Meeting of the Governor of Narodowy Bank Polski with the Governor of the National Bank of Ukraine

On 11 April 2022, the Governor of Narodowy Bank Polski met with the Governor of the National Bank of Ukraine to discuss bilateral co-operation, ongoing projects and challenges posed to central banks by the war in Ukraine. Governor Glapiński and Governor Shevchenko signed a memorandum of understanding as a confirmation of good relations and strong bonds between the two banks.


Зустріч Голови Національного банку Польщі з Головою Національного банку України

11 квітня 2022 року Голова Національного банку Польщі зустрівся з Головою Національного банку України для обговорення співпраці, спільних проектів та викликів, що постали перед центральними банками через війну в Україні. Голова Адам Глапінський та Голова Кирило Шевченко підписали Меморандум про домовленості на підтвердження хороших відносин та міцних зв’язків між двома банками.