Tabela nr 11/C/NBP/2003 z dnia 2003-01-15 obowiązująca od dnia 2003-01-16

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,20352,2481
Czechy2131 CZK0,12460,1272
Dania7921 DKK0,53560,5464
Estonia2331 EEK0,25440,2596
Japonia784100 JPY3,19643,2610
Kanada7881 CAD2,45262,5022
Norwegia7961 NOK0,54510,5561
Szwajcaria7971 CHF2,71872,7737
Szwecja7981 SEK0,43360,4424
UGW9781 EUR3,98024,0606
USA7871 USD3,77963,8560
Węgry207100 HUF1,69591,7301
Wielka Brytania7891 GBP6,04306,1650
MFW (SDR)8611 XDR5,12935,2329