Przydatne akty prawne

Akty prawne - Analitycy i rynki | Wybór dokumentów

Akty prawne – Analitycy i rynki | Wybór dokumentów

Obwieszczenie Prezesa NBP z dnia 23 lipca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski
(Dz. Urz. NBP 2015 poz. 12)

Uchwała nr 35/2019 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski
(Dz.Urz. NBP 2019 poz. 13)

Uchwała nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego
(Dz. Urz. NBP 2017 poz..1)

Uchwała nr 52/2017 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego
(Dz. Urz. NBP 2017 poz..26)

Uchwała nr 9/2018 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego
(Dz. Urz. NBP 2018 poz. 4)

Uchwała nr 12/2019 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego
(Dz. Urz. NBP 2019 poz. 6)

Zobacz również