Akty prawne (nadzór makroostrożnościowy)

Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym | Uchwały KSF

Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym | Uchwały KSF

Do pobrania

Na mocy ustawy Komitet Stabilności Finansowej jest organem właściwym w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 2536 ) 

Ustanowienie organu makroostrożnościowego realizuje: Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie mandatu makroostrożnościowego organów krajowych.

Ponadto ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego także przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (tzw. CRD V).

Uchwała Nr 71/2023 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego

Uchwała Nr 70/2023 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego

Uchwała Nr 69/2023 Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie rekomendacji dotyczącej wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką nieruchomości mieszkalnej

Uchwała Nr 68/2023 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego

Uchwała Nr 66/2023 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego

Uchwała Nr 65/2022 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego

Uchwała Nr 64/2022 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 20 października 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej obniżenia docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach

Uchwała Nr 63/2022 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego  

Postanowienie w sprawie opinii dotyczącej procedur KNF w zakresie identyfikowania G-SII

Uchwała Nr 62/2022 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego  

Uchwała Nr 61/2022 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej kwartalnej wysokości wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców  

Uchwała Nr 60/2022 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej metodyki, kryteriów identyfikacji i kalibracji buforów innych instytucji o znaczeniu systemowym  

Uchwała Nr 58/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego  

Uchwała Nr 57/2022 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej kwartalnej wysokości wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców  

Uchwała Nr 56/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego  

Uchwała Nr 55/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej kwartalnej wysokości wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców  

Uchwała Nr 53/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego  

Uchwała Nr 52/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 28 września 2021 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości mieszkalnej  

Uchwała Nr 51/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej kwartalnej wysokości wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców  

Uchwała Nr 50/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego  

Uchwała Nr 49/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej kwartalnej wysokości wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców  

Uchwała Nr 48/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie rekomendacji dotyczących działań wspierających stabilne funkcjonowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych  

Uchwała Nr 47/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie stanowiska dotyczącego funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej 

Uchwała Nr 46/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie rekomendacji dotyczących działań wspierających stabilne funkcjonowanie banków spółdzielczych 

Uchwała Nr 45/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego 

Uchwała Nr 44/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej kwartalnej wysokości wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców  

Uchwała Nr 43/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rekomendacji dotyczących obniżenia obciążeń związanych z finansowaniem funduszu gwarancyjnego banków  

Uchwała Nr 42/2020 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego  

Uchwała Nr 41/2020 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej kwartalnej wysokości wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców  

Uchwała Nr 40/2020 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego  

Uchwała Nr 39/2020 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej kwartalnej wysokości wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 

Uchwała Nr 38/2020 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości komercyjnej  

Uchwała Nr 36/2020 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego  

Uchwała Nr 35/2020 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie bufora ryzyka systemowego  

Uchwała Nr 34/2019 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora ryzyka systemowego (wraz z uzasadnieniem) 

Uchwała Nr 33/2019 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rekomendacji dla Narodowego Banku Polskiego dotyczącej zapewnienia dostępności danych i informacji o rynku nieruchomości (wraz z uzasadnieniem) 

Uchwała Nr 32/2019 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego (wraz z uzasadnieniem) 

Uchwała Nr 31/2019 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 17 października 2019 r. w sprawie opinii do projektu nowelizacji Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie 

Załącznik do Uchwały Nr 31/2019 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 17 października 2019 r. 

Uchwała Nr 30/2019 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego 

Uchwała Nr 29/2019 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia strategii polityki makroostrożnościowej

Uchwała Nr 28/2019 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego  

Uchwała Nr 27/2019 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego  

Uchwała Nr 25/2018 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego  

Uchwała Nr 24/2018 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego  

Uchwała Nr 23/2018 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie rekomendacji dla Narodowego Banku Polskiego dotyczącej zapewnienia dostępności danych i informacji o rynku nieruchomości  

Uchwała Nr 22/2018 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego

Uchwała Nr 20/2018 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego 

Uchwała Nr 19/2017 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego  

Uchwała Nr 18/2017 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego 

Uchwała Nr 17/2017 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego 

Uchwała nr 16/2017 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego

Uchwała Nr 14/2017 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych

Uzasadnienie do uchwały Nr 14/2017 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych 

Uchwała nr 13/2016 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego 

Uchwała nr 12/2016 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego

Uchwała nr 11/2016 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego 

Uchwała nr 7/2016 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego 

Uchwała nr 6/2016 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego 

Uchwała nr 5/2016 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego 

Uchwała nr 4/2016 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego 

Uchwała Nr 1/2015 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie realizacji obowiązków informacyjnych 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1/2015 KSFM – ERRS 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1/2015 KSFM – KE 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1/2015 KSFM – EUNB

Uzasadnienie do uchwały Nr 1/2015 KSFM 

Zobacz również