Narodowy Bank Polski extends the FX swap agreement with the National Bank of Ukraine

Support for Ukraine from Narodowy Bank Polski – given the extraordinary circumstances surrounding Russia’s ongoing aggression against Ukraine, Narodowy Bank Polski has decided to extend the agreement on a UAH/USD FX swap concluded between the central banks of Poland and Ukraine in March 2022.

The terms of the agreement have remained unchanged: the maximum volume of transactions is the equivalent of USD 1 billion, while the term of the agreement is one year with a possibility of extension.

The FX swap agreement provides significant support to Ukraine’s central bank, while helping to reduce the negative impact of the war on financial system stability in Poland and its region.

NBP remains ready to take further action in support of the National Bank of Ukraine at an extraordinarily difficult time for Ukraine.


Національний банк Польщі пролонгував лінію валютного свопу для Національного банку України

Підтримка для України від Національного банку Польщі – беручи до уваги надзвичайні обставини, пов’язані з триваючою агресією Росії на Україну, Національний банк Польщі прийняв рішення про пролонгацію договору про лінію валютного свопу на валютній парі UAH/USD, укладеного між центральними банками Польщі та України у березні 2022 р.

Умови договору залишились незмінними: максимальний розмір транзакції становить відповідність 1 млрд. USD, а строк дії договору – один рік з можливістю пролонгації.

Договір про лінію валютного свопу становить значну підтримку для українського центрального банку, а водночас дозволяє обмежити негативний вплив війни на стабільність фінансової системи у Польщі та в регіоні.

НБП залишається у готовності до вжиття подальших заходів для підтримки Національного банку України у цей надзвичайно важкий для України час.