Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji

Zestawienie zawiera dane o wartości pieniądza rezerwowego banku centralnego oraz czynników jego kreacji.

Zestawienie zawiera dane o wartości pieniądza rezerwowego banku centralnego oraz czynników jego kreacji.

Zestawienie to zawiera dane o wartości pieniądza rezerwowego banku centralnego oraz czynników jego kreacji (aktywa zagraniczne netto, zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego, saldo pozostałych pozycji netto) w układzie miesięcznym, za okres począwszy od grudnia 1996 r. Zakres informacji w pliku został dostosowany do obecnie wykorzystywanych instrumentów polityki pieniężnej.

Do pobrania

Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji (dane miesięczne)

Definicje kategorii instrumentów

Definicje i zakres sektorów gospodarki w statystyce monetarnej

Zobacz również