Act on macroprudential supervision | Legal acts

Act on macroprudential supervision | Resolutions of the FSC

Act on macroprudential supervision | Resolutions of the FSC

Downloads

Act on macroprudential supervision

The Act on macroprudential supervision over the financial system and crisis management

English translation of selected articles. (The document is not an official translation, it explains only main features of the Act).

Recommendation of the European Systemic Risk Board of 22 December 2011 on the macro-prudential mandate of national authorities.

Under the Act, the Financial Stability Committee is the competent authority responsible for macroprudential supervision. The establishment of a macroprudential authority fulfills the Recommendation of the European Systemic Risk Board of 22 December 2011 on the macroprudential mandate of national authorities. Additionally, the Act implements the provisions of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (hereinafter ‘CRDIV’) in the area of capital buffers (Articles 128-142).

English version

Resolution No 14/2017 of the Financial Stability Committee of 13 January 2017 on the recommendation on the restructuring of the FX housing loans portfolio

 

Polish version only

Uchwała Nr 66/2023 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego

Uchwała Nr 65/2022 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego

Uchwała Nr 64/2022 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 20 października 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej obniżenia docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach

Uchwała Nr 63/2022 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego  

Postanowienie w sprawie opinii dotyczącej procedur KNF w zakresie identyfikowania G-SII

Uchwała Nr 62/2022 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego  

Uchwała Nr 61/2022 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej kwartalnej wysokości wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców  

Uchwała Nr 60/2022 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej metodyki, kryteriów identyfikacji i kalibracji buforów innych instytucji o znaczeniu systemowym  

Uchwała Nr 58/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego  

Uchwała Nr 57/2022 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej kwartalnej wysokości wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców  

Uchwała Nr 56/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego  

Uchwała Nr 55/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej kwartalnej wysokości wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców  

Uchwała Nr 53/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego  

Uchwała Nr 52/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 28 września 2021 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości mieszkalnej  

Uchwała Nr 51/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej kwartalnej wysokości wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców  

Uchwała Nr 50/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego  

Uchwała Nr 49/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej kwartalnej wysokości wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców  

Uchwała Nr 48/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie rekomendacji dotyczących działań wspierających stabilne funkcjonowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych  

Uchwała Nr 47/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie stanowiska dotyczącego funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej 

Uchwała Nr 46/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie rekomendacji dotyczących działań wspierających stabilne funkcjonowanie banków spółdzielczych 

Uchwała Nr 45/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego 

Uchwała Nr 44/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej kwartalnej wysokości wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców  

Uchwała Nr 43/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rekomendacji dotyczących obniżenia obciążeń związanych z finansowaniem funduszu gwarancyjnego banków  

Uchwała Nr 42/2020 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego  

Uchwała Nr 41/2020 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej kwartalnej wysokości wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców  

Uchwała Nr 40/2020 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego  

Uchwała Nr 39/2020 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej kwartalnej wysokości wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 

Uchwała Nr 38/2020 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości komercyjnej  

Uchwała Nr 36/2020 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego  

Uchwała Nr 35/2020 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie bufora ryzyka systemowego  

Uchwała Nr 34/2019 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora ryzyka systemowego (wraz z uzasadnieniem) 

Uchwała Nr 33/2019 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rekomendacji dla Narodowego Banku Polskiego dotyczącej zapewnienia dostępności danych i informacji o rynku nieruchomości (wraz z uzasadnieniem) 

Uchwała Nr 32/2019 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego (wraz z uzasadnieniem) 

Uchwała Nr 31/2019 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 17 października 2019 r. w sprawie opinii do projektu nowelizacji Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie 

Załącznik do Uchwały Nr 31/2019 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 17 października 2019 r. 

Uchwała Nr 30/2019 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego 

Uchwała Nr 29/2019 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia strategii polityki makroostrożnościowej

Uchwała Nr 28/2019 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego  

Uchwała Nr 27/2019 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego  

Uchwała Nr 25/2018 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego  

Uchwała Nr 24/2018 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego  

Uchwała Nr 23/2018 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie rekomendacji dla Narodowego Banku Polskiego dotyczącej zapewnienia dostępności danych i informacji o rynku nieruchomości  

Uchwała Nr 22/2018 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego

Uchwała Nr 20/2018 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego 

Uchwała Nr 19/2017 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego  

Uchwała Nr 18/2017 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego 

Uchwała Nr 17/2017 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego 

Uchwała nr 16/2017 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego

Uchwała Nr 14/2017 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych

Uzasadnienie do uchwały Nr 14/2017 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych 

Uchwała nr 13/2016 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego

Uchwała nr 12/2016 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego

Uchwała nr 11/2016 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego

Uchwała nr 7/2016 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego

Uchwała nr 6/2016 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego

Uchwała nr 5/2016 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego

Uchwała nr 4/2016 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego

Uchwała Nr 1/2015 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie realizacji obowiązków informacyjnych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1/2015 KSFM – ERRS

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1/2015 KSFM – KE

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1/2015 KSFM – EUNB

Uzasadnienie do uchwały Nr 1/2015 KSFM

See also