Nadzór makroostrożnościowy

Celem nadzoru makroostrożnościowego jest ograniczanie ryzyka systemowego, w szczególności poprzez wzmacnianie odporności systemu finansowego.

Celem nadzoru makroostrożnościowego jest ograniczanie ryzyka systemowego, w szczególności poprzez wzmacnianie odporności systemu finansowego.

Komitet Stabilności Finansowej pełni funkcję organu właściwego w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w Polsce. KSF jest organem kolegialnym, w którym reprezentowane są cztery główne instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego, tj. Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Pracom Komitetu w zakresie zadań nadzoru makroostrożnościowego przewodniczy Prezes NBP.

Nadzór makroostrożnościowy obejmuje identyfikację, ocenę i monitorowanie ryzyka systemowego oraz działania mające na celu ograniczenie tego ryzyka poprzez zastosowanie instrumentów makroostrożnościowych.

Celem nadzoru makroostrożnościowego jest ograniczanie ryzyka systemowego, w szczególności poprzez wzmacnianie odporności systemu finansowego i w konsekwencji wspieranie długookresowego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego kraju.

Komunikaty z posiedzenia KSF

Loading…

2020

11 grudnia 2020 – Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej
21 września 2020 – Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej
13 lipca 2020 – Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej
15 czerwca 2020 – Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej
16 marca 2020 – Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej

2019

13 grudnia 2019 – Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej
23 września 2019 – Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej
7 czerwca 2019 – Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej
29 marca 2019 – Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej
25 stycznia 2019 – Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej

2018

17 grudnia 2018 – Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej
21 września 2018 – Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej
11 czerwca 2018 – Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej
16 marca 2018 – Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej

2017

1 grudnia 2017 – Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej
15 września 2017 – Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej
2 czerwca 2017 – Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej
2 czerwca 2017 – Komunikat w sprawie wdrożenia rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych
24 marca 2017 – Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej
13 stycznia 2017 – Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej

2016

5 grudnia 2016 – Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej
10 sierpnia 2016 – Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej
13 maja 2016 – Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej
22 lutego 2016 – Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej

2015

23 grudnia 2015 – Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej