Meeting of the Governor of Narodowy Bank Polski with the President of the World Bank

On 11 April 2022, the Governor of Narodowy Bank Polski met with the President of the World Bank to discuss the co-operation between NBP and the World Bank, in which both banks have been engaged for 30 years now, as well as to debate the issues relevant for the current economic situation in Poland and in the region, including the war in Ukraine.


Зустріч Голови Національного банку Польщі з Президентом Світового банку

11 квітня 2022 року Голова Національного банку Польщі зустрівся з Президентом Світового банку для обговорення співпраці між НБП та Світовим банком, до якої обидва банки залучені вже 30 років, а також для обговорення питань, актуальних для поточної економічної ситуації в Польщі та регіоні, включаючи війну в Україні.