Spotkanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z Prezesem Narodowego Banku Ukrainy

11 kwietnia 2022 roku odbyło się spotkanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z Prezesem Narodowego Banku Ukrainy na temat współpracy, prowadzonych projektów i wyzwań jakie sytuacja związana z wojną w Ukrainie stawia przed bankami centralnymi. Prezesi Glapiński i Shevchenko podpisali umowę o współpracy jako wyraz dobrych relacji i silnych więzi pomiędzy bankami.


Зустріч Голови Національного банку Польщі з Головою Національного банку України

11 квітня 2022 року Голова Національного банку Польщі зустрівся з Головою Національного банку України для обговорення співпраці, спільних проектів та викликів, що постали перед центральними банками через війну в Україні. Голова Адам Глапінський та Голова Кирило Шевченко підписали Меморандум про домовленості на підтвердження хороших відносин та міцних зв’язків між двома банками.