pełny obraz tworzy się podczas oglądania banknotu pod światło (4),
 • wyczuwalne w dotyku m.in.: oznaczenia nominału, portret władcy, godło RP, podpisy Prezesa i Głównego Skarbnika NBP, oznaczenie dla niewidomych.

Znak wodny

Podczas oglądania banknotu pod światło widać znak wodny przedstawiający wizerunek władcy oraz cyfrowe oznaczenie nominału „20”. Pole znaku wodnego nie jest zadrukowane.

Nitka zabezpieczająca

Podczas oglądania banknotu pod światło widać pionową, ciemną linię z cyfrowym oznaczeniem nominału „20” i skrótem „ZŁ”, widocznymi również w odbiciu lustrzanym. Krój liter mikrotekstu został zmodyfikowany. Nitka zabezpieczająca została umieszczona w strukturze papieru.

Pas opalizujący

Na odwrotnej stronie banknotu został umieszczony opalizujący pas w kolorze liliowym z cyfrowym oznaczeniem nominału „20” i skrótem „ZŁ”. Pas jest widoczny lub niedostrzegalny w zależności od kąta patrzenia.

Recto-verso (uzupełniający się druk obustronny)

Elementy graficzne znajdujące się na obu stronach banknotu oglądane pod światło uzupełniają się i tworzą pełny obraz – koronę w owalu.

Efekt kątowy

W zależności od kąta patrzenia widać jasne lub ciemne cyfry oznaczenia nominału „20”.

Mikrodruki

Drobne napisy wykonane z dużą precyzją techniką druku stalorytniczego lub offsetowego. Najmniejszy tekst na banknocie powinien być wyraźny i czytelny w powiększeniu.

Zabezpieczenia utajone

W promieniach UV widać kwadrat z cyfrowym oznaczeniem nominału „20” i skrótem „ZŁ”, numerację banknotu oraz inne wybrane elementy.


Banknot obiegowy o nominale 20 zł sprzed modernizacjiWymiary: 126 × 63 mm

Papier: biały


Zabezpieczenia:

 • znak wodny: 
  portret króla Bolesława I Chrobrego
 • nitka zabezpieczająca: 
  w lewej części banknotu z powtarzającym się napisem składającym się z oznaczenia nominału „20 ZŁ” oraz jego odbicia lustrzanego
 • mikrodruk na stronie przedniej: 
  powtarzający się pionowy napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” z prawej strony znaku wodnego; powtarzające się litery „RP” w wyodrębnionej płaszczyźnie w tle liczby „20” w prawej górnej części oraz powtarzający się napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” nad tą płaszczyzną
 • mikrodruk na stronie odwrotnej: 
  powtarzający się napis „NARODOWY BANK POLSKI” powyżej i poniżej wizerunku denara w półkolach rozdzielony liniami oraz powtarzający się napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” nad dolną płaszczyzną z oznaczeniem cyfrowym i słownym nominału
 • zabezpieczenia utajone na stronie przedniej (widoczne w promieniach UV):
  kwadrat z napisem „20 ZŁ” w lewym górnym rogu, cegły wieńczące romański portal i drobne elementy wewnątrz portalu wydrukowane farbą metalizowaną z lewej strony portretu – w kolorze seledynowym. Numeracja w prawym dolnym rogu w kolorze pomarańczowym
 • zabezpieczenia utajone na stronie odwrotnej (widoczne w promieniach UV):
  fragmenty szaty graficznej w lewej i prawej części banknotu i inicjały „NBP” w prawym dolnym rogu – w kolorze jasnoseledynowym
 • recto–verso (uzupełniający się druk obustronny):
  korony w owalach otoczone nominałami po obu stronach banknotu oglądane w świetle przechodzącym uzupełniają się i tworzą pełny obraz
 • efekt kątowy:
  na stronie przedniej, w prawej dolnej części w zależności od kąta patrzenia widać jasne lub ciemne cyfry oznaczenia nominału „20”
 • farba metalizowana: 
  na stronie przedniej kolor szary cegieł nad portalem oraz drobnych elementów w środkowej i dolnej części portalu

Numeracja

Dwie duże litery i siedem cyfr numeracji w układzie poziomym na stronie przedniej w lewej dolnej części – w kolorze czarnym i w prawej dolnej części – w kolorze czerwonym.


Kolory zasadnicze: fioletowy, różowy.


Cechy graficzne strony przedniej

W środkowej części portret króla Bolesława I Chrobrego oraz napis „BOLESŁAW I CHROBRY” w ozdobnym medalionie. Z lewej strony portretu u góry napis „NARODOWY BANK POLSKI”, poniżej wizerunek orła – godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem napis „WARSZAWA 25 MARCA 1994 r.”, poniżej napis „PREZES” i podpis, pod nim napis „GŁÓWNY SKARBNIK” i podpis. W tle napisów i godła zarys romańskiego portalu, ponad portalem – cegły. Z lewej strony, na polu znaku wodnego kompozycja linii giloszowych. W lewym górnym rogu w układzie pionowym liczba „20”, pod nią linia, pod linią napis „DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH”. W lewym dolnym rogu oznaczenie dla niewidomych w kształcie okręgu o wypukłym brzegu. Z prawej strony banknotu w górnej i dolnej części wyodrębnione płaszczyzny. W górnej płaszczyźnie liczba „20”, poniżej rysunek korony w owalu, wokół korony cztery liczby „20”, pod rysunkiem korony stylizowany rysunek dębu. Oznaczenie cyfrowe nominału w lewym górnym rogu, linia pod oznaczeniem, oznaczenie dla niewidomych oraz górna i dolna płaszczyzna z prawej strony banknotu wypełnione białym ornamentem. Tło przedniej strony banknotu stanowi siatka giloszowa o przecinających się liniach w kolorach jasnofioletowym, jasnoróżowym, pomarańczowym, oliwkowym i beżowym.


Cechy graficzne strony odwrotnej

W środkowej części wizerunek denara – monety srebrnej z okresu panowania Bolesława I Chrobrego. U góry na tle wstęgi napis „NARODOWY BANK POLSKI”. Poniżej denara prostokątna płaszczyzna z ornamentu, na niej z lewej strony liczba „20”, z prawej napis „DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH”. Z lewej strony denara rysunek rotundy, nad rotundą rysunek korony w owalu, wokół korony cztery liczby „20”. Z prawej strony denara rysunek lwa wspiętego na wici roślinnej, poniżej klauzula „BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE”. W tle korony i rotundy oraz rysunku lwa i klauzuli kompozycja linii giloszowych układających się w liczby „20”. Z prawej strony banknotu u góry nad giloszową wstęgą liczba „20” wypełniona białym ornamentem. W prawym dolnym rogu inicjały „NBP”. Na polu znaku wodnego kompozycja linii giloszowych.

Zobacz również