Bilans płatniczy – dane kwartalne

Bilans płatniczy - dane kwartalne | Tabele analityczne PLN, EUR, USD | Informacja o kwartalnym bilansie płatniczym | Informacja na temat rewizji danych bilansu płatniczego w latach 2004-2019 | Informacje dodatkowe