Spotkanie Prezesa NBP z Prezesem Banku Światowego

11 kwietnia 2022 roku odbyło się spotkanie Prezesa NBP z Prezesem Banku Światowego na temat współpracy między Narodowym Bankiem Polskim a Bankiem Światowym, która trwa już ponad 30 lat, a także bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce i w regionie, z uwzględnieniem wojny w Ukrainie


Зустріч Голови Національного банку Польщі з Президентом Світового банку

11 квітня 2022 року Голова Національного банку Польщі зустрівся з Президентом Світового банку для обговорення співпраці між НБП та Світовим банком, до якої обидва банки залучені вже 30 років, а також для обговорення питань, актуальних для поточної економічної ситуації в Польщі та регіоні, включаючи війну в Україні