OF TV – nowy tematyczny kanał informacyjno-publicystyczny

Ramówka OF TV

09:45 – Rozmowa z Pawłem Bednarzem, dziennikarzem ekonomicznym
Temat: Rynek pracy a Ukraina

12:00 – Rozmowa z prof. Grażyną Ancyparowicz, doradcą Prezesa NBP, b. członkiem RPP

13:15 – Rozmowa z Jackiem Kocerką, zastępcą dyrektora Departamentu Statystyki NBP
Temat: Bilans płatniczy

14:00 – Rozmowa z dr Ewą Rzeszutek, doradcą ekonomicznym w Wydziale Obserwator Finansowy, Departament Promocji NBP
Temat: Obserwator Finansowy – tygodniowy przegląd publikacji w serwisie

09:45 – Gość w studiu: Barbara Jaroszek, dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP

Temat: Strategia obrony gotówki – dlaczego gotówka jest ważna i dlaczego nigdy nie powinno jej zabraknąć?

13:00 – Rozmowa Marka Pielacha z dr. Robertem Jagiełło, doradcą w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych NBP

Temat: Instrumenty i narzędzia banku centralnego

13:30 – Gość w studiu: dr hab. Jacek Kotłowski, dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP

Temat: Projekcja inflacji i PKB

10:00 – Rozmowa z Pawłem Kowalewskim, doradcą w Departamencie Operacji Krajowych NBP
Temat: Przegląd rynków finansowych

12:00 – Rozmowa z Michałem Hebdzyńskim, starszym specjalistą w Wydziale Statystyczno-Dewizowym Oddziału Okręgowego NBP w Poznaniu
Temat: Rynek nieruchomości

14:00 – Rozmowa z dr. hab. Jackiem Łaszkiem, naczelnikiem Wydziału Analiz Rynku Nieruchomości Departamentu Stabilności Finansowej NBP
Temat: Badanie rynku nieruchomości przez NBP – najważniejsze informacje

 

9:45 – Rozmowa z Donaldem Malickim, dyrektorem Departamentu Operacji Zagranicznych NBP (retransmisja)

Temat: Kup sprzedaj, czyli o funkcjonowaniu „dealing room”

11:00 – Jacek Majcherek, p.o. zastępca dyrektora Departamentu Centrum Pieniądza NBP

Temat: Ciekawe elementy ekspozycji Centrum Pieniądza NBP

12:00 – Rozmowa Karola Gaca (tygodnik „Do Rzeczy”) z Aleksandrą Rybińską, politolożką i dziennikarką portalu wPolityce.pl i tygodnika „Sieci”, oraz Kacprem Kitą z portalu Nowy Ład

Temat: Wybory parlamentarne we Francji oraz ich konsekwencje

13:00 – Rozmowa z Piotrem Woyciechowskim, dyrektorem Departamentu Centrum Pieniądza NBP

Temat: Placówki edukacyjno-wystawiennicze banków centralnych

1:23:07 – 2:08:32

Rozmowa z dr hab. Martą Kightley, Wiceprezes NBP, Pierwszym Zastępcą Prezesa NBP

Temat: Podsumowanie konferencji Prezesa NBP oraz „Raportu o inflacji – lipiec 2024”

2:17:35 – 3:10:58

Rozmowa z Ireneuszem Jabłońskim, ekonomistą

Temat: Strefa „Euro-BRICS”

3:15:30 – 4:19:28

Rozmowa z Łukaszem Nowatkowskim, ekspertem cyberbezpieczeństwa

Temat: Zagrożenia wynikające z infekcji łańcucha dostaw

4:32:07 – 5:27:35

Rozmowa z dr. Dominikiem Skopcem, ekspertem w Departamencie Zagranicznym NBP

Temat: Nierównowaga makroekonomiczna Chin i perspektywy jej zmniejszenia

 

1:03:07 – 1:45:29

Transmisja konferencji: „Raport o inflacji – lipiec 2024” wraz z projekcją inflacji i wzrostu gospodarczego

2:58:30 – 4:11:41

Rozmowa z prof. Grażyną Ancyparowicz, doradcą Prezesa NBP, b. członkiem RPP

Temat: Podsumowanie konferencji Prezesa NBP oraz „Raportu o inflacji – lipiec 2024”

4:45:27 – 5:41:11

Rozmowa z Adamem Głogowskim, naczelnikiem w Departamencie Systemu Płatniczego NBP

Temat: Innowacyjne usługi finansowe w Polsce. Wyzwania związane z innowacjami

47:46 – 1:46:45

Rozmowa z Kamilem Goralem, analitykiem makroekonomicznym i publicystą

Temat: Wyzwania największych banków centralnych (FED i EBC) w najbliższych miesiącach

2:01:37 – 2:47:33

Rozmowa z Pawłem Bednarzem, dziennikarzem ekonomicznym

Temat: Jak gospodarka wpłynie na wybory (USA, UK, FR)?

3:03:48 – 4:01:26

Rozmowa z prof. Jerzym Żyżyńskim, doradcą Prezesa NBP, b. członkiem RPP

Strefa Złotego

Temat: Rola banku centralnego, niezależność i prowadzenie polityki pieniężnej w warunkach kryzysu

4:17:22 – 5:16:25

Rozmowa z Jarosławem Jakubikiem, dyrektorem Departamentu Statystyki NBP

Temat: Czy naprawdę statystycy dodają chleb i lokomotywy? Metodologia w statystyce

47:391:40:10 Rozmowa z Jarosławem Toczką, naczelnikiem w Departamencie Emisyjno-Skarbcowym NBP Temat: Automatyzacja w procesie obsługi gotówki w NBP – jak działają sortery i co właściwie sprawdzają?

1:54:343:05:54 Rozmowa z dr. Dominikiem Skopcem, ekspertem w Departamencie Zagranicznym NBP Temat: Pieniądz międzynarodowy. Złoto – ceny, rezerwy, rola. Dolar – dlaczego zostaje walutą dominującą? Yuan – czy jego rola może wzrosnąć? (retransmisja z 17.06.2024 r.)

3:10:164:14:13 Rozmowa z prof. Feliksem Grądalskim, redaktorem naczelnym „Bank i Kredyt” Temat: „Bank i Kredyt”; ewolucja zadań banków centralnych; koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej

4:35:265:24:34 Rozmowa z Jackiem Majcherkiem, p.o. zastępcą dyrektora Departamentu Centrum Pieniądza NBP Temat: Ciekawe elementy ekspozycji w Centrum Pieniądza NBP

5:40:175:53:19 dr hab. Katarzyna Sanak-Kosmowska, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Temat: To dopiero początek drogi sztucznej inteligencji

31:19 – 1:29:15

Rozmowa z prof. Krzysztofem Borowskim, ekspertem w Departamencie Operacji Krajowych NBP

(retransmisja)

Temat: Co jest największym wrogiem inwestora w inwestowaniu na rynkach finansowych? Finanse behawioralne

2:06:05 – 2:37:08

dr Oskar Pietrewicz, analityk w programie Azja i Pacyfik ds. bezpieczeństwa

w Azji

Temat: Korea Południowa – od biedaka do światowego lidera

2:51:15 – 3:20:32

Rozmowa z Arturem Kiełbasińskim, dziennikarzem ekonomicznym

Temat: Stan europejskiego i polskiego przemysłu

3:41:29 – 4:09:27

Rozmowa z dr. Marcinem Jendrzejczakiem, dziennikarzem, publicystą

Temat: Mało znane skutki upadku systemu z 1944 r.

4:43:38 – 4:54:41

prof. Jakub Growiec, naczelnik, Departament Analiz i Badań Ekonomicznych NBP

Temat: ChatGPT nie jest jeszcze mądrzejszy od człowieka

5:05:48 – 5:56:38

Rozmowa z prof. Tomaszem Trzcińskim, naukowcem, ekspertem ds. uczenia  i widzenia maszynowego

Temat: AI dołączy do wyścigu o energię

44:44 – 1:22:41

dr hab. Tomasz Łyziak, dr Andrzej Kocięcki, doradcy ekonomiczni, Departament Analiz i Badań Ekonomicznych NBP
Temat: „Ankieta Makroekonomiczna NBP”

1:34:08 – 2:29:48

dr Paweł Gąsiorowski, naczelnik, Departament Stabilności Finansowej NBP
Temat: Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego

3:18:41 – 4:13:08

prof. Marta Kightley, Pierwszy Zastępca Prezesa NBP, (retransmisja rozmowy z 17.06.2024 r.)

4:34:06 – 5:15:47

prof. Konrad Raczkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Temat: Złoto – najlepsze ubezpieczenie i jako aktywo długookresowego inwestowania

 

28:39 – 1:32:14
dr Paweł Bagiński, doradca ekonomiczny, Departament Zagraniczny NBP
Temat: Pomoc rozwojowa dla krajów rozwijających się i światowy system pomocowy: historia, stan obecny, perspektywy

1:46:27 – 2:46:37
dr Arkadiusz Manikowski, doradca, Departament Systemu Płatniczego NBP
Temat: Zwyczaje płatnicze

3:02:47 – 3:58:16
Maciej Szymański, naczelnik Wydziału Inicjatyw Nadzorczych i Regulacyjnych, Departamentu Stabilności Finansowej NBP
Temat: Nadzór systemowy NBP

4:40:42 – 5:03:06
Jarosław Jakubik, dyrektor Departamentu Statystyki NBP
Temat: Współpraca międzynarodowa w zakresie statystyki

5:15:29 – 5:39:22
dr hab. Juliusz Jabłecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Finansowym NBP
Temat: Złoto

48:09 – 1:18:12
Łukasz Kaźmierczak, ekspert, Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP
Temat: Uszkodzone banknoty – co z nimi zrobić?

1:57:24 – 2:46:17
Marcin Staniewicz, główny specjalista, Departament Zagraniczny NBP
Temat: Sztuczna inteligencja

3:01:55 – 4:04:34
prof. Grażyna Ancyparowicz, doradca Prezesa NBP, b. członek RPP
Temat: Metamorfozy systemu walutowego

4:18:13 – 5:14:36
Weronika Kazimierczak, inspektor, Departament Cyberbezpieczeństwa NBP oraz Kamil Lasocki, starszy specjalista, Departament Cyberbezpieczeństwa NBP
Temat: Cyberbezpieczny świat wokół nas

48:10 – 1:38:08

Gość w studiu: dr Paweł Strzelecki, doradca ekonomiczny, Departament Statystyki NBP
Temat: Prognozy demograficzne – co wiemy, a czego nie wiemy o wpływie starzenia się ludności na polską gospodarkę?

1:53:13 – 2:51:10

Gość w studiu: prof. Krzysztof Borowski, ekspert, Departament Operacji Zagranicznych NBP
Temat: Co jest największym wrogiem inwestora w inwestowaniu na rynkach finansowych? Finanse behawioralne

3:05:43 – 4:16:29

„Złoty Środek”
Goście:
– Jan Śpiewak, publicysta, działacz społeczny
– dr Maciej Szlinder, ekonomista
– dr hab. Leon Podkaminer, doradca Prezesa NBP
Prowadzący rozmowę: red. Rafał Woś

4:39:41 – 5:21:21

Gość w studiu: dr Piotr Boguszewski, doradca ekonomiczny, Departament Analiz i Badań Ekonomicznych NBP
Temat: Raporty Światowego Forum Ekonomicznego (WEF): „The Future of Growth Report 2024” (FGR), „The Global Competitiveness Report” (GCR)

53:29 – 1:57:03
Gość w studiu: Andrzej Matusiak, Departament Statystyki NBP
Temat: Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji

2:10:24 – 2:52:31
Gość w studiu: Jacek Majcherek, p.o. Zastępca Dyrektora Departamentu Centrum Pieniądza NBP
Temat: Wakacje w Centrum Pieniądza NBP

2:57:16 – 4:05:53
Retransmisja rozmowy z ekonomistą, menadżerem prof. Mariuszem Andrzejewskim

5:07:43 – 5:56:58
Gość w studiu: dr Paweł Kowalewski, Departament Operacji Krajowych NBP
Temat: Banki centralne

 

9:00 – Piotr Soroczyński, Krajowa Izba Gospodarcza Prowadzący rozmowę: dr Artur Bartoszewicz

10:15 – Paweł Szałamacha, Członek Zarządu NBP
Temat: Podsumowanie 8th NBU-NBP Annual Research Conference: „Navigating the Changing Landscape: Central Banks in a New Normal”

11:15 – Andrzej Stefaniak, publicysta ekonomiczny
Temat: Co dalej ze strefą Euro?

12:00 – dr Krzysztof Olszewski, doradca ekonomiczny w Departamencie Stabilności Finansowej NBP
Temat: Nieruchomości komercyjne

13:00 – Wojciech Mroczek, doradca w Departamencie Statystyki NBP
Temat: Handel zagraniczny

14:00 – Artur Adamski, doradca w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych NBP
Temat: Bitwy o polskie złoto

 

9:05
8th NBU-NBP Annual Research Conference Navigating the Changing Landscape: Central Banks in a New Normal

  • Andriy Pyshnyy, National Bank of Ukraine
  • Paweł Szałamacha, Narodowy Bank Polski
  • Uma Ramakrishnan, International Monetary Fund
  • Jeffrey Lehrer, USAID Mission to Ukraine

10:00
Policy Panel – Challenges for a Central Bank in New Normal

  • Moderator: David Vavra, OGResearch
  • Andriy Pyshnyy, National Bank of Ukraine
  • Paweł Szałamacha, Narodowy Bank Polski
  • Gediminas Šimkus, Bank of Lithuania

11:20
dr Mirosława Braja-Brzykcy, ekspert w Wydziale Obrotu Gotówkowego Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP

Temat: Dostępność gotówki

12:15
Jarosław Jakubik, dyrektor Departamentu Statystyki NBP

13:03
Dzień Przedsiębiorcy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,

Dyskusja okrągłego stołu: Jak wizerunek przedsiębiorcy wpływa na globalny biznes?

Moderator: JM Rektor dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
Uczestnicy: Ryszard Florek, Krzysztof Domarecki, Paweł Jarski, Adam Sikorski

14:05
Paweł Bednarz, dziennikarz ekonomiczny

Temat: Jak chińskie pożyczki kolonizują Afrykę

 

0:45:20–1:25:52
Paweł Gąsiorowski, naczelnik Wydziału EU i Analiz Międzynarodowych Departamentu Stabilności Finansowej NBP
Paweł Smaga, doradca ekonomiczny Departamentu Stabilności Finansowej NBP

2:17:34–2:57:23
Paweł Gąsiorowski, naczelnik Wydziału EU i Analiz Międzynarodowych Departamentu Stabilności Finansowej NBP
Paweł Smaga, doradca ekonomiczny Departamentu Stabilności Finansowej NBP

3:11:54–3:40:34
Damian Frankiewicz, ekspert Departamentu Zagranicznego NBP

4:07:13–5:10:29
prof. Elżbieta Chojna-Duch, doradca Departamentu Prawnego

 

44:29 – 1:16:57
Małgorzata Śmierzyńska, ekspert, Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP

„W celu takiego pogrupowania tych wszystkich zabezpieczeń i jakby w pewnym stopniu ułatwienie oceny autentyczności weryfikacji opracowana została taka metoda DPPS. To są cztery takie bardzo proste kroki: dotknij, popatrz, przechyl i sprawdź”.

1:51:58 – 2:45:07
Barbara Jaroszek, dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP „Zarówno monety jak i banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski są laureatami wielu prestiżowych międzynarodowych nagród. Między innymi banknot Mikołaj Kopernik został, został wybrany najlepszym banknotem kolekcjonerskim Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Dlaczego tego regionu? Bo jeszcze te światowe, bo jeszcze te światowe głosowania się nie odbyły. Na razie jesteśmy w tej kategorii zwycięzcą”.

3:09:29 – 4:19:14
Mariusz Staniszewski, publicysta
Kacper Kita, członek redakcji portalu „Nowy Ład”
Prowadzący rozmowę: red. Rafał Woś

4:32:32 – 5:01:32
Paweł Kowalewski, starszy doradca, Departament Operacji Krajowych NBP

„Umówmy się – ani szwedzki Riksbank, ani nasz bank nie są jakimiś szczególnymi wyjątkami jeżeli chodzi o ujemne wyniki finansowe. Krótko rzecz mówiąc, albo jeżeli się skupuje obligacje, które potem pod wpływem różnych procesów zachodzących w gospodarce tracą na wartości albo posiada się duże rezerwy walutowe, których wartość zależy od tego co się dzieje z walutami na rynkach walutowych to jest się skazanym na ujemny wynik finansowy (…)”.

5:18:53 – 5:52:35
Artur Soboń, Członek Zarządu NBP

„Banki dzisiaj zwiększyły swoje aktywa do trzech bilionów złotych, czyli dwukrotnie. O blisko 75% zwiększyły kapitały własne. Więc banki mają dzisiaj sporą nadpłynność. Jeśli spojrzymy na depozyty, kredyty, to to jest 2/3, to mamy 66% kredytów w stosunku do depozytów. Więc ta sytuacja, jeśli chodzi o płynność, jest sytuacją, na którą patrzymy spokojnie”.

0:32:36 – 1:47:53
prof. Grażyna Ancyparowicz, doradca Prezesa NBP, b. członek RPP
Temat rozmowy: bieżąca sytuacja ekonomiczna

„W Polsce nie było inflacji wywołanej czynnikami monetarnymi. Owszem, pewien wpływ na nawis inflacyjny, jeżeli byśmy chcieli to tak określić, wracając do terminologii pana Balcerowicza, był wywołany faktem, że były tarcze rządowe, które służyły do tego, żeby ratować miejsca pracy i ludzie nie wydali pieniędzy w tamtym okresie, mówię o roku 20, 21, zwłaszcza 20. I to wszystko osiadło w bankach jako nawis inflacyjny”.

2:02:27 – 2:52:23
Grzegorz Dobroczek, p.o. zastępca dyrektora Departamentu Statystyki NBP;
Temat rozmowy: Polacy pracujący za granicą i cudzoziemcy pracujący w Polsce w świetle badań w NBP oraz wpływu na Bilans Płatniczy Polski

„Przez Polskę przejechało ponad 7 mln osób. Teraz się szacuje, że mniej więcej około miliona osób to są uchodźcy z Ukrainy ci powojenni. Oni oczywiście otrzymują różnorakie wsparcie od polskiego społeczeństwa, czy to od rządu, ale oni po jakimś czasie także i na całe szczęście zaczęli odnajdywać w tej polskiej rzeczywistości i także na polskim rynku pracy. To co jest bardzo dobre i bardzo nas cieszy to jest to, że ponad 60 proc. z nich pracuje w Polsce. To jest bardzo dobry wynik, właściwie to jest najlepszy wynik w Unii Europejskiej”.

3:04:47 – 3:28:40
dr hab. Juliusz Jabłecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Finansowym NBP
Temat rozmowy: złoto

„(…) ostatnio rzeczywiście i my, i Czesi, Węgrzy kupujemy złoto. Nasze zakupy były w ostatnich latach największe. Jesteśmy też największym posiadaczem rezerw. To też trzeba sobie otwarcie powiedzieć. W związku z tym, znaczy Czesi mają więcej, ale my tych rezerw złota mamy najwięcej tu w regionie”.

3:41:50 – 4:16:58
Arunima Sharan, Official Monetary and Financial Institutions Forum

 

39:30 – 1:50:50
dr Dominik Skopiec, Departament Zagraniczny

„Złoto ma pewne cechy powiedzielibyśmy unikalne, czy unikatowe, które odróżniają ten rodzaj aktywów od innych pozostałych składników oficjalnych aktywów rezerwowych, które utrzymują banki centralne. Przede wszystkim złoto nie posiada ryzyka handlowego kontrahenta. Nie są to obligacje skarbowe innego kraju, który w najgorszym wypadku może no oczywiście zbankrutować, może być niewypłacalny. Tutaj takiego ryzyka w ogóle nie ma. Także złota nie da się kreować w nieskończoność, nie da się wobec niego prowadzić dyskrecjonalnej, ekspansywnej polityki pieniężnej”.

2:29:01 – 3:18:22
prof. Marta Kightley, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP

„Wydaje mi się (…) że to jest coś, co jest bardzo ważne, żeby podkreślać, że niezależność banku centralnego jest kluczowa dla funkcjonowania gospodarki. I taką cechą charakterystyczną gospodarek rozwiniętych jest to właśnie, że mogą się cieszyć niezależnym bankiem centralnym. I to, żeby bank centralny był niezależny od władz fiskalnych, jest. Jest o tyle ważne, że celem banku centralnego jest utrzymanie stabilności cen”. 3:24:25 – 3:55:58 Piotr Mück, Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP „75% ponad osób jest bardzo przywiązanych do obecnego wizerunku banknotów i nie chciałoby w tym zakresie żadnych zmian. A dla podobnej grupy respondentów stanowią one dodatkowo ważny symbol narodowy naszej suwerenności i niezależności”.

4:12:26 – 5:07:17
dr Piotr Żuk, p.o. zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP

„Nawet w przypadku Polski w tabeli (red. MFW) pokazują, które szoki były najważniejsze, rysując hierarchię. Na pierwszym miejscu postawili szok energetyczny związany ze wzrostem cen surowców energetycznych. Na drugim były zaburzenia w łańcuchach dostaw, a na trzecim wzrost cen surowców rolnych, czyli żywności (…)”.

5:13:19 – 5:56:50
Wiesław Janczyk, członek RPP

„Jak analizowałem instrumenty, które były podejmowane, realizowane i implementowane w ramach polityki pieniężnej wszystkich głównych banków centralnych w czasie pandemii – to one były tożsame. One oczywiście siłą, częstotliwością, może skalą, różniły się. Ale polski bank centralny wykonywał dokładnie metodologię reakcji, która była powszechna”.

 

0:49:37 – 1:19:04
Jarosław Jakubik, dyrektor Departamentu Statystyki NBP

„Duże polskie przedsiębiorstwa, największe polskie przedsiębiorstwa, mogą finansować się poza Polską. Z naszych badań wynika, że połowa finansowania przedsiębiorstw pochodzi z zagranicy”.

1:21:26 – 2:02:40
prof. Tomasz Grzegorz Grosse, politolog, europeista, Uniwersytet Warszawski

„Jest to wielka hipokryzja jeśli chodzi o zarzuty dla Narodowego Banku Polskiego dlatego, że wszystkie banki centralne na całym świecie, już nawet nie tylko Europejski Bank Centralny, prowadziły politykę luzowania ilościowego ratując po prostu gospodarki przed wywróceniem kompletnym: sektor finansowy i realną gospodarkę, przedsiębiorstwa. Przecież inaczej bez tej całej akcji, prowadzonej tak jak powiedziałem, przez wszystkie największe banki centralne na całym świecie to byśmy mieli powtórkę z tego gigantycznego kryzysu z przełomu lat 20. i 30., który tak naprawdę otworzył drogę do II wojny światowej”.

2:17:21 – 4:10:16
dr Mikołaj Handschke, ekonomista, Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

„(…) bank centralny w przeszłości ostatniej ma zasługi właśnie nad stabilizacją tych cen, w walce z inflacją, w buforowaniu tych właśnie impulsów inflacyjnych i jakieś takie oskarżenia, że jest twórcą czy źródłem tej inflacji, są według mnie bezpodstawne. To są wypowiedzi emocjonalne, polityczne, niemerytoryczne, na potrzeby bieżącej polityki (…)”.

4:33:30 – 5:09:22
Donald Malicki, dyrektor Departamentu Operacji Zagranicznych NBP

Jeżeli mówi się ze dealing room jest sercem banku to dlaczego ? „… tu jest centrum pieniądza, obrót stres adrenalina. […] Faktycznie tu jest to co w bankowości. Nie detaliczne a hurtowe. Nie w NOK a w EUR i USD”.

5:10:56 – 5:41:45
Artur Soboń, członek Zarządu NBP

Jak w takim razie w tym Komitecie Stabilności Finansowej układa się współpraca między NBP a Ministerstwem Finansów?

„Bardzo dobrze. Ona ma charakter całkowicie merytoryczny i propaństwowy. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że ta współpraca jest czymś, można powiedzieć naturalnym, jest naszą wspólną odpowiedzialnością. Mówił zresztą o tym na konferencji prasowej pan profesor, prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, iż w takich formułach, które są zapisane jako ta współpraca obu polityk pieniężnej i fiskalnej, m.in. w Komitecie, ona jest współpracą, która jest realizowana na bieżąco”.

 

0:09:57 – 1:24:52
– dr Olga Szczepańska, dyrektor Departamentu Stabilności Finansowej NBP
– dr Piotr Bańbuła, naczelnik Wydziału Ryzyka Systemowego i Polityki Makroostrożnościowej, Departament Stabilności Finansowej NBP

„2023 rok to jest rok bardzo dobrych wyników finansowych w sektorze bankowym, historycznie wysokich, 27 mld zł to jest naprawdę bardzo duża kwota. Dzięki temu, banki zatrzymując te zyski, które wypracowały mają kapitał na to żeby pożyczać – to jest jedna rzecz, czyli sytuacja bieżąca jest bardzo dobra, ale również nasze analizy, które robimy, posługujemy się takim specjalnym mechanizmem, który określamy jako stress testy, czy testy warunków skrajnych”.

1:38:08 – 3:55:43
dr hab. Jacek Łaszek, prof. SGH, naczelnik Wydziału Analiz Rynku Nieruchomości, Departament Stabilności Finansowej NBP

„Jeżeli chodzi o te duże miasta to one się będą rozwijały i generalnie tam ludzi będzie przybywać, tam trzeba będzie budować. Czyli mimo, że ludzi będzie ubywać to ten popyt nie osłabnie, ale ponieważ będzie tych ludzi mniej, to on będzie generalnie stopniowo spadał, jego natężenie będzie mniejsze”.

4:12:12 – 5:21:08
prof. Mariusz Andrzejewski, ekonomista, menedżer

„(…) wydaje mi się, że przede wszystkim jeżeli słucha pana profesora Glapińskeigo ekonomista, to nawet w tych wierzchołkach i płaskowyżu. Przecież widzimy właśnie te wykresy, które tak dokładnie się układają. To, że pan profesor zwraca uwagę na rozważania o inflacji w krótkim, średnim i długim terminie i zwraca uwagę, jak trudno jest sprowadzić inflację do odpowiednich poziomów, właśnie uwzględniając to, czy mówimy o krótkim, średnim i tym. Ale nawet ostatnio to taka próba wyjaśnienia już bardzo dla nas, ekonomistów, oczywiście łopatologiczne tego, skąd się wzięła strata Narodowego Banku Polskiego, a więc to wyjaśnienie czysto księgowej straty wynikającej z różnic kursowych, głównie na dolarze. Pan profesor tak to wyjaśniał”.

5:46:00 – 6:09:44
dr Sergiy Nikolaychuk, wiceprezes Narodowego Banku Ukrainy

 

0:22:38 – 1:18:55
Piotr Kasprzak, zastępca dyrektora Departamentu Stabilności Finansowej NBP

2:24:48 – 3:10:49
Taylor Pearce, starszy ekonomista w Instytucie Ekonomii i Polityki Pieniężnej, OMFIF

3:17:23 – 4:24:25
w Studio „Złoty Środek” – prowadzący Rafał Woś:
–  Karol Gac, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”
–  Kacper Kita, członek redakcji portalu „Nowy Ład”
–  dr hab. Leon Podkaminer, doradca Prezesa NBP

„(…) chciałem powiedzieć teraz, bo tutaj możemy nawiązać do sytuacji obecnej, bo obecnie mamy inflację niską w celu może w tej chwili za zadanie. Są komponenty cenowe, które są w dalszym ciągu wysokie. To są usługi oraz energia. Energia to znaczy utrzymanie mieszkania, które to jest agregat, energia. I nie jest przypadkiem, że ta energia jest tak droga, dlatego że mamy praktycznie oligopol w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce. On jest oligopol państwowy. Ale wypracowuje ekstremalne zyski w dalszym ciągu”.

4:34:25 – 5:14:50
Artur Kaleta, Departament Edukacji i Wydawnictw NBP

„Działalność edukacyjna jest dla Narodowego Banku Polskiego bardzo ważna z tego powodu, że wspiera utrzymanie stabilności ekonomicznej naszego państwa i wpływa na siłę naszej gospodarki”.

5:30:05 – 6:18:21
prof. Jerzy Żyżyński, doradca Prezesa NBP, b. członek RPP

„(…) bank centralny dba o stabilność pieniądza, ale pamiętajmy, że nie można budować siły pieniądza poprzez osłabianie gospodarki. Czyli jak chcemy, żeby gospodarka była silna, no to musimy ją wspierać tymi stopami procentowymi. Tak cały czas była ta polityka prowadzona w gruncie rzeczy”.

 

0:01:37 – 0:56:09
Mateusz Sora, Doradca Departament Edukacji i Wydawnictw NBP,

2:03:19 – 2:45:36
Barbara Jaroszek, Dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP

2:59:14 – 4:16:42
dr Artur Bartoszewicz, Wykładowca SGH

Profesor Adam Glapiński nie ma zarzutów stawianych w jakimkolwiek wymiarze słusznie. To są zarzuty bezpodstawne, zarzuty, które mają charakter polityczny, zarzuty, które mają charakter pewnej gry i tak naprawdę służą podważeniu wiarygodności instytucji, wiarygodności samego prezesa Narodowego Banku Polskiego i co najgorsze […] wiarygodności polskiego złotego. […] Dla części polityków marzeniem jest bycie w strefie euro. […] Jesteśmy w Unii – twierdzą – jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia euro do naszej gospodarki w naszym państwie. To jest ich założenie, a więc trzeba zdemolować wszystko, co stoi na straży wartości podstawowej, polskiego złotego, który udowadnia, że nie ma racjonalności i żadnych podstaw, żeby wykonać zamiany czegoś, co jest bardzo dobre na coś, co jest totalnie niepewne i mało tego – zarządzane zewnętrznie.”

5:42:07 – 6:01:28
Piotr Boguszewski, Doradca Ekonomiczny Departament Analiz i Badań Ekonomicznych NBP

 

1:15:17 – 1:58:31
Paweł Szałamacha, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego

Dlaczego był skup obligacji na rynku wtórnym
(…) „To jest działanie, które podejmowała Amerykańska Rezerwa Federalna, Bank Anglii, Europejski Bank Centralny itd. W związku z tym uważamy, że normalnym zadaniem w warunkach zagrożeń instytucji publicznych, takich jak nasza, nie jest gra na przeczekanie. Postawa strusia, który wkłada głowę w piasek i myśli, że nie widząc niebezpieczeństwa, ono po prostu ustanie, jest niewłaściwa. Naszym zadaniem jest próba zmierzenia się z tymi wyzwaniami. Po to tworzymy instytucje, od których czegoś oczekujemy. Nie mają maskować czy udawać aktywności. W przypadku, kiedy historia zaskakuje nas w przykry sposób, trzeba się z tym zmierzyć. Robią to, jak powiedziałem, większe banki centralne. W czasie pandemii COVID-19 około 30 banków centralnych na całym świecie podejmowało tego typu działania. W zasadzie wszystkie, które miały taką możliwość i były zagrożone głęboką recesją.

2:11:58 – 3:07:06
prof. Grażyna Ancyparowicz, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego, b. członek RPP

(…) „Natomiast ja bym go zapytała publicznie jak słyszałam to on jest jednym z autorów tych nonsensownych zarzutów obok jeszcze tam kogoś tam …zarzuty które mają być procedowane przed organem odpowiedzialności konstytucyjnej. Czy ten Pan wie co to jest : stopa referencyjna, operacje otwartego rynku jakie mają one zastosowanie jeżeli chodzi o zarządzanie rynkiem bakowym jaki maja i mogą mieć z inflacją w jakim zakresie mają i jakim nie mają, czym się różnią operacje podstawowe od dostrajających i strukturalnych jaka jest definicja, czym jest luzowanie ilościowe…..ja bym chętnie taki egzamin takiemu człowiekowi który aspiruje do tego, aby kształtować poglądy polskiego społeczeństwa.

3:08:47 – 3:27:31
Barnabás Virág, zastępca Prezesa Narodowego Banku Węgier

3:34:40 – 3:52:45
András Balatoni, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i członek Zarządu Narodowego Banku Węgier

3:58:08 – 4:07:10
Ádám Banai, dyrektor wykonawczy Departamentu Polityki Pieniężnej i Zarządzania Rezerwami Dewizowymi, Narodowy Bank Węgier

5:24:43 – 6:01:06
Jacek Kocerka, zastępca dyrektora Departamentu Statystyki, Narodowy Bank Polski

 

W telewizji „OF TV” znajdziesz najwyższej jakości treści – wywiady, analizy i dyskusje – o tematyce dotyczącej bankowości centralnej, ekonomii, finansów i gospodarki. Gośćmi są uznani eksperci i praktycy życia gospodarczego z Polski i zagranicy. „OF TV” nadawany na żywo jest dostępny na kanale YouTube: Obserwator Finansowy – YouTube. Program jest nadawany od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–15:00. Zapraszamy do oglądania!

Goście OF TV

– Prof. Marta Kightley, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP
– Paweł Szałamacha, członek Zarządu NBP
– Wiesław Janczyk, członek RPP
– Artur Soboń, członek Zarządu NBP Komitet Stabilności Finansowej
– Prof. Grażyna Ancyparowicz, doradca Prezesa NBP, b. członek RPP
– Prof. Jerzy Żyżyński, doradca Prezesa NBP, b. członek RPP
– Prof. Tomasz Grzegorz Grosse, politolog, europeista, Uniwersytet Warszawski
– Prof. Konrad Raczkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
– Prof. Krzysztof Borowski, Departament Operacji Zagranicznych NBP
– Prof. Tomasz Trzciński, naukowiec, ekspert ds. uczenia i widzenia maszynowego
– Prof. Elżbieta Chojna-Duch, doradca Departamentu Prawnego NBP, b. członek RPP
– Prof. Feliks Grądalski, redaktor naczelny „Bank i Kredyt”
– Dr hab. Mariusz Andrzejewski (prof. UEK), ekonomista, menedżer
– Dr Olga Szczepańska, dyrektor Departamentu Stabilności Finansowej NBP
– Dr Piotr Żuk, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP
– Dr hab. Juliusz Jabłecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Finansowym NBP
– Grzegorz Dobroczek, zastępca dyrektora Departamentu Statystyki NBP
– Piotr Kasprzak, zastępca dyrektora Departamentu Stabilności Finansowej NBP
– Jacek Majcherek, zastępca dyrektora Departamentu Centrum Pieniądza NBP
– Barbara Jaroszek, dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP
– Jarosław Jakubik, dyrektor Departamentu Statystyki NBP
– Donald Malicki, dyrektor Departamentu Operacji Zagranicznych NBP
– Jacek Kocerka, zastępca Dyrektora Departamentu Statystyki
– Dr Paweł Bagiński, Departament Zagraniczny NBP
– Dr Arkadiusz Manikowski, Departament Systemu Płatniczego NBP
– Dr Marcin Jendrzejczak, dziennikarz, publicysta
– Dr Dominik Skopiec, Departament Zagraniczny
– Dr Sergiy Nikolaychuk, wiceprezes Narodowego Banku Ukrainy
– Dr Mikołaj Handschke, ekonomista, Szkoła Główna Mikołaja Kopernika
– Dr hab. Leon Podkaminer, doradca Prezesa NBP
– Dr hab. Tomasz Łyziak, Departament Analiz i Badań Ekonomicznych NBP
– Dr hab. Jacek Łaszek, prof. SGH, naczelnik Wydziału Analiz Rynku Nieruchomości, Departament Stabilności Finansowej NBP
– Dr Paweł Gąsiorowski, naczelnik wydziału Departamentu Stabilności Finansowej NBP
– Dr Mirosława Braja-Brzykcy, Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP
– Dr Andrzej Kocięcki, Departament Analiz i Badań Ekonomicznych NBP
– Dr Krzysztof Olszewski, Departament Stabilności Finansowej NBP
– Dr Artur Bartoszewicz, ekonomista
– Dr Maciej Szlinder, ekonomista
– Dr Piotr Boguszewski, Departament Analiz i Badań Ekonomicznych NBP
– Dr Piotr Bańbuła, naczelnik Wydziału Ryzyka Systemowego i Polityki Makroostrożnościowej, Departament Stabilności Finansowej NBP
– Dr Paweł Strzelecki, Departament Statystyki NBP
– Maciej Szymański, Departament Stabilności Finansowej NBP
– Barnabas Virag, gość z Narodowego Banku Węgier
– Andras Balatoni, gość z Narodowego Banku Węgier
– Adam Banai, gość z Narodowego Banku Węgier
– Mateusz Sora, Departament Edukacji i Wydawnictw NBP
– Piotr Boguszewski, Departament Analiz i Badań Ekonomicznych NBP
– Taylor Pearce, starsza ekonomistka w Instytucie Ekonomii i Polityki Pieniężnej
– Karol Gac, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”
– Kacper Kita, redakcja portalu „Nowy Ład”
– Artur Kaleta, Departament Edukacji i Wydawnictw NBP
– Piotr Mück, Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP
– Iza Chmielewska-Kalińska, naczelnik Wydziału Rachunku Bieżącego i Kapitałowego Bilansu Płatniczego Departamentu Statystyki NBP
– Arumina Sharan, Official Monetary and Financial Institutions Forum
– Małgorzata Śmierzyńska, Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP
– Marek Lachowicz, ekonomista
– Mariusz Staniszewski, publicysta
– Paweł Kowalewski, Departament Operacji Krajowych NBP
– Paweł Smaga, doradca ekonomiczny Departamentu Stabilności Finansowej NBP
– Damian Frankiewicz, ekspert Departamentu Zagranicznego NBP
– Paweł Bednarz, dziennikarz ekonomiczny
– Piotr Soroczyński, Krajowa Izba Gospodarcza
– Andrzej Stefaniak, ekonomista
– Wojciech Mroczek, Departament Statystyki NBP
– Artur Adamski, Departament Analiz i Badań Ekonomicznych NBP
– Jan Śpiewak, działacz społeczny, aktywista
– Łukasz Kaźmierczak, Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP
– Marcin Staniewicz, Departament Zagraniczny NBP
– Weronika Kazimierczak, Departament Cyberbezpieczeństwa NBP
– Kamil Lasocki, Departament Cyberbezpieczeństwa NBP
– Andrzej Matusiak, Departament Statystyki NBP
– Jarosław Toczko, naczelnik w Departamencie Emisyjno-Skarbcowym NBP
– Kamil Goral, analityk makroekonomiczny i publicysta
– Paweł Bednarz, dziennikarz ekonomiczny
– Adam Głogowski, naczelnik w Departamencie Systemu Płatniczego NBP