Wspólny rynek płatności detalicznych w euro | materiały i opracowania w języku polskim

Dyrektywa w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego | Wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i zapłaty | SEPA