Działalność edukacyjna NBP

W jaki sposób Narodowy Bank Polski wypełnia swoją misję edukacyjną? Kto jest odbiorcą naszych działań? Jak realizujemy i wspieramy ciekawe inicjatywy edukacyjne? Za pomocą jakich narzędzi upowszechniamy wiedzę ekonomiczną?