Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji

Zestawienie prezentuje wielkość podaży pieniądza M3 i jej komponentów oraz czynników kreacji pieniądza w układzie miesięcznym

Zestawienie prezentuje wielkość podaży pieniądza M3 i jej komponentów oraz czynników kreacji pieniądza w układzie miesięcznym

Zestawienie to prezentuje wielkość podaży pieniądza M3 i jej komponentów oraz czynników kreacji pieniądza w układzie miesięcznym, począwszy od grudnia 1996 r. Dane dotyczące poszczególnych kategorii prezentowane są w podziale na rodzaje instrumentów (depozyty, kredyty, papiery wartościowe itp.) oraz w podziale na podstawowe sektory gospodarki (wg ESA2010). Definicje zawartych w zestawieniu kategorii oraz układ prezentacyjny dostosowane są do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Począwszy od marca 2002 r. szeroki pieniądz M3 stał się podstawową kategorią analityczną i publikacyjną dla podaży pieniądza w Polsce.

Do pobrania

Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji (łącznie ze zmianami transakcyjnymi)

Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji (układ skrócony)
– zmiany od początku roku i w stosunku do poprzedniego miesiąca

Definicje kategorii instrumentów

Definicje i zakres sektorów gospodarki w statystyce monetarnej

Metodyka opracowywania statystyki transakcji

Zobacz również